(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

audiova ova
No audiovagun mjera za težinu (10 000 kg ili 10 t)
No audiovaik uvijek
No audiovako ovako
No audiovakova ovakva
No audiovala uvala
No audiovalinca lagani krevetni pokrivač, manja deka
No audiovaliti rušiti, srušiti, razvaliti (kuću, zid, suhozid i sl.)
No audiovaliža prtljaga
No audiovalja valjda "valja to tako morua biti"
No audiovaljati 1. vrijediti "vuaj kruh više ne valjua." 2. trebati, morati "valjua kruha za sutra kupiti."
No audiovamo ovamo "daj to vamo da vidin ča piše."
No audiovancati napredovati
No audiovankašnja vanjska
audiovapuor parobrod, putnički brod
No audiovarenjuaci slatko okruglo pecivo
No audiovavik uvijek
No audiovaziesti uzeti
No audiovazimati uzimati
No audiove' gle
No audiovela velika
No audioVelaguospa blagdan Velike Gospe koji se slavi 15. kolovoza
No audioveli veliki
No audioveltrina vitrina
No audioventuarij sudska rasprava o nasljeđivanju
No audioventura inventura
No audioverati se uvlačiti se ili prolaziti kroz tijesan, jedva prolazan prostor
No audioverdura povrće
No audioverina kružni zapetljaj konopa (koji se ispravlja okretanjem konopa u suprotnom smjeru) "konuop mi se zaverinua"
No audioverovati vjerovati
No audiovešta haljina
No audioveštid odijelo
No audiovetar vjetar
No audioveza putnički brod na lokalnoj liniji
No audiovičera večera
No audiovičerati večerati
No audiovičeruas (večeruaska) večeras
No audiovie vidi, gle
No audioviergulast nestabilan u odnosu na podlogu, sklon ljuljanju zbog manjka stabilnosti (pr.viergulasti bruod)
No audioviez vez, privez broda
No audioviezati vezati
No audioviežin vezan
No audiovijaz putovanje, put
No audiovijolati lepršati na vjetru
No audiovin ovim "di grieš po vin dažju?"
No audiovinčati vjenčati
No audiovinć brodsko vitlo
No audiovintua(l) grana, izdanak, vrh vinove loze
No audiovira! uzvik: diži!, poteži!, vuci!
No audiovirati dizati
No audiovisnika zarolana dimljena svinjska potrbušnica (panceta)
No audiovisuok visok
No audioviš vidiš "ma di ćeš sa, ča ne viš kuo vrime je vanka!"
No audiovišćica vještica (razg. pogrdno) "u no doba bilo je višćic"
No audiovišćuak vještac, štrigun
No audioviši veći "bi je najprvo na mualin brodu, pa je unda poša na viši bruod."
No audioviti vidjeti; vi' ćeš - vidjeti ćeš
No audiovitriti hlapiti, vjetriti
No audiovižita pretraga, liječnički pregled
No audiovižitati (se) 1.pretražiti nekog 2. pregledati se kod liječnika
No audiovižitivati pretraživati po nečemu, npr. kuću, torbu
No audioVlahuorija pogrdno: zadarsko zaleđe
No audiovlaštvo stanovanje u obitelji, domu ili mjestu mladenke nakon vjenčanja
No audiovluasi kosa
No audio'vo ovo "ča je vo?"
No audiovodeka ovdje
No audiovoga! vozi!
No audiovogati veslati
No audiovoguač pomoćnik u brodici, veslač
No audiovolat prolaz sa lučnim svodom
No audiovoleto ljetos
No audiovoliko ovoliko
No audiovonjati mirisati
No audiovrći staviti (prez. jed.: vrga, prez. množ.: vrgli, imp. vrzi)
No audiovrhati pretraživati (ormare, ladicem, torbe) "ne vrhaj mi po buorši"
No audiovrića jutena vreća za masline ili krumpire u koju stane stane 70-100 kg plodova
No audiovrićuh jutena vreća za masline ili krumpire u koju stane stane do 50 kg plodova
No audiovridan vrijedan, radišan, marljiv
No audiovriditi vrijediti, valjati
No audiovridnuost vrijednost
No audiovriesa alge
No audiovrime vrijeme "kuo vrime za sutra zove?"
No audiovrnuti se vratiti se
No audiovrta(množ. vrtli) vrt "bila san od segutra u vrtlu kopala i čistila."
audiovruata vrata
No audiovruljati izvirati, ključati
No audiovrvati se hrvati se
No audiovuabiti mamiti, zavoditi
No audiovuaj ovaj
No audiovualiga vrsta morske trave rasprostranjene u jadranskom podmorju (lat. Posidonia oceanica)
No audiovuaž limenka, limena kantica
No audiovuder ovuda
No audiovunka vani
No audiovunj miris
No audiovuo(množ. voli) 1. morski puž: volak 2. govedo: vol
No audiovuode ovdje
No audiovuodno vodeno, vodenasto
No audiovuota vrsta ribarskog (mornarskog) uzla - vrzni uzao "učini puo vuote"