(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiouarija zrak
No audiouarma materijal koji se spaja (prilikom izrade mreža)
No audiouarmati opremati
No audiouarti ribarski alat
No audioubući obući
No audioucelo ucjelo (u cjelini)
No audio u što
No audioučiniti 1. napraviti 2. pripraviti, skuhati "grin si kafu učiniti."
No audiouditi 1. štetiti nekomu ili nečemu 2. nanijeti zlo
No audiouditi nadjenuti (konac u iglu)
No audiouditi unijeti konac u iglu //različit naglasak i različita riječ od -uditi kao štetiti//
No audioudriti udariti
No audioufaur u upotrebu
No audiougalj ugljen
No audioUgljun mjesto Ugljan
No audioUgljunci mještani Ugljana
No audiougnati (ili uognati) ugoniti stoku u neki prostor "ugnala je bluago u avliju."
No audiougrezo ugrubo
No audioujac ujak
No audiouji nepoznato biće koje izaziva strah
No audioujidati ujedati, gristi, peći
No audioujuati stisnuti, skratiti (npr. vrijeme, prostor, prostoriju, materijal, odjeću)
No audioukrcati ukrcati (naglasak) "ukrcuaj tu vriću kumpirov u karijuolu"
No audiouliegnuti uleći, utonuti
No audiouliti uljiti
No audiouluani lani, prošle godine
No audioumido meso ili povrće spremljeno u umaku (uglavnom na crvenom luku)
No audioumiljivati se umiljavati se"umiljiva joj se."
No audioumriti umrijeti
No audioun on
No audiounda onda
No audiounde ondje
audiounuajniki netko, neki
No audiounjula koloturnik za dizanje tereta s jednim kotačem (često se koristi na ribarskim brodovima)
No audiounjuli jednostruk
No audiounjuli gruob grobnica koji ima otvor i samo jednu stranu, za razliku od grobnice sa dvije strane
No audiouoblo oblo
No audiouograda ograda
No audiouorca konop kojim se donji kraj latinskog jedra na gajeti vezuje za jarbol
No audiouorgane orgulje
No audiouorkula vrsta masline velikog zrna, oblica
No audiouorzo orzo, ječam: nekoć na Sredozemlju često konzumirana žitarica
No audiouosti osti, vrsta ribolovnog alata
No audioUotrić toponim: južni priobalni dio Kali
No audiouovca ovca
No audioupriti uprijeti
No audiouprtiti upregnuti
No audioura 1. vremenska jedinica: sat "kua ura je"' "u ku uru grieš pu Grada?" 2. jedan sat popodne
No audiouriediti 1. urediti 2. preneseno: urediti nekoga, navesti ga na krivi put
No audiourna vrsta velike otvorene drvene posude u se čuvaju masline (oko metar visoka)
No audiousahnuti uvenuti
No audiousanje kožni diftung za motiku
No audiouskruaj uz kraj nečega
No audiousri usred
No audioustinuti ostajati nakon kuhanja
No audioUstralija Australija
No audioustrpljiv strpljiv, pokoran, smjeran (biti ustrpljiv - moći strpljivo podnositi brojne životne poteškoće)
audiousupati umočiti ili udrobiti nešto (npr. kekse ili kruh u mlijeko ili kavu od žita)
No audioušćipnuti uštipnuti
No audiou škvari pod pravim kutem
No audioušpuarati uštedjeti
No audiouštirkanost pretjerana urednost
No audioutetualiti uvaliti utetuali joj se u postelju
No audioutiekla utekla, pobjegla
No audioutopiti mriže baciti mreže
No audioutreso ukoso, nakrivo, u stranu
No audiouvrći se ugledati se, postati karakterno nalik nekome '"u kuoga si se ti to uvrga?!"
No audiouza vrsta konopa
No audiouzalj uzao, čvor
No audiouzmore uz more
No audiouzveknjiva odjekuje
audioužati običavati
No audioužgati upaliti (npr. vatru, svjetlo, televizor)
No audioužunca uzanca, običaj