(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiozabalati 1. zaplesati 2. odjuriti u galopu (konj, magarac)
No audiozabasati zablulditi,zalutati
No audiozabavati zasliniti
No audiozabavište vrtić
No audiozabezeknuti začuditi se;
No audiozablantati izgaziti se po blatnjavoj zemlji
No audiozablaznuti prigristi, prezalogajiti
No audiozablenuti se začuditi se
No audiozaboliti zaboljeti
No audiozabotunati zakopčati dugmad, zakopčati se do grla
No audiozabragati zahvatiti teret bragom
No audiozabriškulati zaigrati briškulu
No audiozabrunčiti uroniti
No audiozabukati grupno izrugati nekog glasnim povicima 'ni hti nikome dati kufet pa su ga sva dica zabukala.'
No audiozaburaviti zaboraviti
No audiozaburdižati odmagliti, odjedriti
No audiozabužati se zatvoriti se u kuću, povući se od vanjskog svijeta
No audiozacunculati zazibati, lagano truskati uz ljuljanje
No audiozaćakulati se zapričati "jo, ko smo se zaćakulale, već uru vrimena govorimo!"
No audiozadelati zasjeći nožem „zadelaj dobro to drivo“
No audiozadimiti odalamiti "ne ljuti me, zadimiću te!"
No audiozadindilati zanjihati
No audiozadrakmarun zaomčen, uhvaćen uz pomoć malog kukastog sidra drakmuara
No audiozaera zaliha
No audiozafamati ostati bez zraka
No audiozafangati 1.zagrabiti mulj 2. Iznerediti, zaprljati „kako si tu prsuru zafangua“
No audiozafašati zavojem zamotati
No audiozafortunati učiniti nevrijeme, oluju
No audiozafriškati zahladiti
No audiozafualiti zahvaliti
No audiozagrančati ogrebati
audiozagrdašati zagrebati
No audiozagrižin pretjerano zainteresiran za nešto, zapaljen
No audiozahititi 1. baciti negdje "zahiti tuaj kamik u more." 2. odbaciti, baciti u smeće "je li vo muogun zahititi?"
No audiozahljincati se zaplakati (tiho, pomalo) ili glumiti plač
No audiozahljipati se jako zaplakati
No audiozajeno zajedno
No audiozajuati posuditi „zajala san malo mlika za kafu“
No audiozajuoknuti zajaukati
No audiozakabunati se dobro se obući, utopliti se odjećom
No audiozaklanpanati proizvesti snažan iznenadan prasak udarcem ili padom nekog predmeta
No audiozakocati zakačiti
No audiozakokirati pasti (izraz se koristi za malenu djecu još nesvjesnu opasnosti od pada s visine i udarca)
No audiozakrasničati 1.udariti (pijukom) 2. obrađivati zemlju
No audiozakrienuti 1. skrenuti, zamaknuti 2. iščašiti nogu; "zakrienu sa' nogu, ka san fuzbal igrua."
No audiozakučiti zalupati, zazvečati
No audiozakunjati zadrijemati, pridrijemati (za stolcem), predati se polusnu
No audiozakuriti 1. zadimiti kuću 2. brzo otići, otići u hitnji "ko je liešto zakuri pu sela, ni moga doma puo ure stuati." 3. zapaliti cigaretu
No audiozakuželjati uzavrijeti "ugasi, zakuželjalo je!"
No audiozalampati sijevnuti
No audiozalasnuti 1. dobiti boju od boravka na suncu 2. dobiti koricu zbog blizine vatre (za jelo)
No audiozaleći zalegnuti, ostati trajno prikovan za krevet (zbog poodmaklih godina i teške bolesti ili ozljede)
No audiozaleđeno zamrznuto, smrznuto
No audiozalepuaćin pren.: udaren, ćaknut, šašav
No audiozalepuatiti udariti
No audiozalindrati zateturati
No audiozalivati zalijevati
No audiozalokotati zaključati lokotom (katancem)
No audiozalopuatiti odalamiti
No audiozaluštrati ispolirati, zasjajiti neki predmet trljanjem
No audiozamandati zabrzati se u hodu i pritom zaljuljati
No audiozamantati zaljuljati se u glavi
No audiozaminiti zamijeniti
No audiozamiritati zaslužiti
No audiozamiriti zamjeriti
No audiozamladiti poravnati zemlju iskopanu na kupove (na taj način se održavala obradiva zemlja)
No audiozamuljati 1.zamiješati „zamuljala san oblije“ 2. Izazvati smutnju „ona je to zamuljala“
No audiozanapošta navlaš, naručito
No audiozanovitati zanovijetati, smetati
No audiozaorcati zajedriti u vjetar
No audiozaparati otići iz kuće bez pozdrava i bez obavijesti
No audiozapasati 1. stegnuti oko pojasa, stegnuti se pasom 2. zaokružiti i zatvoriti ribu mrežom
No audiozapieti se zakopčati se
No audiozapiniti se 1. zapjeniti se 2. preneseno: uzbuditi se u govoru ili žestokoj raspravi
No audiozapivati zapjevati
No audiozapobukati 1. početi udarati pobukom; 2. pasti uz jaku buku
No audiozapošta bez obaveze, tek tako, ne zaozbiljno
No audiozapretati pokriti, zagrnuti zemljom, pepelom i sl. (npr. zagrnuti kruh u krušnoj peći žarom i pepelom)
No audiozaranijega pomalo podrugljiv izraz kojim se želi reći da je netko prerano počeo s nečim
No audiozarašati grebati po morskom dnu
No audiozarudati (se) zakovrčati (se)
No audiozaruškati se zacrvenjeti se (u obrazima npr. od alkohola ili hladnoće)
No audiozaruzinati zahrđati
No audiozasfižuljati zauzlati
No audiozasinjati zabilježiti "zasinjala ga je, sa će ga ćapati!"
No audiozasinjiti opsjeniti, začarati
No audiozasviriti opaliti, odalamiti
No audiozašijati krenuti unatrag
No audiozaškuriti zamračiti
No audiozašplintati zatrčati u šprintu
No audiozašpuarati zaštedjeti
audiozateći se zatrčati se
No audiozatinditi zapamtiti, upamtiti
No audiozatufinjiti kratko zadrijemati, pridrijemati "malo san zatufinji."
No audiozauobljin zaobljen
No audiozaušiti 1. udariti u nešto "malo ča nis u zid zaušila." 2. preneseno: "zaušilo me"- 'udario mi alkohol u glavu 3. udariti nekoga "ko te zaušin!"
No audiozauzlun zauzlan, zamršen
No audiozavajun vrsta deserta od jaja: izmiješani tučeni žumanjak i bjelanjak jajeta sa šećerom
No audiozaverinati se zapetljati se (za konop, pogledaj: verina)
No audiozaveznuti1.dati snagu, brzinu 2.odapeti "dobro da ni zaveznu."
No audiozavidati 1. pričvrstiti vijak 2. zavinuti, okretanjem zavrnuti žicu
No audiozavidun smotan, vijcima pričvršćen
No audiozavienuti zavinuti, zakrenuti
No audiozaviesti zabrzati naprijed
No audiozaviezati zavezati
No audiozaviežin zavezan
No audiozavijolati zavihoriti
No audiozaviknuti viknuti, poviknuti "zavikni jače, ne more te čuti."
No audiozavinćolati zakovitlati, baciti
No audiozavriti se uvući se u tijesan, nedohvatljiv prolaz, prostor ili pukotinu
No audiozavrnjena zavrnuta
No audiozazriti poviriti kod nekog ili negdje, nakratko svratiti kod nekog ili negdje
No audiozazuad pozadi
No audiozazvati zovnuti, nazvati (telefonom)
No audiozažmigoljiti zažmiriti
No audiozbagutiti smutiti, zbuniti
No audiozbica tanka ravna grančica bez ičega
No audiozbičje grančice
No audiozbig zbjeg, bijeg, izbjeglištvo
No audiozdela zdjela
No audiozdrača drač, kupina
No audiozdračljivo dračljivo
No audiozdrelo zrelo
No audiozelin zelen
No audiozelinka vrsta smokve (najrasprostranjenija vrsta u našim krajevima)
No audiozenso imenjak
No audiozibka koljevka
No audioziđati zidati
No audioziđuar zidar
No audioziemlja zemlja
No audioziera (ziericu) malo, neznatno
No audioziesti zepsti "ajme ko me ruke ziebu, di su mi rukavice."
No audiozikva kolijevka
No audiozimnica vrsta kasne smokve
No audiozingun pocinčan
No audiozingvuana pocinčana zinguana brukva (pocinčani čavao)
No audiozirati se nadati se
No audiozlamenjivati se znamenovati se, križati se
No audiozlamienje znamenje "čuda i zlamienja!"
No audiozlica žlica
No audiozluato zlato
No audiozmorac strana svijeta: sjeverozapad
No audioznimati vaditi
audioznun znam
No audiozobi sušeni dijelovi svinjske glave (uši, obrazi, brada, podbradak i sl.)
No audiozogadur 1. igrač 2. osoba koja pretjerano voli kartaške igre
No audiozogatuli igračke
audiozuač zašto
No audiozuačkoli za nešto "ne hitaj to zuačkoli če nan trebati"
No audiozuačielj začelje (stola)
No audiozuadiv 1. zapinjanje, zastoj, poteškoća, 2. zadijevalo, onaj koji se zadijeva u druge, smetalo
No audiozuaduha astma
No audioZuaglavić rt koji razdvaja uvale Vela i Mala Lamjana na krajnjem jugu Kali
No audiozuagnati zagnati stoku u neki prostor
No audiozuahuoj zalaz sunca, zapad
No audiozuajmljeni posuđeni, unajmljeni
No audiozuajuać zavjetrina
audiozua'me za mene
No audiozuapierci mladi izbojci na vinovoj lozi koji izbijaju između stare grane i listova
No audiozuapinjalovica sigurnosna igla za odjeću
No audiozuapinjalovica štipaljka
audiozua'se za sebe
No audiozuatiljak zatiljak
No audiozuato zato
No audiozuava muževa sestra
No audiozuavit zavjet
No audioz'unj za njega
No audiozuog boćalište
No audiozuoga igra "poša je na zuogu."
No audiozvijek jeka, zvuk