(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiošalturi krojači
No audiošamparela burmut, duhan koji se šmrče
audiošapćati šaptati "ma ča ti to cielo vrime šuapće iza uha?"
No audiošapurati šaptati
No audiošarpa šal
No audioščučunjati šćućuriti se, skupiti se u sebe, stisnuti se u čučanj
No audiošćegnuti, šćeznuti iščeznuti, nestati bez traga"šćegla je iza kantuna“
No audiošćenuac bodljikav korov veličine graška
No audiošćika iver, tanka dašćica
No audiošćikadent čačkalica
No audiošćinci vrsta niske bodljikave trave
No audiošćipalica štipaljka za rublje
No audiošćipati štipati
No audiošćirkati 1.škrtariti 2.štirkati
No audiošćirkav škrt, štedljiv
No audiošćuap štap
No audiošćuav žohar
No audiošegac vrsta pile
No audiošegun velika pila (za piljenje u dvoje)
No audiošekond sekund
No audiošelen celer, vrsta začinskog bilja koje se obično dodaje juhama prilikom kuhanja
No audiošenica pšenica
No audiošenpija glupava, nesmotrena i lakomislena osoba
No audiošenpijivati činiti nekoga glupim, nesmotrenim
No audiošentiti 1. pridavati pozornost, obraćati pažnju "ne šentiš pa zaburaviš" 2. razumjeti se u što, biti upućen
No audiošesnica uredna, lijepa, djevojka ili djevojčica
No audiošest urednost, uređenost, sklad "je li to šest i ried?!"
No audiošestan uredan, osobita izgleda
No audiošestiti paziti, čistiti, održavati
No audiošestoća urednost
No audiošešeriti stršiti
No audiošetebuke sedmovraće, poznata ribolovna "pošta" južno od otoka molata
No audiošetemuana, šetemun tjedan, sedmica
No audioši da
No audiošiećati šetati
No audiošierlo (šerlan) pogrdno: tikvan, blesan
No audiošiest šest
No audiošija vrat
No audiošijavuoga veslanje s jednim veslom (obično po krmi broda, čamca)
No audiošiješete šijavica, mura, tradicijska igra
No audiošijun vijavica
No audiošijunuada orkanski vjetar, vihor
No audiošimija majmun (pogrdni naziv za neku osobu)
No audiošimijati ludovati, divljati
No audiošimpre često
No audioškabelin noćni ormarić
No audioškaf tip drvenoga broda
No audioškafa sudoper
No audioškafetin ladica
No audioškalja šljunak, mljeveni kamen, tucanik
No audioškaljati proklizavati kotačem po šljunku
No audioškaljenica drobilica maslina
No audioškaljivica šljunak
No audioškancija polica
No audioškapulati (se) spasiti (se)
No audioškapuluar vrsta dječje igre
No audioškarati obrezivati (npr. maslinu ili vinovu lozu)
No audioškarig dimnjak ili ispušni lonac na motoru broda, automobila ili motocikla
No audioškarpete vrsta ženske obuće
No audioškartati odbaciti
No audioškartoc papirnata vrećica
No audioškatula kutija
No audioškauriti šuškati
No audioškerac trzaj
No audioškivati se ustručavati se, ustezati se (škivati se od rada, škivati se od jela i sl.) "Samo vi jite, nemuojte se škivati."
No audioškoda šteta
No audioškofuni obuća ručne izrade, opanci
No audioškolant školarac
No audioškoljiera lukobran, nasip od krupnog kamena koji luku brani od valova
No audioškopićati lamatati, trzati se (najčešće za ribu) "vie ko vuaj škrpun škopiće, još je živ."
No audioškorlati se skrutiti se sušenjem ili hladnoćom
No audioškorluano skrućeno, skrućene površine (pod utjecajem hladnoće ili suhog zraka)
No audioškovaca smeće
No audioškovacijera lopatica za smeće
No audioškovacin smetlar, čistač
No audioškrapa usjeklina u morskoj hridi
No audioškrapati špricati, prskati
No audioškrijak zamka, zamka za ptice
No audioškrima razdjeljak u kosi "škrima ti je na falabogu."
No audioškrpina vrsta ribe: škarpina
No audioškrpunuada jelo (obično brudet) od škarpuna ili škarpine
No audioškrtav škrt
No audioškuarto oskudno
No audioškuolj otok
No audioškuolj otok Ošljak
No audioškur ribolovni mrak, vrijeme ribarenja
No audioškurija bič za tjeranje životinja
No audioškurina tmina
No audioškurituada, škuribanda mračno mjesto, mrak
No audioškuro tamno, mračno
No audioškvara zidarski i stolarski kutomjer od 90 stupnjeva; u škvari - po mjeri, točno, pod pravim kutom
No audioškvier škver, brodogradilište ili istezalište za popravak manjih brodova
No audiošmantun smeten, smućen, pomućena razuma
No audiošmega morska uš, morski nametnik koji se zalijepi uz tijelo ribe
No audiošmegnuti šmugnuti, nestati u čas, otići u brzini i bez pozdrava
No audiošmur drvena zaobljena posuda za prenošenje pijeska, morta, smeća i ostalog "šmur si tuoga poji“
No audioš'njin/iš'njin s njim
No audioš'njun/iš'njun s njom
No audiošoma ipak, sve u svemu
No audiošpaher štednjak
No audiošpaleta rame
No audiošpalmin silan vjetar, mjestimičan vihor koji podiže morsku pjenu poput prašine
No audiošpanjulet cigaret
audiošpeć ogledalo
No audiošpeta ! uzvik: pazi!
No audiošpetati čekati, motriri, vrebati
No audiošpetica čestica obradive zemlje za sadnju poljoprivrednih kultura poput žitarica ili vinove loze
No audiošpigeti vezice
No audiošpijati viriti, uhoditi, špijunirati
No audiošpina slavina
No audiošpirit 1. alkohol 2. žestoko alkoholno piće "u mualoj boci špirit stoji!"
No audiošpiritiera prijenosno kuhalo na petrolej
No audiošpirutati viriti, provirivati
No audiošpitual bolnica
No audiošplinta udarac magarca ili konja stražnjom nogom
No audiošplintati udariti nogom
No audiošporkarije gadosti
No audiošporkica prljavština, nećistoća
No audiošporkulja neuredna, prljava žena
No audiošprualjuak vrsta rašljastog drvenog štapa (kolca) koji se koristi kao potporanj za granje voćaka
No audiošpuag špaga, tanak konopac
No audiošpuar vrsta ribe, špar
No audiošpuarati štedjeti
No audiošpuazi parangal
No audiošpugati upiti (tekućinu)
No audiošpunat injekcija
No audiošpuntati se ukiseliti se (za vino)
No audiošpunto pridjev koji opisuje vino koje se ukiselilo
audiošpuorko prljavo, nečisto
No audioštajun godišnje doba, razdoblje, sezona
No audioštela piljevina
No audiošterika svijeća voštanica
No audioštimadur procjenitelj
No audioštimati procijeniti
No audioštiva prostor za teret u unutrašnjosti broda
No audioštivati slagati bičve čarape
No audioštokati stati, smjestiti se
No audioštraca gruba krpa za čišćenje poda
No audioštramac madrac za krevet s punjenjem od češljane vune
No audioštrambav neuredan, šlampav, nemaran
No audioštrapac 1.muka, višak tereta, nešto što čini preveliku težinu za nošenje 2.Iznošena odjeća ili obuća "vo su mi cipele za štrapac"
No audioštrapacati vući od nemila do nedraga, mučiti
No audioštrec bolan (unutrašnji) ubod
No audioštrecnuti nakratko probosti unutar tijela ili kostiju, bocnuti u kralježnici (leđima) ili zglobovima
No audioštret tjesnac između dva otoka
No audioštrfunjati mlatarati nogama i rukama
No audioštriga vještica
No audioštrigarija čaranje, magija
No audioštrknuti izaći, iskočiti, izletjeti
No audioštrline engleske funte
audioštrljati poskakivati u hodu
No audioštrocati upotrebiti jaču igraću kartu
No audioštrocivati 1. šiti 2. podbadati, zajedljivo govoriti
No audioštrocuano privremeno prišiveno
No audioštroligati čarati
No audioštrolige štrige, vještice
No audioštropuada neočekivana nevolja, zlo, psina
No audioštruca oblik pečena kruha (duguljast)
No audioštrunci konci koji vise sa stare odrpane odjeće ili općenito: odrpana odjeća
No audioštruop remen ili konop za pričvršćivanje vesla
No audioštrut mast
No audioštuacija 1. postaja (autobusna, željeznička i sl.) 2. stalno mjesto gdje tko zalazi
No audioštuaklja štaka
No audioštuciga zanovijetalo
No audioštucigivati ljutiti, zanovijetati, bockati
No audioštuf sit
audioštufati se zasititi se
No audioštunpa štampa, tisak
No audioštuorija priča
No audioštuva grijalica na kruti ogrjev (koja je služila samo za grijanje, za razliku od špahera koji je i za kuhanje)
No audiošuagra svečanost, proslava
audiošualša šalša, umak od pirjanih rajčica
No audiošuari šaren
No audiošuba (od šuba) brzo s lakoćom, jednostavno
No audiošubito vrlo brzo, munjevito
No audiošufigati pirjati "spriemila san malo šufiguanih pamiduorov za vičeru."
No audiošugamun ručnik
No audiošumati mrežom zatvoriti, zaokružiti ribu tako da više nema mogućnost izlaza iz mreže
No audiošunuti pasti na pamet, uvrtjeti si nešto u glavu, zamisliti
No audiošunjati se 1. kretati se bez nekoga cilja; 2. njuškati, sumnjivo obilaziti oko nečega
No audiošunjav neuredan
No audiošuoldi novac
No audiošuorta vrsta
No audiošupijoti šuplja tjestenina
No audiošupljača kuhača
No audiošušiti se sušiti se
No audiošušpir disanje, uzdisanje
No audiošušta 1. opruga 2.donji dio starinskog kreveta koji se mogao izvaditi, a sadržavao je žičane opruge
No audiošuština vrsta malenog dugmeta na odjeći koji se zapinje pritiskom
No audiošušur žamor
No audiošušurati došaptavati se
audiošuvar 1. pluto od mreže 2. komad stiropora
No audiošvenuac
No audiošviera kazaljka na satu
No audiošvignuti naglo snažno udariti, ošinuti
No audiošvinčivica nevaljalka, glupača
No audiošvinuac
No audiošvorljiv čvorast, drvo puno čvorova
No audiošvrake gavrani
No audiošvuor čvor na drvetu