(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiosa' 1. sada 2. sam (bi sa' - bio sam)
audiosabun pijesak
No audiosakama najdeblji i najjači dio mreže
No audiosakrivieto tajno, tajnovito, potajno "ma nič čini, ali sve sakrivieto da ga kikoli ne bi vidi."
No audiosalam salama
No audioSalamun biblijski kralj Salomon "mudar je ko ko Salamun."
No audiosaližun zavaren
No audiosalpati zbiti mrežom ribu prije dizanja na palubu
No audiosaluata salata od povrća
No audioSansig toponim: otok Susak
No audioSansigoti mještani otoka Suska
No audiosantina središnji, unutarnji dio broda uz samo dno, u kojem se obično nakuplja prljava voda (more, gorivo, ulje i dr.)
No audiosatriti uništiti, satrti "satri'će me 'nuajniki!" (ogorčeno)
No audiosazjuga sa južne strane
No audiosazmuorca sa sjeverozapada
No audiosažimati cijediti (rublje)
No audiosažuati iscijediti
audiosegutra jutros
No audioseja kamena ili drvena klupa uza zid
No audiosforcati se dati svu snagu
No audiosić kanta
No audiosići sjeći
No audiosiditi sjediti
No audiosidrina dugačak konop koji je privezan za sidro, konop za sidrenje
No audiosiedi sijed
audiosiesti sjesti
No audiosiguro sigurno
No audiosigalj (sigljić) vjedro za gusternu
audiosika manji nenaseljeni otok
No audiosikavica vrsta boljikave trave
No audiosikira sjekira
No audiosiknjica sito domaće izrade
No audiosime sjeme, sjemenke
No audiosinjati zabilježiti, označiti
No audiosinjua signal, znak, oznaka
No audiosititi se sjetiti se
No audioskaladura obavljanje posla uz upotrebu ljestava (npr. branje maslina)
audioskaline stepenice
No audioskarsati smanjiti, oskudijevati, nedostajati
No audiosklatuara vrsta mreže stajaćice za lov veće bijele ribe, pasara
No audioskorupati 1. skupljati skorup, površinski sloj 2. kupiti ono najvrijednije
No audioskos (množ. skosi) trzaj
No audioskosati (kosati) loviti lignje pomoću "skosavice"
No audioskosavica ribolovni alat za lov liganja
No audioskosnuti trgnuti "skosla mi je!" (riba)
No audioskotarija skupni (pogrdni) naziv za premalene ribe, nevrijedne za jelo
No audioskotica beskrilni kukac
No audioskrača škrapa uz more ili u kamenjaru
No audioskračljivo stjenovito, kršovito
No audioskrdinula vrsta ribe: skuša
No audioskrepeniti se polediti se
No audioskrinja 1. škrinja 2. duboki zamrzivač, ledenica
No audioskršje drvenasti komadi korijenja stabala (masline i dr.) koji se mogu koristiti za ogrijev
No audioskruška kruška
No audioskuarso škrto, oskudno
No audioskula škola
No audioskunkulun pogrbljen, skupljen
No audioskunjsano iskidano, istrgano bez nekoga smisla
No audioskuot morske životinje (dupin, tun, morski pas i druge) koje često zaplaše jato riba (srdela) kod ribolova
No audioskuotna skotna, oplođena životinja
No audioskutrin skvrčen, skupljen
No audioskuža isprika, izlika
No audioslašćarija slatkiši
audioslatkuo kolači
No audiosleđeno smrznuto
No audioslipav ljepliv
No audiosliva šljiva
audiosluano slano
No audiosluatko slatko
No audiosmantati smesti, posve zbuniti nekoga
No audiosmantun smeten, smućen, pomućena razuma
No audiosmićati smetati, ometati "ne smići me ka ruadin."
No audiosmiežin zgnječen
No audiosmiežiti zgnječiti
audiosmih smijeh
No audiosmilj smilje, vrsta mirišljavog grmlja
No audiosmirun mirno "smirun stuoj!"
No audiosmisa smjesa
No audiosmišno smiješno
No audiosmiti smjeti
No audiosmokvina drvo i granje stabla smokve (primjerice za loženje)
No audiosmrdela smrdjela, vrsta grma (makije) karakterističnog za jadranske otoke
No audiosmričje grmlje i stabla domaće smreke zvane smrič
No audiosmuamiti smesti, smutiti, uzrokovati da netko izgubi mir i koncentraciju
No audiosnititi potpaliti, potaknuti vatru uz pomoć suhih grančica ili tankih komada drveta
No audiosnižiti snježiti
No audiosnuajti se snaći se
No audiosoha nosač vesla pri veslanju na leutu ili gajeti
No audiosoldat vojnik "poša mi je mluadi u soldati."
No audiosoldatija služenje vojne obveze
No audiosonder brodski aparat za otkrivanje ribe i mjerenje dubine
No audiosopolj slina
No audiosopoljiv kome sline cure iz nosa (obično se maloj djeci kaže da su sopoljiva)
No audiosopoljivac pogrdno: slinavac
audiosorat čekić
No audiospalintati skašiti, zgnječiti u kašu
No audiospara krpeni podmetač ispod tereta što se nosi na glavi
No audiosparenjati sačuvati za kasnije razdoblje "doni je dvua paka oligun, ovuoga ću sparenjati za drugi put."
No audiosparožina vrsta ukrasnog bilja: asparagus
No audiospati spavati (spin, spiš, spi, spimo, spite, spu)
No audiospicalija lijek
No audiospiza hrana, jelo
No audiosplondirati eksplodirati
No audiospoli uz, kraj, pokraj
No audiospominjati se prisjećati se, pričati o prošlim danima
No audiosporadi zbog
No audiospotan znojan
No audiosprovod pogreb
audiosprta košarica od pruća domaće izrade, ručno pletena košarica
No audiospuga (ili špuga) (morska) spužva
No audiospuokuoj spokoj, duševni mir
No audiosrčin srčem (od glagola srkati)
No audiosrdun 1. čvršći dio mreže (npr. uz konop s olovom ili plutom) 2. vrsta nejestive plave ribe
No audiosri' usred
audiosrića sreća
No audiosridnji srednji
No audiosrieda 1. sredina 2. veslo na desnoj strani gajete, smješteno točno na sredini broda, drugo po redu
No audiosritan sretan
No audiosrun sram
No audiostaguc peteljka
No audiostanj 1.kositar 2.sredstvo za zatvaranje procjepa na metalnim posudama
No audiostanjar limar
No audiostanjati zatvarati otvore na posudi (npr. na bačvi, zdjeli i sl.)
No audiostanji tanji
No audiostinj stijenj, fitilj za petrolejsku lampu
No audiostišnjin stisnut
No audiostranjati lutati
No audiostrašiti se bojati se, plašiti se
No audiostresnuti 1. protresti, prodrmati 2. preneseno: popiti na brzinu, na iskap
No audiostrgati strugati, ljuštiti
audiostrgotina ostrugana riblja ljuska
No audiostrh lahor
No audiostriesti stresti, otresti
No audiostrila strijela
No audiostrilica strelica
No audiostrišati propustiti (u igri briškule)
No audiostrišo ! uzvik: pusti!, propusti! (naredba ili savjet kod igranja briškule)
No audiostrojiti prosijati kroz sito (npr. brašno)
No audiostua stao "ča si stua na vruata, naprid!"
No audiostualo hodalica
No audiostuar star
No audiostuara 1. pridjev: stara 2. imenica: stara žena, starica
No audiostuati 1. stajati "stuoj tuote i ne miči se!" 2. boraviti, živjeti negdje "di ti stojiš, je li tebi kuća na Mulu neder?"
No audiostudin studen, zima
No audiostumak stomak, želudac "slabo mi je u stumku, od česa mi je vo?"
No audiostuo stol
No audiostup naziv za stablo masline "imamo preko pedesiet stupov, ali ovie godine nismo imali ni kuapi ulja."
No audiostupa vlakna neispredene kudjelje koja se koriste za brtvljenje spojeva cijevi
No audiostupasto (mieso) krto, nemasno, presuho, vlaknasto, bez slasti
No audiosuagnjin sagnut
audiosuama sama
No audiosuanjati sanjati
No audiosuanje sni
No audiosuapa salpa, vrsta morske ribe
No audiosuartige ljestve za uspinjanje na vrh jarbola
No audiosuh mršav (za mršava čovjeka u kaljskom se govoru gotovo uvijek koristio pridjev suh)
No audiosuhi preneseno prilikom ribolova: prazni, bez ulova
No audiosulacati se šaliti se
No audiosulaci šale, šaljive pripovijesti
No audiosumiljati sličiti, nalikovati
No audiosumnjiv poznat, odnekud znan čovjek
No audiosumpreš 1. pegla 2. starinska željezna pegla u koju se stavljao žar iz ognja
No audiosumprešati ispeglati rublje
No audiosumprešuana ispeglana
audiosun sam, osamljen
No audiosuntula krsna kuma ili izraz poštovanja prema starijoj ženi
No audiosunj san
audiosuo sol
No audiosuok sok
No audiosupa lagani obrok koji se sastoji od mješavine kruha, vina, octa, vode i ulja
No audiosupierbija obijest
No audiosurga! uzvik: baci sidro!
No audiosurgadina lanac ili konop od sidra
No audiosurgati baciti sidro "ga sabun da ti zadije sidro."
No audiosusvita sud svijeta, sudnji dan
No audioSutomišćak mještanin Sutomišćice
audioSutomiška mještanka Sutomišćice
No audiosuvati se brzo jesti, u hipu
No audiosvačesa svačega, svega
No audiosvačigov svačiji
No audiosvaža okvir za slike i fotografije
No audiosvićarica 1. plivarica, vrsta mreže za lov sitne plave ribe pod svjetlom 2. brod koji lovi sitnu plavu ribu pod svjetlom
No audiosvićuar vođa pomoćne brodice kod ribolova
No audiosvit svijet
No audiosvitlina svjetlost
No audiosvitlišće grmolika listopadna biljka od čijeg se drva obično prave ribarske igle
No audiosvitliti svijetliti
No audiosvitlo svijetlo "svitla roba i škura roba"
No audiosvitovati se savjetovati se, posavjetovati se
No audiosvrtati se biti brz i okretan
No audiosvuas sav "svuas si se ismoči na dažju"
audiosvuder svugdje