(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiotabak duhan
No audiotaci potpetice, pete na cipelama
No audiotajier drvena daska za rezanje
No audiotakljati postavljati drvene podupirače (tuaklje) za biljke u vrtu
No audiotakljica podupirač za biljku, kolčić
No audiotakov takav "s kin si takouv si."
No audiotakuač drvena posuda za pretakanje vina
No audiotakulin novčanik
No audiotalagalo 1. valjak za valjanje tjesta (kod izrade tjestenine) 2. kolo za kotrljanje
audiotalagati kotrljati
No audiotalijunski talijanski
No audioTaluašćica toponim: uvala Telašćica na Dugom otoku
No audiotalun početak ili kraj mreže
No audiotaljica manji koloturnik
No audiotamburin stolica bez naslona
No audiotancati plesati
No audiotap masivni, pravokutni drveni potporanj (npr. na kojem stoje bačve)
No audiotapet tepih
No audiotaruntula daždevnjak
No audiotaulac naknadno izrađen (umjetan) produžetak krmenog dijela broda
audiotavaja stolnjak
No audiotavajuo' kuhinjska krpa
No audiotavelice pločice
No audiotečie 1. teče "voda ti na dvuoru tečie, nisi špinu dobro zatvori!" 2. trči "ve kako brzo tečie, koda ga ki lovi!"
No audioteća lonac
audioteći trčati
No audioteker tek
No audiotela gusta, čvrsta, platnena, pamučna tkanina za jedra
No audiotelić tele
No audiotelijer štok
No audiotepahan topao
No audiotepast debeo, debeljuškast, okruglast
No audioteplje toplije
No audiotešta glava
No audiotetevika vrsta bodljikave biljke penjačice
No audioti htio
No audiotica ptica
No audiotičica ptičica
No audiotić ptić
No audiotieg mreža bez dodataka: konopa, olova i pluta, osnovni materijal za izradu rib. mreža
No audiotiekla 1. tekla "ajme ko se poriza, sve mu je krv tiekla." 2. trčala
No audiotieplo toplo
No audiotiermeno postupno
No audiotiesti šutnuti nogom
No audiotikula cigla
No audiotikva 1. pomagalo za mjerenje jačine morske struje, 2. pogrdno: glava
No audiotiliti goditi, uživati, počivati
No audiotimpla sljepoočnica
No audiotimun 1. kormilo 2. širilica, dio opreme u koćarenju
No audiotin tim
No audiotinbar pečat
No audiotinditi pamtiti, sjećati se
No audiotinie blagovaonica, soba za primanje
No audiotintaš tinta
No audiotintati izazivati, draškati, ne davati mira
No audiotinja sjena
No audiotirake tregeri
No audiotirati potezati
No audiotisik nervoza
No audiotiti htjeti
No audiotluoh pod
No audiotobože glumljeno, lažno, nepostojeće
No audiotoć umak
No audiotoćati umakati, uranjati „bilo je vruće pa san toćala noge u moru za prvi maja“
No audiotoćuada jelo u koje se umače, umakanje
No audiotolič maloprije
No audiotorak utorak
No audiotorbak školska torba
No audiotorie komad
No audiotorkulati tiještiti, iscjeđivati fermentirani vinski mošt iz grožđa
No audiotorna nazad, natrag
No audiototan lignjun
No audiotoute tamo
audiotovuar magarac
No audiotraditi iznevjeriti, izdati, neispuniti obećanje
No audiotrafigati naraditi se, puno vremena nešto raditi
No audiotrajatar vrtuljak
No audiotrakun trahom (bolest oka) "trakun mu je u oči doša."
No audiotralje drvena nosila za teret za čije je nošenje potrebno dvoje ljudi
No audiotramak napor, nešto što se nerado čini
No audiotramakivati gnjaviti, opterećivati "ne dua mi se tramakivati is tin."
No audiotramez pregradni zid
No audiotrandalanda ljuljanje
No audiotrandalicalovica ljuljačka
No audiotrandalicati se ljuljati se na ljuljački
No audiotrandalicati ljuljati
No audiotrapavica trepavica
No audiotrapnjiva najsitniji oblik curenja, "kamenica trapnjua" - ne curi, nego samo vlaži
No audiotrapula mišolovka
No audiotrastan drugo po redu, srednje veslo na lijevoj strani gajete
No audiotrata vrsta ribarske mreže kojom se opkoli riba i steže u neprobojan obruč
No audiotratar ribar koji lovi mrežom tratom (potegačom)
No audiotratur drveni ljevak
No audiotravanjati nauditi
No audiotraviesla pregača
No audiotrcaruol konop za kraćenje, stiskanje jedra
No audiotrenoge metalni tronožac za kuhanje na otvorenoj vatri
No audiotrentauna izgubiti živce, navala bijesa, žuta minuta
No audiotreset trideset
No audiotreso koso
No audiotrešielj gusta krošnja stabla, unutrašnjost krošnje, gusto granje
No audiotreti redni broj: treći
No audiotrganje berba grožđa
No audiotribe potrebno "vo ću zahititi ća ko ti ni tribe."
No audiotribovati biti potrebno, biti od koristi "ne hitaj to u škovacu, to će mi još tribovati!"
No audiotrieviti sresti
No audiotrigester vrsta najjačeg ferala (svjetiljke) za ribolov plivaricom, plamen su davale četiri mrežice
No audiotrih u vlasništvu trojice
audiotriska šamar, pljuska
No audiotrliš vrsta grublje tkanine, najčešće plave boje od koje se krojila radna odjeća
No audiotrljuzgati se valjati se
No audiotrmenati (potrmenati) izjesti
No audiotrnita cementna krovna ploča, najčešće valovita, velikih dimenzija i sadrži azbest
No audiotronfa 1. vrsta igre kartama 2. karta-adut u igri trijumf
No audiotrpigna vrsta ribe: drhtulja
No audiotrti brisati ili masirati
No audiotrtoljati gužvati neki predmet od tkanine
No audiotrudna umorna
No audiotruhla trudna, noseća
No audiotrunbuljati prevrtati
No audiotruoskot vrsta korova koji je jako otežavao kopanje motikom
No audiotuac otac
No audiotuahtati (tuakta) mucati
No audiotuaj taj
No audiotuaklja drveni podupirač
No audioTualija Italija
audiotuaška džep
No audiotub 1. odvodna cijev dima iz kuhinjske peći 2. staklena cijev na feralu, petrolejci 3. šira, cilindrična cijev
No audiotući udarati
audiotuder tuda
audiotufina neugodan miris vlažan, ustajalog zraka "morun svu robu oprati, jer mi duaje po tufini."
No audiotuja tuđa
No audiotuje tuđe"ne kradi tuje, ka imaš svoje!"
No audiotuji 1.tuđi, strani 2. stanci koji su dolazili obrađivati zemlju za nadnicu
No audiotuka 1. purica 2. pogrdno: glupača "ajme, kua tuka!"
No audiotukati trebati, morati
No audiotumban pogrdno: glupan, budala
No audiotun(množ. tuni) vrsta ribe: tuna, tunj
No audiotun mriž u jedno posložen kup od više spojenih mreža stajaćica
No audiotunbati baciti, baciti u more
No audiotundin željezna šipka
audiotunja uzica s udicom
No audiotuor tor, štala: sklonište za domaće životinje
No audiotuorkul tijesak, mehanička presa za cijeđenje fermentiranog vinskog mošta iz grožđa
No audiotuote tu, tamo
No audioturkati gurkati
No audiotusno sitno
No audiotusta masna, debela
No audiotušilati huškati
No audiotuta radno jednodijelno odijelo
No audiotuvierna domaća konoba u kojoj se prodaje vino, taverna