(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audioabak tablica množenja
No audioabolanta ambulanta
No audioafam nesvjestica
No audioagač lubin/brancin
No audioaganjač kuka u obliku slova "S" koju rabe ribari dok krpaju mrežu
No audioagust kolovoz, august
No audioakuža dobitak bodova u kartaškim igrama pri dijeljenju
audioala uzrečica ili pozdrav "ala da mi nisi kupi ča san ti rekla?" , "e, ala, a ovo pu grada da grin!"
No audioalaj (stati alaj) vezati se brodom paralelno uz drugi brod ili paralelno uz rivu: "stani alaj rive."
No audioalbiest azbest
audioaltroke kamoli
No audioancipres čempres
No audioanđel anđeo
No audioangulja jegulja
No audioanke čak
No audioapetid apetit
No audioarđuav zao, zločest
No audioarganie tanki konop dužine oko 50-100 m, koristi se za mreže stajaćice
No audioarivati stići, doći, doploviti
audioarmelin vrsta šljive
No audioarmiž ribolovni alat i oprema jednog ribarskog broda
No audio as, najjača karta u briškuli
No audioatakati napasti
audioavancati (vancati) napredovati
No audioavuto auto
No audioažma astma, kronični bronhitis
audiobaba baka
No audiobabica vrsta raka: rakovica
No audiobabin puas duga
No audiobabulj kamen veličine šake
No audiobabuljati se bacati kamenje
audiobaciljati mariti, voditi računa
No audiobadati bosti "kumarice me cielo jutro badaju, ma jua ne znun ča je vo!?"
No audiobadilj lopata
No audiobadunj vrsta velike otvorene drvene posude u kojoj se pravi vino ili čuvaju masline
No audiobađivati slušati, pratiti kazivanje, obraćati pažnju
audiobafi dio kose ispred uha na muškoj frizuri
No audiobagaj teret, prtljaga
No audiobagatela neznatna i više nego jeftina cijena
No audiobagulina ukrasni štap za šetnju kojeg koriste stariji muškarci (gospoda)
No audiobaja vrsta veće drvene (ili danas najčešće plastične) otvorene posude
No audiobajin otvor na krovu
No audiobajok velika kovanica
audiobakakuava vrsta ribe: čača, bežmek, batovina
audiobakaluar bakalar
No audiobakćati se baviti se s nečim naizgled uzaludnim
audiobakula buba
audiobalancuana patlidžan
No audiobalati jahati
No audiobalaustra zaštitna ograda na brodu
No audiobalega izmet manjih kopnenih životinja
No audiobaliniera kuglični ležaj
audiobaliti 1.sliniti, 2. govoriti gluposti
No audiobalota lopta, kugla
No audiobalotati 1. igrati se loptom 2. boćati se
No audiobalsamun balzamiran, preneseno: kome nedostaje živosti, okretnosti
No audiobanak klupa
audiobanda 1. strana "okrieni duasku na drugu bandu." 2. strana (bok) broda
No audiobandunati zanemariti, zapustiti; "vie bandunua se je" (čovjek koji ne mari za sebe)
No audiobandunuana ostavljena
No audiobankina lukobran
No audiobankuc vrlo jednostavna kartaška igra koja se igrala za novac (igra na sreću)
No audioBanja veče Badnja večer, Badnjak
No audiobanjaduora kanta za zaljevanje
No audiobarakuda vrsta mreže od prozirnog najlona, visoka oko 2m, dobra za lov trlja
No audiobarameša bezvezna ili nemoralna djevojka, pravilica
No audiobaratati rukovati
No audiobarati mreškanje površine mora uzrokovano komešanjem jata riba
No audiobarbaruoža ukrasna biljka lončanica: pelargonija, điran
No audiobarilo bačvica za soljenje ribe
No audiobarin barem
No audiobarmuku barem
audiobaseti niski, maleni
No audiobaso nisko
audiobaškotin dvopek
No audiobaštuord neplodan, bez roda
No audiobatača pribadača
No audiobatana vrsta pomoćne brodice kod ribolova
No audiobatela čamac plosnata dna i odrezane krme
No audiobatimura igra s novčićima o zid (novčić se odbije o zid, komu je bliži njegov je)
No audiobatipan udarač za tepihe
No audiobatuda ritmičan i prepoznatljiv zvuk rada brodskog motora
No audiobatuka drvenasti komad stabljike sa zadebljalim dijelom korijena (pr. palica masline)
audiobaul kovčeg, sanduk "došli su in bauli iz merike."
No audiobazgivati krpanjem spajati dva kraja mreže
audiobecina komadić razbijenog stakla
No audiobeleca pogrdno: ljepota, ljepotan, ljepotica
No audiobeloguza vrsta ptice, obično pravi gnijezda u šupljinama suhozida (mocira)
No audiobeluajka plavokosa djevojka ili djevojčica
No audiobeljavina 1.bijelina, bljedilo, 2.jelo: jušno jelo sa tjesteninom bez dodatka rajčice
No audioberekin dijete koje radi psine, nevaljalac
No audioberikata 1.grkljan 2. za čovjeka: berikuat - onaj tko ima jak glas "ku berikatu ima!"
No audiobesida besjeda, riječ
No audiobeštija životinja, zvijer (pogrdno)
audiobeštima psovka
No audiobeštimadur čovjek koji previše psuje
No audiobeštimati psovati
No audiobeteg bolest
No audiobetiežan sklon bolesti
No audiobevandika loše vino
No audiobevunda loše vino
No audiobež njega bez njega
No audiobež njie bez nje
No audiobicikla bicikl
No audiobičva čarapa
No audiobiće valjda, vjerojatno, možda "biće u selo poša ka ga ni doma."
audiobićerin čašica manja od pola decilitra za rakiju ili druga žestoka alkoholna pića
No audiobiedra ( množ. biedre ) bedra, butine, mišićni dio natkoljenice
No audiobielo bijelo
No audiobiguli (ili biguloti ) dugačka šuplja tjestenina
No audiobikuar mesar
No audiobikuariti rasjeći životinju, tranširati meso "poša je prajca obikuariti."
No audiobilica vrsta smokve
No audiobilj debela vunena deka
No audiobiljetin karta, ulaznica, kartica, pozivnica, poziv na sud, sastanak
No audiobis bijes
No audiobisan bijesan
No audiobišavo drvo izjedeno crvotočinom
No audiobišeš morao si "bišeš puojti na muasline, a ne doma stuati."
No audiobita stupić na brodu ili kopnu koji služi za privez broda
audiobitica 1.vjenčani prsten, 2. željezni prsten na mreži
audiobižati bježati
No audiobiži grašak
No audioblak smola kojom su se u staro vrijeme premazivali brodovi
No audioblantati gaziti po blatnjavoj zemlji
No audioblied blijed
No audiobliejati 1. glasati se poput ovce 2. pogrdno: govoriti gluposti "ne blieji!"
No audioblišćiti bljeskati
audiobluago životinja; "bluago bez konopa" uvredljivi izraz za osobu koja se divlje (neotesano) ponaša
No audiobluažin blažen
No audiobljihnuti zapljusnuti nešto mlazom vode
No audiobljuza 1. izvorno: kratka strukirana ženska košulja (starinskog kroja) 2. općenito: ženska košulja
audiobobuk kruh pržen na ulju
No audioboceta staklenka
No audiobocun vrstaboce
No audioboća 1. kugla za boćanje 2. preneseno: "kua boća mi je na stumku." osjećaj težine i mučnine u stomaku (uzrokovan nekim teškim problemom)
audiobogatun bogataš
No audioboja ubojica
No audiobojse najvjerojatnije
No audiobokua(l) vrč, pokal za vodu ili vino
No audiobokun zalogaj, komad
No audioboliti boljeti
No audiobolotura terasa
No audiobolunča vaga
No audiobonaca utiha
No audiobonagracija karniša za zavjese
No audioborami bogme, uistinu
No audioborbeni vojni borbeni (torpedni) čamac
No audioborme bogme
No audiobotun gumb
No audiobožidrivuac božje drvce, vrsta bilja koje se koristilo kao dobra hrana ("brime") za koze i ovce
No audiobrac konop kojim se zateže jedro
No audiobraga komad konopa koji se koristi prilikom dizanja tereta u brod
No audiobragati stisnuti bragom "braguaj to""
No audiobrageše široke muške hlače za svaki dan
No audiobranculet narukvica
No audiobrankeljati vucarati, vući nešto za sobom
No audiobravalin podbradak
audiobravinac mrav
No audiobražuolica 1. kvalitetniji komad mesa bez kosti 2. preneseno: u tuči "primi si dobru bražuolu"
No audiobrbolj zračni mjehur u vodi ili moru
No audiobrenzati kočiti, zaustavljati
audioBrgačielj naziv dužmorja prema Preku
No audiobrijaća britva na sklapanje
No audiobrime teret koji se nosi na ramenu ili na glavi
No audiobrincati zvoniti s prekidima
No audiobrindati prebirati, brljati hranom po tanjuru, a ne jesti u redu
No audiobritaš novčanik
No audiobriva inercija broda "brivu je ćapua."
audiobrižan mio, netko prema kome osjećamo suosjećanje
No audiobrke brkovi
No audiobrodarina novac koji se plaća za prijevoz brodom ili trajektom
No audiobroka krčag, veći vrč za vodu (u kojem se nosila voda za pranje i umivanje i sl.)
No audiobro'ski skraćeno bro'ski svićuar tj. vođa palube
No audiobrškati šarati
No audiobrtulin džepni nožić
No audiobruak stjenovito izdignuće morskog dna
No audiobruav vrsta ovna
No audiobrudati (se) močiti (se) u vodi
No audiobrudet vrsta dalmatinskog ribljeg
No audiobrudetac manji brudet bez krumpira, sprema se kad je riba sitnija pr.manule ili je nema dovoljno
audiobrukva čavao
No audiobrunče škrge
audiobruntulati (ili bruntuljati ) puno govoriti, mrmljati, prigovarati, gunđati "vaik nič bruntuljuaš."
No audiobruntuljuožast gunđav
No audiobruod (množ. brodi ) brod
No audiobruškin četka za ribanje
No audiobruštulati pržiti kavu u bruštulinu
No audiobruštulin sprava za prženje sirove kave
No audiobruzin metalni lonac za kuhanje na otvorenoj vatri
No audiobruzinić mali lonac za kuhanje od 1-2l
No audiobuačva bačva
No audiobuarba 1. izraz poštovanja prema starijem muškarcu 2. zapovjednik broda
No audiobuava lagan vjetrić
No audiobubac udarac u tijelo
audiobubica 1. vrsta jednostavnog, slatkog peciva 2. preneseno za čovjeka: "miran je ko bubica."
audiobubnuti udariti, sudariti se
No audiobubrig bubreg
No audiobucie (množ. buceli )koloturnik, paranak
No audiobudie želudac kod ribe
No audiobujiel unutarnja guma
No audiobukalina noćna posuda, vrčina
No audiobukaporta poklopac na otvoru potpalublja
No audiobukara drveni vrč
No audiobuklija drvena posuda zapremnine 3-5 l. u kojoj se težacima u polju nosilo vino
No audiobula 1. pjegava bolest na listu trsa 2. žena muslimanu (pokrivene glave ili lica) 3.poštanska marka
No audiobulin mala kugla u boćanju
No audiobumbeta zaštitno zaobljeno staklo na brodskom feralu
No audiobumbiti neumjereno piti alkohol, lokati
No audiobumbuak pamuk
No audiobunčić klupica za sjedenje
No audiobuniestra vrsta mediteranskog bilja: žuka, brnistra
No audiobuodul otočanin
No audioBuog Bog
No audiobuok manja uvala "Koliegin bouok"
No audiobuoni dobri
No audiobuorša torba
No audiobuova plutača za privez
No audioburdižati 1. općenito: jedriti 2. jedriti u vjetar u naizmjeničnom (cik-cak) smjeru
No audioburin manja bura, bura slabije jačine i kraćeg trajanja
No audioburma oluk, cijev za odvodnju oborinske vode s krova
No audioburnji sjeverni "sa'z burnje struanie" - sa sjeverne strane
No audiobus busen
No audiobuskavica vrsta ribarske mreže kojom se love gire (manule)
No audiobusnuti lupiti glavom
No audiobušinak vrsta raslinja
No audiobušinjak sitno drvenasto raslinje koje se bralo za ogrijev
No audiobušivati se ljubiti se
No audiobušnuti poljubiti
No audiobušta koverta, omotnica
No audiobuštram bršljan
No audiobutarguana pridjev koji opisuje ribu koja je puna ikre
No audiobuteljun boca zapremnine oko 2l
No audiobutida debeli pokrivač, jorgan
No audiobutiga trgovina, prodavaonica
No audiobutuarga riblja jaja, ikra
No audiobuzdo glupan
audiobuža rupa
No audiobužati praviti rupu
No audiobužjuak rupa; tijesan, taman prostor "ko te stavin u bužjuak!"
No audiocaklo staklo
No audiocapeta motičica sa dugim drškom
No audiocapun pijuk, trnokop, kramp
No audiocapunati obrađivati capunom
No audiocavate grublje papuče kućne izrade, papuče natikače
No audiocenije jeftinije
No audiocerot povoj za rane
No audioceruada 1. tenda, nepromočivo platno 2. ribarska kabanica od nepromočivog platna
No audiocesarica carica
No audiocica dojka
No audiocicati sisati
No audiocicela vrsta ribe: lumbrak
No audiocicigulja škrtava osoba
No audiocielo cijelo, čitavo, potpuno.npr.za vino: "ćeš cieloga, oli da ti malo razvuodnin?"
No audiociklun jak, olujni vjetar: ciklun juga, ciklun bure
No audiociko pokraj, vrlo blizu, tik uz "ciko mene je proša.", "štokua se je ciko mene."
No audiocikvantin zrna kukuruza od kojih se prave kokice
audiocima konop za privez broda
No audiocimatuorij groblje
No audiocimbanić vrsta ptice: carić, crvendać
No audiocimbarati 1. svirati na usnu ili pravu harmoniku "ko lipo cimbarua, divota ga je slušati." 2. neumjereno piti alkohol: "ali si se nacimbarua, jedva na nogami stojiš."," ko si to liešto pocimbarua."
No audiocimenat cement
No audiocimentati betonirati
No audiocimilast izbirljiv, razmažen u vezi jela (izraz koji se najčešće koristi za djecu)
No audiociminiera brodski dimnjak (obično se tako nazivalo dimnjak parobroda)
No audiocindalin privjesak
No audiocinturina stara kovanica
No audiocipalovica ožiljak koji ljudima trajno ostane na nadlaktici od cijepljenja u djetinjoj dobi
No audiocirkuluar kružna pila za drvo
No audiocivela potkoljenica
No audiocmariti peći na otvorenoj vatri uz dim i cvrčanje
No audiocmariti se 1. peći namirnice trpeći vrućinu i dim 2. sunčati se, pržiti se na suncu
No audiocotati šepati
No audiocotav šepav
No audiocoto šepavac "Coto-Vitlov" (nadimak)
No audiocovati psovati
No audioCrikva Crkva, institucija katoličke Crkve "su li se po Crikvi vinčali?"
audiocrikva crkva (građevina)
No audiocrkveno crkveni posjed "iza onie mocire, pa pu naprid, to ti je sve crkveno."
No audiocrljeni crveni
No audiocrljin crven
No audiocrljinka vrsta smokve
No audiocrv 1. bojilo, npr. za mrežu, odjeću 2. opruga na škarama za rezidbucrviti obojiti teg mreže crvom
audiocukar šećer
No audiocunculati ljuljuškati dijete laganim njihanjem
No audiocuokule teške cipele
audiocupati se bacati grude snijega, grudati se
No audiocupnuti ubaciti
No audiocurikati uzmaknuti, povući se unatrag
audiocvit cvijet
No audiocvito bijelo brašno
No audioća drugdje, dalje, odavde (u smislu odlaska odnekud) 'aj ća!', 'grin ća izduovle.',' poša je ća iz Kali.'
No audioćaćo tato (vok.)
No audioćakula čavrljanje, neobavezan razgovor
No audioćakulati čavrljati, neobavezno razgovarati
No audioćakuluona brbljava osoba, koja uvijek ima o nečemu i s nekim govoriti
No audioćamuariti 1. stalno zvati mater ("mamo") 2. neprestano dozivati nekoga 'vajk me ćamuari.'
audioćapati 1. uhvatiti, dohvatiti 2. preneseno: "ćapati" miris - dobiti miris po nečemu
No audioćapin ukosnica, štipaljka za kosu
No audioćapivati loviti, hvatati
No audioćapuada navala na jelo: ukoliko je više ljudi nego jela za nahraniti ih, pa tko prije dohvati
No audioćarati se meteorološki pojam: razvedravati se
No audioćielonja/ćiele ćelavac
No audioćifal vrsta ribe: cipal
audioćikara šalica za čaj, mlijeko ili bijelu kavu (2-5dl)
No audioćikarica malena šalica (za crnu kavu)
No audioćikati činiti nekoga još ljućim i uzrujanijim "još me ćikua, da se još više ljutin."
No audioćiket eksploziv, dinamit
No audioćikopelnica pepeljara
No audioćikuluata čokolada
No audioćimak (množ. ćimci ) vrsta nametnika: stjenica
No audioćiverica glava "ko te po tuoj ćiverici opualin"
No audioćofnuti kljucnuti
No audioćorav slijep
No audioĆozoti talijanski ribari koji su nekad u dalmatinskom priobalju potezali koću na jedra
No audioćuar 1. bistar, jasan 2.budan, trijezan, priseban
No audioćuaro nebo vedro nebo
No audioćubati kljucanjem otkidati
No audioćuća 1.duda varalica, 2. plutača koja se veže za kraj mreže koće
No audioćufit tavan
No audioćuh dašak
No audioćuok (množ. ćoci ) vrsta ptice: kos
No audioćuš uzvik prilikom tjeranja magarca
No audioćutiti osjećati, osjećati bol "dite ćuti da ga boli."
audioča što
No audiočafarun šafran, cvijet žute boje
No audiočakoder štogod
audiočakoli štogod "daj mi čakoli da usta osluadin."
No audiočančuol vrsta ribe: crnelj
No audiočefulja dio grozda sa više zrna grožđa, komad grozda, grozdić
No audiočela pčela
No audiočeljuade čovjek, osoba
No audiočemer jad, težina, teškoća, otrov
No audiočepier krpelj
No audiočesa čega
No audiočesta cesta, betonirani ili asfaltirani put kojim mogu prolaziti automobili
No audiočešati trgati plodove maslina
audiočetire četiri
audiočetrun lubenica
audiočetvrtuak četvrtak
audiočičati vrištati
No audiočičeri izrazit, čisti
No audiočičindre žižule, vrsta koštunjavog voća
No audiočičuak cvrčak
audiočičvuarda slanutak
No audiočiep čep
audiočigova čija "a čigova si ti?"
No audiočiguov čiji
No audiočijuak vrsta zrnata povrća žute boje koje se može jesti sirovo
No audiočin čim, netom
audiočiniti raditi, praviti
No audiočiniti se praviti se važan
No audiočitaba sudski ili službeni poziv i obavijest
No audiočižme čizme
No audiočovik 1. čovjek 2. muškarac "ča je žena? žena je žena, žena ni čovik."
audiočrišnja trešnja
audiočriva crijeva
No audiočrke tamnomodre smokve
No audiočrljiv, črljivo napadnuto crvom, ucrvano
No audiočrplja (čriplja) peka koja se najčešće koristila za pečenje kruha
No audiočrv crv
No audiočua išta, štogod "jel te ki čua pitua?", " jesi li čua ji?"
No audiočuamiti samovati
No audiočuanuti stajati u položaju čučnja, čučati
No audiočuare magija, čarolija
No audiočudiestvo čudo, nešto nesvakidašnje i nevjerojatno
No audiočudo 1. čudo 2. puno, mnogo "ove nuaružnje moru čudo trajati, ko da san ih jučier nabruala."
No audiočufit potkrovlje
No audiočunjka njuška
No audiodamnjana pletenka, demižon, obično opletena, staklena boca za vino, zapremnine obično 3-20 l.
No audiodanguba gubljenje vremena
No audiodangubiti gubiti vrijeme
No audiodanuas (danuaska) danas
No audiodanun danju, po danu
No audiodatuli vrsta školjke: prstaci
No audiodažiti kišiti
audiodebel debeo
No audiodebeliti se debljati se
No audiodeboleca bolest, slabost
No audiodeboto skoro, zamalo
No audiodek dekagram
No audiodelati nožem skidati komade s površine (obično drva)
No audiodenjati se udostojiti se "ne denjua se niti juaviti."
No audiodenjuož ljubazan, srdačan, susretljiv
No audiodepeša pismena obavijest, brzojav
No audiodepiju višak, zaliha
No audiodepožit manji metalni rezervoar za gorivo
No audioderić pomoćni jarbol na ribarskom brodu
No audiodestak desetak
No audiodešperadun razočaran
No audiodešperati se razočarati se
audiodešpiet nestašluk, inat, prkos, zlodjelo
No audiodeštrigati dovršiti, privesti kraju
No audiodetrinko dokraja, temeljito, posve
No audiodežgruacija velika nevolja, nesreća
audiodi gdje, kamo
No audiodica djeca
No audiodičina pogrdno: djeca
No audiodičiti resiti, ukrašavati "lipo cviće diči dvuor."
audiodid djed
No audiodie dio
No audiodignuti se ustati se, ustati se iz kreveta "ka si se diga segutra, ka si cielu nuoć vunka bi?"
No audiodihati disati
No audiodikodere gdjekad, ponekad
No audiodikoli ponekad, ponegdje
No audiodimblje dublje
No audiodimboko duboko
No audiodimbuok dubok
No audiodindilalo njihalo, sve što se njiše
No audiodindilati ljuljati
No audiodišperuana očajna
No audiodišpetljivac nevaljivac
No audiodišprecati prezreti
No audiodite dijete
No audioditelina djetelina
No audiodiver djever, mužev brat
No audiodivljaka divlja, neotesana djevojka ili žena
No audiodivljie divlje
No audiodivljua divlja
No audiodivuojka djevojka
No audiodiža manja drvena posuda s ručkom za grabljenje vina
No audiodnievi dani
No audiodobadnuti dotaknuti, dodirnuti
No audiodobasizati dosezati, sezati
No audiodobića plaća, dobit, zarada
No audiodoburdižati dojedriti
audiodoćunfati saznati, doznati, nanjušiti
audiododijati dosaditi
No audiodofin čak, k tomu
No audiodogljedati skrbiti se o starijoj ili nemoćnoj osobi sve do časa njezine smrti
No audiodohoditi dolaziti
No audiodoktur 1. odvjetnik, advokat 2. doktor medicine, liječnik
audiodoli dolje
No audiodolidrobun potrbuške
No audiodoliglavač skočiti u more na glavu
No audiodomuaći domaći, poznati (čovjek)
audiodoniesti donijeti
audiodopuasti dopasti
No audiodosiegnuti dosegnuti
No audiodoštrigati dovršiti (privesti kraju)
No audiodota miraz
No audiodrakmuar maleno sidro koje služi za hvatanje predmeta iz dna (mora, gusterne)
No audiodrhat drhtavica, drhtanje "ajme meni, ča mi je vo zima, drhat me je ćapua."
No audiodrhćati drhtati
No audiodricati ravnati, izravnavati
No audiodriti ravan
No audiodritina ravnina, dugačka ravna površina (pr. put ili cesta)
No audiodrito ravno
No audiodriveni drveni
No audiodrivo drvo
No audiodrobnjača vrsta masline sitnog zrna, drobnica
audiodrosnuti pasti, izvaliti se na pod
No audiodrško dugačka drška (najčešće drvena)
No audiodruago drago
No audiodruaguost dražest, ljupkost
audiodruob trbuh
No audiodržati se biti u ljubavnoj vezi
No audioduaćna darežljiva "jie ona bi ti to duala, nako duaćna ča je."
No audioduari darovi, pokloni
No audioduavati 1. davati 2. imati miris po nečem "vo drivo duaje po tufini."
No audioduaž kiša "ni dažja, more se izuajti vunka."
No audioduće klupko konopa
No audioduga dugačke, svinute daske širine dlana od kojih se sastoji bačva
audiodugasto dugačko
No audioduhuat teško bolestan "duhuat je, ono leži na postelji, jedva diše."
audioduklec dokle
No audiodumbina 1. dubina 2. velika dubina: "dumbina je to!" - "velika je to dubina!"
No audiodumideca vlaga
No audiodun dan
No audioDuočić kaljsko mjesno groblje
No audioduone (dunlec) do tamo „rastijegni konuop od duovle duone“
No audiodugača vrsta smokve (ujedno je i petrovka)
No audioduognati donijeti neki teret na domaćoj životinji "duogna'ću drv na tovaru"
No audioduojti doći
No audioduola udolina
No audioduoljnjaci kaljski naziv za ljude s Dugog otoka
No audioduoškati čekati, vrebati
No audioduove dokle
No audioduovle dovle, do tu
No audioduperati duperivati upotrebljavati, koristiti
No audiodupla kolotura s dva kotača koja dolazi u kombinciji s još jednom takvom koloturom
audiodurancija trajanje, trajnost
audiodurati trajati
No audioduro kruto, čvrsto, tvrdo
No audiodusti kopati, iskopavati, kopanjem vaditi iz zemlje "dusti kumpiri"
No audiodušuak(na dušuak) na iskap, na "eks"
No audiodvi dvije
No audiodvorani bliži susjedi koje su u zgusnutim naseljima povezivala zajednička dvorišta
No audiodvua dva
audiodvuor dvorište
No audiođaka jakna
No audiođilat sladoled
No audioee izraz negodovanja "ee ni to u riedu!"
No audioerodrom zračna luka, aerodrom
No audioeroplan avion, aeroplan
No audiofabrikati raditi u tvornici (na fabrici)
audiofacolić maramica (krpena)
No audiofacuol marama
No audiofafarikul primorsko stablo; košćela, koprivić, fafarinka
No audiofagot svežanj, teret, zavežljaj koji se nosi u ruci
No audiofajda smisao, korist "ni fajdie" nema smisla, nema koristi, uzalud
audiofajerica upaljač
No audiofakin ulični čistač u gradovima (npr. Zadru)
No audiofalinga pogreška, promašaj, nedostatak
No audiofaliti pogriješiti, promašiti
No audiofaljen Isus pozdrav: hvaljen Isus
No audiofameja obitelj
No audiofanat fant, dečko u kartama
No audiofanela vrsta tkanine
No audiofang mulj sa morskog dna
No audiofangati grabiti mulj iz morskog dna (npr. da bi dno u lukama bilo dublje)
audiofarabut nevaljalac, mangup, dijete koje radi psine i nestašluke
No audiofarati ugrubo mljeti kukuruz (grubo mljeveni kukuruz se koristio kao hrana za svinje)
No audiofastati se hvastati se, hvaliti se, sam sebe uzdizati
No audiofaša zavoj
No audiofašati stavljati zavoj, povijati
No audiofašuano povijeno, ovijeno
No audiofažuo grah
No audiofebar vrućica, povišena temperatura u čovjeka
No audiofebruar veljača
No audioferališta vođa pomoćne brodice kod ribolova
No audiofrmaj ukosnica
No audiofermati prestati, završiti, zaustaviti se
No audiofermivati obazirati "ne fermiva me."
No audioferual 1. jaka svjetiljka koja se koristi prilikom ribolova 2. ručna petrolejska svjetiljka zatvorenog tipa koja se mogla nositi i van kuće
No audiofidanca carinska kontrola (koju su Kaljani prolazili za vrijeme kraljevine Jugoslavije)
No audiofierije raspust, praznici
No audiofijersa dio mreže (100 m); ribolovna mreža pravi se spajanjem više fersa
audiofiešta fešta, popularna seoska zabava povodom nekog važnog događaja ili velikog blagdana
No audiofijerše ospice
audiofijok mašna
audiofila red čekanja
No audiofilošpanja najlon za udice
No audiofiljun kumče
No audiofinta pretvaranje, varka
No audiofirale ženske niske cipele
No audiofišo gledati netremice ravno u oči ili u neki cilj; bez treptaja
No audiofit najam
No audiofituali(afituali) podstanari, osobe kojima se iznajmila kuća ili dio kuće
audioflajda haljina
No audiofloćivati laskati, udvarati
No audiofloćuado laskavac
No audiofodrati umetnuti podstavu na neki odjevni predmet, podstaviti
No audiofogišta ložač
No audiofogun šporet u gajeti
No audiofortuna jak vjetar: fortuna juga, fortuna bure
No audiofrajati zabavljati se, tulumariti; rasipno trošiti novac
audiofrajunica rastrošna žena
No audiofratun zidarski alat za glatko izravnavanje površine
No audiofregati ribati
No audiofrenje špekule
No audiofrgadela ukosnica
No audiofrig zaprška koja se radi prilikom kuhanja
No audiofrigano prženo na ulju
No audiofrigati pripremati hranu prženjem na ulju
No audiofrijegulica živahna dica
No audiofriškina svježina, miris svježine
No audiofriško 1. svježa hrana (friška riba) 2. svježe, hladno vrijeme "dobro se obuci, friško je vunka."
audiofritalja kajgana
No audiofrite fritule
No audiofrizeraj frizerski salon
No audiofriž ogrebotina, ožiljak, trag površinskog reza
audiofriži tragovi od udraca šibe ili biča na koži; modrice
No audiofrižiti pirjati, kuhati na laganoj vatri uz dodatak ulja i vrlo malo ili nimalo vode
audiofrminta zrna kukuruza
No audiofrontin štitnik s prednje strane kape
No audiofruatar 1. redovnik, fratar 2. vrsta ribe: fratar
No audiofrut voće, plod
audiofuala hvala
No audiofualda nabor na odjeći
audiofualiti se hvaliti se
audiofualšo lažno, nevrijedno, nekvalitetna imitacija
audiofuga osjećaj velike i nagle vrućine u tijelu, npr.¨fuga me ćapiva¨
No audiofumadur osoba ovisna o cigaretama, čovjek koji puno puši
audiofumati pušiti, dimiti
No audiofundać talog od kave
No audiofundament (množ. fundaminti ) temelj
No audiofundati probušiti
audiofuniestra prozor
No audiofuodra podstava na odjeći
audiofuorca snaga
No audiofurbasto lukavo, podlo
No audiofurešti stranac, stranci
audiofurmini šibice
No audiofuštun fuštan, suknja; dio ženske tradicijske odjeće
No audiogaće 1.hlače, 2. u izrazu: "ee, široke si ti gaće obuka!" djetetu ili osobi koja radi psine
No audiogajeta tip dalmatinskog broda za ribolov i prijevoz, dužine oko 7m, pokretanog jedrom ili veslima
No audiogaletine keksi, vrsta jednostavnog četvrtastog keksa, bez kreme i preljeva
No audiogamela zdjelica s dvije ručice
No audiogarambatul vrsta morskog raka
No audiogaruoful karanfil
No audiogabina kabina
No audiogete pletene vunene čarape (ispod kojih se obično nosila dulja tanka čarapa)
No audiogibirati pripadati, sljedovati nešto po pravu ili dužnosti
No audiogirica vrsta ribe: mali primjerak gire oblice (manji od manule)
audioglavuoč vrsta ribe: glavoč
No audiogliežnji gležnjevi
No audiogluadan gladan
audiogluava glava
No audiogluavnja cjepanica
audiogljedati 1. gledati 2. preneseno: skrbiti se o nekome
No audiogljedati se pokazivati znakove sviđanja (između djevojke i mladića)
No audiogodišće godina
No audiognjala blato, glib
audiognjuat dio svinjećeg mesa, potkoljenica
No audiognjuazdo gnjezdo
audiogojiti uzgajati "divojka je garuoful gojila."
No audiogoldun kondom, prezervativ
No audiogolužati privlačiti, mamiti
No audiogolužuasti (ili goluž ) izbirljiv
No audiogori gore (smjer)
No audiogoriti gorjeti
No audiogospoja gospođa
No audiogospojica gospođica
No audiogosposki fino, učeno, kako to rade ili govore gospoda
No audiogozdeni željezni
No audiogranbučela vrsta masline sitnog ploda
No audiograncolet raskošni kolar (ovratnik)
No audiograncolin volan "poslala mi je ujna iz Merike veštu na grancolini"
audiogrančati grebati
No audiograndele gradele, roštilj
No audiogrdelin vrsta male ptice pjevice
audiogrditi se svađati se
No audiogrebuač alat za struganje motike
No audiogriblja međa, granica, brazda
No audiogribljenik susjed s kojim graniči posjed
No audiogriede 1.drvene grede 2. tavan "ajme to mi je lipo gori na gredami."
No audiogriešta nedozreo
No audiogrieštavo nezrelo, zeleno voće (kruška, grožđe, jabuka i sl.) 'ma ča ćeš to brati ka je grieštavo?!'
audiogrihota bespotrebna šteta ili propust "grihota je tuaj komad robe zahititi."
No audiogrila škure
audiogrin idem
No audiogrintati stalno prigovarati
No audiogrintav zajedljiv, čangrizav
audiogriz ugriz, zalogaj
No audiogrlin najdeblja vrsta konopa, debelo uže
No audiogrmualj vrsta priobalnoga raka
No audiogrofnuti pasti odnekud (primjerice kad čovjek padne sa stabla)
No audiogruad grad
No audioGruad Zadar
audiogruana grana
audiogrubo ružno
No audiogrug vrsta ribe: ugor
No audiogrum grom
No audiogrunditi mrštiti se
No audiogrundual krovni vijenac, izbočeni rub građevine u visini krova
No audiogungurati pjevušiti, mumljanjem oponašati pjesmu ili melodiju
No audiogrunica 1. kocka šećera 2. grumen nekog kristala (pr. modre galice)
No audiogruozje grožđe
No audiogruževina meso ribe ugora "puoč je kil gruževine?"
No audioguajba krletka
audioguc gutljaj
No audiogucalj gutljaj
No audiogucati gutati
No audioguća potkošulja
No audiogudić mala svinja, težine do 10kg
No audiogujba sitne školjke koje se hvataju za dno broda
audiogujina zmija
No audioguliti čupati
No audiogundulica sandolina
audioguo gol
No audioguobav grbav
No audioguod godišnjica, nadnevak smrti
No audioguoditi uživati
No audioguolica 1. nedorasla riba skuša 2. golo žensko dijete
No audioGuornjaci Vlasi, ljudi iz zaleđa ili okolice Zadra
No audioGuospe Gospa, Blažena Djevica Marija
No audioguovno izmet, govno
No audioguozje gvožđe, željezo
audiogustati koštati
audiogustierna zidana cisterna, veliki zidani spremnik za vodu u sklopu ili ispod kuće
No audiogustopupica vrsta crnog grožđa, sitnih bobica od kojeg se pravi vino
audiogušćerica primorska gušterica
No audiogušno ukusno
audiogušt užitak
No audioguštati uživati
No audiogvantijera poslužavnik, pladanj
No audiogviera rat
No audiohahari dječaci koji izvode psine, dišpete i sitne krađe
No audiohahuljica kapuljača
audiohavarija veće oštećenje broda ili teži kvar na brodskom motoru zbog kojeg brod ne može ploviti
No audiohći(ći) kći
No audiohćier(ćier) kćer"un ima tri hćere, a sve su lipe, ne znaš kua je lipša od kie."
No audiohinben pohlepan, nezasitan
audiohititi žuriti
audiohladijati hladiti,osvježavati "ko lipo hladijua!"
No audiohluad hlad, hladovina
No audiohljadrovina ribe iz porodice hrskavičnjača: morski pas, morska mačka, raža, golub, itd.
No audiohljib kruh
No audiohljibčić maleni oblik kruha okrugla oblika
No audiohljidi propušiva
No audiohljincati plakati
No audiohljinče jeca
No audiohljinbućati mućkati tekućinu u nekoj posudi, stvarati zvukove mućkanjem tekućine (u boci, bačvi ili sl.)
No audiohljindura grudica, grumen
No audiohljipavi jecavi
No audiohoditi hodati
No audiohohljišćati se neobuzdano se smijati
audiohomo ća hajdemo, ajmo
No audiohotiti htjeti, željeti
No audiohrbav grbav, neravan
No audiohrieb/hrib (množ. hrieblje ) korijen od stabla
No audiohripelji nosnice
No audiohropiti hrkati
No audiohrstati 1. hrskati, mrviti hranu zubima prije nego se pojede 2. preneseno: mrmljati, gunđati za sebe
No audiohruaniti sakriti
No audiohrziti klizati, proklizati
No audiohtiti htjeti
No audiohuda mala, sitna, nevaljala (osoba ili maslina sitnije, krhke i mršave građe)
No audiohunjati žaliti se
No audioidere igdje
No audioidro jedro
No audioiglun vrsta ribe: sabljarka
No audioigrati se na hranjivalovice igrati se skrivača
No audioika' ikad
No audioiljada tisuća
No audioimberlati se iskriviti se uslijed različitih vanjskih utjecaja
No audioimperpieto neprekidno
No audioin im, njima "a ki in je kriv, zuač su to pošli činiti?"
No audioinbroj čvrst konop ili čelično uže za stiskanje dna mreže u ribolovu
No audioinbutida (imbutida) poplun deblji pokrivač punjen vunom, perjem ili grubom vatom
No audioindoruani utkani, upleteni
No audioinfišun umišljen, zaokupljen
No audioinglieški engleski
No audioingriezo grubo, sirovo, neodgojeno
No audioingvaštar crnilo
No audioinkarat žbuka
No audioinkartati ožbukati
No audioinkartivati žbukati
No audioinkaštrati ukliještiti se, zaglaviti
No audioinkoluano zalijepljeno ljepilom za drvo
No audioinpastar flaster za liječenje reume
No audioinpetati se dodati, pridodati
No audioinpoštati poslati pismo ili pošiljku
No audiointeštardati se zatreskati se, zaljubiti se "inteštardua se je u nju."
No audiointima jastučnica
No audiointimela jastučnica
No audiointruada polje
No audioinženjati smisliti
No audioinženjivati smišljati nešto što zahtijeva pomno planiranje i razradu
No audioIrud Herod, židovski kralj poznat iz Matejevog evanđelja
No audiois sa
No audiois/iš s, sa
No audioisfregati izribati
No audioisfrigati ispržiti na ulju
No audioiskalumati baciti mrežu, potopiti mrežu metar po metar u more
No audioiskarocati izvoziti kolicima, tačkama
No audioiskasati iskrčiti, obraditi šikaru
No audioiskati tražiti, zahtijevati
No audioiskra komadić 'daj mi iskru kruha, da vo pomočin ča je ostalo u pijatu.'
No audioiskrićati iskretati
No audioiskrienuti iskrenuti
No audioiskuhati skuhati, pripremiti jelo
No audioiskunjsati istrgati, iskidati
No audioiskupiti pokupiti, sabrati na jedno mjesto, pospremiti (stuol iskupiti, iskupiti mrvice sa stola)
No audioislandati iskomadati
No audioismiežiti zgnječiti
No audioismočin mokar, pokisao
No audioismočiti se 1. smočiti se 2. pokisnuti
No audioispalicati istući palicom ili rukom (pr. istući palicom rublje kad se pralo uz more)
No audioispatinati ulaštiti cipele smeđom ili crnom pastom (patinom)
No audioispecigati na sitno ili na tanko isjeći
No audioispečin ispečen
audioispieti se popeti se
No audioispištati nasjeckati, usitniti i zgnječiti
No audioispleskati rukom (dlanom) izudarati "nuaš ko ću te ispleskati po guzici ko ne budeš dobar!"
No audioispliesti isplesti
No audioisplisniviti ispljesniviti
No audioispljiehati (se) potpuno oplahnuti, isprati vodom 'dobro si se ispljiehala.'
No audioispo ispod
No audioispobukati izudarati pobukom (ruagulun) morsku površinu da bi se ribe preplašile i pobjegle u mrežu
audioispotiti se oznojiti se
No audioispovid ispovijed
No audioispovidati ispovjedati 'ka je puop reka da ispovida prid Uskrs?'
No audioispoviti se ispovjediti se
No audioisprahnoviti pretvoriti se u prah
No audioispri isprijed
No audioisprsiti uz oklijevanje dati sav novac, isprazniti džepove "ajde, isprsi šuoldi, sve ča imaš!"
No audioisprvine isprva
No audioispuznuti iskliznuti "glavuoč mu se spuznu."
No audioisrizati izrezati
No audioistanburati dobro natući nekoga
No audioistareno izbrisano
No audioistepliti ugrijati
No audioisti jesti
No audioistiegnuti 1. istegnuti 2. istiegnuti mriže - dignuti mreže iz mora
No audioistikati istjecati, propuštati tekućinu
No audioistirati istjerati
No audioistiskuana izjedena
No audioistoćati (potoćati) umakanjem pojesti umak
No audioistrafigati izpremještavati, završiti prijevoz
No audioistrapati preorati, trnokopom obraditi zemlju u škrapi
No audioistrlicati istrljati
No audioistrti izbrisati
No audioistrtoljun izgužvan, isprevrtan, neuredno složen
No audioistrumbuljati tresenjem izmiješati tekućinu (u posudi)
No audioistrunbuljuano izmješano tresenjem posude
No audioistučin izudaran
audioisvući se skinuti se, svući se
No audioiša ajde (uzvik ohrabrenja prilikom teškog fizičkog napora, npr. guranja teškog tereta)
No audioišporkati uprljati
No audioizazuad otraga, pozadi
No audioizbadati izbosti "bolje ti je ne pačati se u to, tuote su ti ose, sviega će te izbadati."
No audioizbadiljati izokretati, ispremjestiti nešto lopatom
No audioizbahnuti nenadano se pojaviti, iznenada doći negdje 'najedunpu je izbahnu, ki je znua da će duojti.'
No audioizblantati uprljati blatom (obuću ili obućom pod), izblatnjaviti
No audioizbrindati izbrljati jelo, isprebirati jelo po tanjuru bez reda i ne pojesti ga do kraja
No audioizbrškati išarati (npr. bilježnicu ili knjigu)
No audioizbruštulati završiti prženje kave
audioizbuditi 1. probuditi nekoga 2. izbuditi se - probuditi se
audioizbužati napraviti, izvrtati rupe
No audioizbužun probušen
No audioizdebeliti se udebljati se
No audioizdelati obraditi komad drva dlijetom ili nožem, izrezbariti
No audioizditi izdjenuti, izvaditi nešto s nečega (pr. neke kuke ili sl.), otkačiti
No audioizduoklec odakle
No audioizduovlec odavde
No audioizdurati izdržati
No audioizduriti se ukočiti se
No audioizglancati ulaštiti
No audioizgoriti izgorjeti
No audioizgrančun izgreben
No audioizgrdašati ostrugati
No audioizgrdašun izgreben
audioizguliti iščupati
audioizlamenati se prekrižiti se
No audioizlampiti postati zaboravljiv, senilan
No audioizlivati izlijevati
No audioizlizati izgmizati
No audioizlulaviti poblesaviti
No audioizmandati izljuljati lijevo-desno
No audioizmaškarati se izmazati se po licu
No audioizmatahunati istući nekoga šakama
No audioizmiriti izmjeriti
No audioizmrčen zacrnjen
No audioizmunjiesati se izmoriti se nekim suvišnim poslom
audioiznaopak naopačke
No audioiznaviguano oplovljeno, preplovljeno
No audioiznebuha iznenada
audioiznemi izvadi
No audioizneverati glagol kojim se opisuje dolazak olujnog nevremena
No audioizniesti iznijeti, izvaditi
No audioiznimati vaditi
No audioiznogunguzičati izudarati nogom po stražnjici 'svih ću vas iznogunguzičati ko vas tamo vidin.'
No audioizrigati se ispovraćati se, izbljuvati se
No audioizuajti izaći
No audioizvitrin ishlapljen
No audioizvitriti 1. ishlapjeti 2. preneseno: izgubiti bistrinu uma, poblesaviti
No audioizvoljiti se zasititi se, izgubiti zainteresiranost za nečim
No audioizvrgnuti pobaciti, abortirati
No audioizvrnjen izvaljen, prevrnut
No audioizvunka izvani
No audioiž njie, iž njega iz nje, iz njega
No audiojaciera ledenica
No audiojaketa kratak kaput, jakna
No audiojakoša jak čovjek (pejor.)
No audiojaplenica (ili japnenica ) vapnenica, kućica od kamena unutar koje se naloži jaka vatra da bi se od kamena dobilo vapno
No audiojaprk jug
No audiojarbolati preneseno: besposleno stajati na mjestu
No audiojarbun vrsta ribe: arbun
No audiojardura oštrina
No audiojarugola drška brodskog kormila (izravno povezana s listom kormila)
No audiojatrva žena muževa brata
No audiojavor lovor
No audiojazik jezik
No audiojedun jedan
No audiojelica brodski propeler
No audiojelita vrsta kobasice u koju se stavlja: pšenica, grožđice, šećer i svinjska krv, a jede se pečena
No audiojena jedna
No audiojerbo jer
No audioješka mamac (za lov ribe)
No audioješkati mamiti
No audiojetikljiv boležljiv, slab, zarazan, sušičav
No audiojid ljutnja, sržba
No audiojidie jede
No audiojidieš jedeš
No audiojidrina čvrsto, tvrdo platno, pogodno za izradu jedra
No audiojidriti jedriti
No audiojie potvrda nečega: da, jest
No audiojiež jež
No audiojil ilovača
No audiojimati imati
No audiojime ime
No audiojimuanje 1. imanje 2. genitalije
No audiojisti jesti
No audiojolanda oleandar lat. Nerium oleander
No audiojope opet
audiojua ja
No audiojuaje jaje
No audiojuapno vapno
No audiojuariti 1. podsticati vatru, žariti 2. preneseno: činiti nekog ljutim i razdraženim
No audiojuarbu(l) jarbol
No audiojuašćerica prištić na jeziku ili usnoj šupljini
No audiojuava 1. jama 2. pren.: zaklon 'nuode in ne puše, ono ko da su u juavi.'
No audiojuca moždani ili srčani udar
No audiojučiera jučer
No audiojugo strana svijeta: jug "di grete na ribe, na jugo, oli na zmorac?"
No audioJugovina (kraljevina) Jugoslavija
No audiojunjčić janje, janješce
No audiojuokati jaukati
No audiojur već "jur si došla"
No audiojuštati namjestiti, ispraviti, izravnati.npr. "juštuaj mi uru, ko da mi puar menuti napri grie."
No audiojušto točno, ispravno, taman, po mjeri
No audioJužani ljudi sa južnodalmatinske obale i otoka
No audiojužin lagani južni vjetar
No audiojužina 1. vjetar jugo, južni vjetar 2. vrijeme koje prati vjetar jugo, a koje neki ljudi slabo podnose
No audioka' kad, kada
No audiokabua kabao, vjedro
No audiokabun zimska ribarska kabanica domaće izrade
No audiokacavida odvijač
audiokacuo duboka žlica za vađenje jela
No audiokadena lanac
No audiokadija usjeklina u kamenu, živoj stijeni uz morsku obalu
audiokadinjak metalna posuda za kađenje tamjanom (u crkvi ili po kućama uoči Božića)
No audiokaditi 1. dimiti dodavanjem tamjana u kadilo 2. obilaziti kuće s kadilom i tamjanom (božićni običaj)
audiokafa 1. napitak: kava 2. kaljski običaj na dan svadbe: marenda uz kavu u kućama mladenaca
No audiokafeno smeđe
No audiokaiš remen
No audiokajić čamac
No audiokajin posuda za pranje
No audiokakava kakao, napitak sličan današnjem kakau koji se također miješao s mlijekom
No audiokako kao
No audiokakoder kao
No audiokalafatati graditi, popravljati brod
No audiokalafuat zanatlija koji gradi ili popravlja drvene brodove
No audiokalamita magnet, gromobran
No audiokalati spustiti
No audiokaldaja posuda ili kotao za grijanje vode u peći na drva
No audiokaldofiero čelična sajla, čelično uže
No audiokale ulice
No audiokaleb galeb
No audiokalebarija galebovi, jato galebova
No audiokaligier postolar
No audiokalivati se spuštati se
No audiokaloćuali dvogled
No audiokalom dio konopa koji povezuje predmet na dnu mora (npr. sidro ili mrežu) sa nečim na površini
No audiokaluada zapas mreže kod ribolova plivaricom
No audiokalumivati puštati mrežu da preko ruku (dlanova) klizi u more
No audiokalun bitva, ukopani željezni stup na obali za privez brodova
No audiokamara soba
No audiokamarin malena prostorija u sklopu kuće koja služi za odlaganje raznih stvari
No audiokamenica 1. kameni sud za čuvanje ulja, 2. u masliniku prirodno udubljenje u kamenu gdje se skuplja voda koju piju ljudi i životinje
No audiokamik 1. kamen 2. kristali modre galice koji se upotrebljavaju u vinogradarstvu
No audiokaminje kamenje
No audiokamižela uličica, stiješnjen prolaz
No audiokamižot radni kaput od grublje taknine
No audiokamomila kamilica
No audiokampanije zvonik
No audiokanaštrela plivarica
No audiokančuolica pričica, zgoda, vic
No audiokandela viseći svijećnjak u crkvi, kandilo
No audiokandelica svijeća
No audiokanela pipa na bačvi
No audiokanica 1. kapljica 2. crveni pojas koji se nekad nosio oko struka
No audiokantar vrsta ribe: kantara, kantor
No audiokantati pjevati
No audiokantir komad grede (građe)
No audiokantun 1. ugao,kut. 2. kraj kruha
No audiokantunual ugaoni, pravilno isklesani kamen na vanjskom, nosivom zidu kuće
No audiokanuata kraj, svršetak sezonskog branja maslina
No audiokanuti kapnuti
No audiokanja morski pas, morska neman, proždrljivac
No audiokanjati loviti kanjce (vrsta morske ribe, nekad česte u zadarskom arhipelagu) udicom
No audiokanjuara udica za lov kanja, kanjaca
No audiokapac kadar, sposoban, u stanju "pa da nisi kapac duojti ko mene ovi dani?!","biti u Kali pa ni kapac mi se ne juaviti!"
No audiokapelin šešir kakav nose dame
No audiokapeluada ćuška
No audiokapišanat (gradsko) groblje
No audiokapot 1. kaput 2. potpuna pobjeda u kartaškoj igri trešeti, u kojoj protivnik nije osvojio ni boda
No audiokapotina stari, izderani, grubi kaput
No audiokapsa mrtvački sanduk
No audiokaramun vrsta jela: lignje ili sipe pirjane na crvenom luku s krumpirima
No audiokaratie (u karatelu) manja bačva (do 200-300l)
No audiokarbun ugljen
No audiokarić niska kolica sa četiri malena kotača i dugačkom ručkom za vuču, služe za prijevoz tereta
No audiokarig teret, težina
No audiokarijuola tačke, kolica za teret s jednim kotačem i dvije ručke
No audiokarituad milosrđe, karitativna pomoć, karitas
No audiokaroc produžetak na provi broda (gajete)
No audiokarocati vozati nešto naokolo
audiokarota mrkva
No audiokartafina papir za zamatanje duhana u cigaretu
No audiokartun karton, kartonski papir
No audiokartušina stari, zgužvani papir ili karton
No audiokaruba stablo i plodovi rogača
audiokašeta sanduk, kutija; drvena ili plastična kutija u kojoj se stavllja ulovljena riba
No audiokašetivati grabiti ribu u kašete
No audiokašnje kasnije, poslije
No audiokaštaldica članica bratovštine Guospine skule, zadužena da pazi i uređuje crkvu i crkvene oltare
No audiokaštig 1. Božja kazna 2. kazna djetetu koje nije bilo poslušno (pr. kad se dijete pošalje u kut) 3. danak: jedanput godišnje se na blagdan Velike Gospe plaća kaštig "Guospnoj skuli"
No audiokaštigati 1. primiti kaznu 2. primiti kaznu od Boga
No audiokaštigun kažnjen
No audiokaštradina dimljeno i osušeno meso
No audiokaštuald član crkvene bratovštine, zadužen da vodi brigu o crkvenom dobru (pašnjacima, maslinicima..)
No audiokašun 1. drveni sanduk s poklopcem 2. drvena oplata za nalijevanje betonskih zidova
No audiokatafalak odar
No audiokatafić zabačena maslina na vrlo oskudnoj zemlji
No audiokatinela zadnje krmeno veslo na leutu ili gajeti
No audiokatkoli katkada
No audiokatram katran
No audiokatramati premazati katranom
No audiokatrida stolica
No audiokaul cvjetača, karfiol
No audiokaumišta konop kroz koji prolazi čelična sajla radi dodatne čvrstoće
No audiokauštik natrijeva lužina koja se prije koristila se za pravljenje sapuna
No audiokavalet konjić, drveni četveronožni nosač kojeg koriste stolari i brodograditelji
No audiokavicua plutača koja označuje položaj potopljene mreže
No audiokavija zašiljeni komad drva koje se koristi prilikom "pijumbivanja"
No audiokažierma vojarna
No audiokažin javna kuća, bordel
No audiokažot malena, jadna kućica, potleušica
No audiokec ! uzvik kojim se tjeraju, pokreću, gone koze ('kec, kec! kec vamo!')
No audiokelja ženka magarca (tovara)
No audioki koji
No audiokiće skupni naziv za ubrani brst (koji može poslužiti kao hrana kozama ili za ogrijev nakon što koze pobrste lišće)
No audiokie kakve, koje
No audiokierna vrsta ribe: kirnja
No audiokika zatiljak; pogrdno: glava
No audiokikoder kojikod, tkogod
No audiokikoli tkogod, netko
No audiokil kilogram
No audiokilav spor, trom, teško pokretan
No audiokilavica talijanska bočica potpuno zaobljena, nije mogla samostalno stajati
No audiokimenat prorez između rasušenih dasaka na brodu
No audiokin kim, kime "is kin je poša na ribe?"
No audiokinđuriti se (neukusno) se kititi, šminkati
No audiokiput pokatkad, ponekad
No audiokisati kvasati, fermentirati, proces fermentacije prilikom kojeg se tijesto napuhuje
No audiokita grana s lišćem
No audiokitica 1. stručak cvijeća 2. maleni molitvenik
audioklampanati tući ."ne klampanuaj po podu, sve će se prosiesti"
No audiokliepuac tučak zvona, klatno
No audiokluasti staviti, npr."ma di san ga no kluala?"
No audiokluati staviti
No audiokljema zadnja rakija kod pečenja
No audiokljesen zaleđeni ocjedak vode, ledena siga
No audiokljica klica, još nerazvijen izdanak biljke
No audiokljin (množ. kljini) klin
audiokljiške kliješta
No audiokljiškuar vrsta škorpiona
No audiokljuati kleti, prokljinjati
No audiokljuatva kletva
No audiokljuka kuka za trešnju maslina
No audiokniez vrsta ribe: knez
No audioknjajasta (ruka, noga) nefunkcionalna ili djelomično funkcionalna (od rođenja, ili zbog ozljede i bolesti)
No audioko 1.ako: ko'š ko nie'š 2. kako: "ko mi je bilo dobro sinoć."
No audiokobuogda akobogda
No audiokobuotnica hobotnica
No audiokoćarica vrsta ribarskog broda koji lovi mrežom koćom
No audiokoćeta uzglavlje ili podnožje kreveta
No audiokodluak vukodlak
No audiokofa 1. košara od pruća (za rublje, za parangale i sl.) 2. ograđena promatračnica na vrhu jarbola većeg ribarskog broda
No audiokogakoder ponekog, nekoga
No audiokogakoli nekoga
No audiokokoša kokoš
No audiokokuruz kukuruz
No audiokolačati osloboditi zakačenu udicu željeznim prstenom (kolačem)
No audiokolap srčani ili moždani udar 'kolap mu je pua, ni dobro.'
No audiokolarin ovratnik
No audiokoleda velika vatra na otvorenom
No audiokoleno koljeno
No audiokolet ovratnik
No audioKoliegini 1. toponim: priobalni dio Kali oko Ravnice 2. osobe (rodom) prezimena Kolega
No audiokolino koljeno, naraštaj, potomstvo
No audiokolo 1. oko, okolo, uokolo, 2. otprilike, približno
No audiokolotura boja
No audiokoltrine zavjese
No audiokoluač okruglo, slatko pecivo (stavlja se na barjak prilikom svečanosti vjenčanja)
No audiokoluajna ogrlica
No audiokoluar ovratnik
No audiokoludrica redovnica, časna sestra
No audiokolumba 1. brodska kobilica 2. kralježnica
No audiokolumbuar krug
No audiokoluona 1. nosivi stup 2. željezni stup za privez broda
No audiokolur boja
No audiokolura kolera 'kolura te satrla!'
No audiokomadant broda zapovjednik broda: vojnog ili civilnog
No audiokomanda 1. zapovjedništvo 2. zapovijed
No audiokomande kontrole smjera kretanja i gasa na brodu
No audiokomo komoda, sobni ormar s ladicama u kojem se obično držalo rublje
No audiokomod udobnost
No audiokomodan izraz za čovjeka koji voli ugoditi sebi, na svakom mjestu i prilici
No audiokomora vrsta crnogoričnog grma, zelenika, lat. Phillyrea latifolia
No audiokomukoli nekomu
No audiokomuoštre vrsta žičanog lanca za vješanje bruzina (lonca) iznad komina
No audiokonalica crijep (kupa) kanalica
No audiokontrašušur muk, tišina, mir
No audiokonua morski kanal
No audiokonuac konac
No audiokonuop konop
No audiokopanjica drvena posuda za mjesenje kruha
No audiokoper antivegetativna boja kojom se zaštićuje dno broda, obično je crvenkaste nijanse
No audiokopuniera kokošinjac
No audiokopus jestiva biljka: kupus
No audiokoram tvrdo obrađena koža,donji, kožni dio cipele, od kože teleta ili odraslog goveda
No audiokorenat morska struja
No audiokorito 1. kamena ili betonska posuda iz koje svinja uzima hranu 2. korito od broda, kostur
No audiokorniž zaštitni rub (pr. rub na terasi zbog otjecanja vode ili ukrasno-zaštitni rub stola)
No audiokosavica skosavica
No audiokosmuat dlakav, gunjav
No audiokoso-treso neuredno, nepravilno ili netemeljito napravljeno, npr."kako si to namesti sve koso treso"
No audiokošćica koštica
No audiokošćie životinjske kosti koje ostanu nakon što se pojede meso
No audiokošet 1. dio životinjskog mesa: zadnjica, but 2. pren.: stražnjica u žene 'dobri košeti va Muare ima!'
No audiokoštati se pristati brodom (bočno) uz obalu, rivu
audiokotiti dobiti mlade,okotiti se
No audiokotua bakreni kotao u kojem se peče (pravi) rakija
No audiokotula suknja
No audiokovačija mjesto gdje majstor kovač radi, kovačnica
No audiokovuač 1. zanatlija koji kuje željezo i popravlja željezni alat 2. vrsta ribe: kovač
No audiokozuc tanka drvena greda, kozuci zajedno sa gredama čine drvenu konstrukciju krova
No audiokožun kožni kaput, kratak ili dugačak
No audiokračun zasun, sprave za zatvaranje i zaključavanje vrata, prozora, npr."zakračunuaj to dobro"
No audiokrcuat krcat, pun
No audiokrčalo drveno kriještalo sa zupcima na kolutu koji se okreće vrtnjom "did mu je učini krčalo da more na Veli pijetuak puojti sa drugun dicun krčati po selu."
No audiokrčati zvuk dobiven vrtnjom krčala
No audiokrela krila
No audiokrepati crknuti, uginuti
No audiokrepivati preneseno: biti bezvoljan i nemoćan od iscrpljenosti nakon teškog rada ili neprospavane noći
No audiokrepun krepan, crknut
No audiokrešiti narasti, porasti
No audiokreza kroza
No audiokrieda kreda za pisanje
No audiokrijunca uljudnost
No audiokrila podsuknja
No audiokrip krepko hranjivo jelo "to ti je krip, zavajun je krip"
No audiokripno hranjivo, zdravo i zasitno "malo je kripnoga poi"
No audiokriži donji (lumbalni) dio leđa "križi me bolu, cijeli dan san kopala jučier."
No audiokrkoljati krkljati
No audiokrličati urlikati 'ne krliči tuote, ne muogu te više slušati!'
No audiokrma zadnji dio broda
No audiokrmežljiv krmeljiv
No audiokrmina karmine
No audiokrnevua 1. karnevalska lutka, krnjo 2. preneseno: pogrdni izraz za neku osobu
No audiokrnjav krezub
No audiokrok vrsta zahvatnoga uzla i pojasa kod potezanja mreže trate na ruke
No audiokrokati zahvatiti konop krokom (prilikom potezanja mreže trate)
No audiokrokir sprava za mješanje žbuke
No audiokronuti kapnuti, uliti malu količinu nečeg "kroni mi malo mlika u kafu.","kroni malo ulja vuode."
No audiokropinica otvor gusterne
No audiokroštuli vrsta jednostavnog kolača od tijesta koji se priprema prženjem na ulju
No audiokrožat prsluk
No audiokrpaš krpena lopta za dječju igru kućne izrade
No audiokrsticije krstitke, svečanost povodom kršenja djeteta
No audiokruaj 1. kraj, završetak 2. obala, kopno, čvrsto tlo (za razliku od mora i broda)
No audiokruajna konop za privez broda
No audiokrualj kralj
No audiokrug veliki kamen, velika živa stijena uz morsku obalu, greben
No audiokruna pogrebni vijenac
No audiokrupa vrsta padalina: tuča
No audiokruto jako, snažno, čvrsto
No audiokrvie vrsta školjke: Petrovo uho "oči su mu ko krveli."
No audioku koju
No audiokua koja
No audiokuakoli poneka
No audioKuale Kali
No audioKualjanin Kaljanin
No audioKualjka Kaljka
No audiokualjski kaljski
No audiokuanj kanjac, kanj, vrsta proždrljive morske ribe koja se odlično lovi udicom
No audiokuap kap, kapljica
No audiokuar teretna kočija koju vuku konji
No audiokuarta 1. papir 2. geografska karta, mapa 3. igraća karta
No audiokuaštriti sjeći granje, odvajati debele grane od tankih grančica i lišća
No audiokuava kamenolom, jama
No audiokuburiti preživljavati, snalaziti se unatoč materijalnim teškoćama
No audiokučilo dječja igračka: zvečka "daj mu kučilo da ne plače."
No audiokučiti lupati, stvarati buku
No audiokučma štap sa kukom na vrhu "zakučmati" - kučmom zakačiti
No audiokućerin žličica
No audiokuder kuda
No audiokufet bombon
No audiokugod koju god, bilo koju
No audiokuhun kuhan, prokuhan
No audiokukati jadikovati, plakati "ajme i ti, vajk kukaš!"
No audiokukumar krastavac
No audiokukuriku(l) usta glavonožaca: sipe, lignje, hobotnice "si li izne kukurikul vuoj kobuotnici?"
No audiokulaf otvoreno more, pučina
No audiokulati se vući se, puzati (provjeriti vo)
audiokumarica (množ. kumarice) komarac
No audiokumbulj zamršena nakupina ribarske mreže
No audiokumpanija društvo
No audiokumpir krumpir
No audiokumplet odijelo, komplet
No audiokumpuari kumovi; dobri prijatelji
No audiokundot toalet, nužnik
No audiokunferiti prijati, goditi "kunferi ti to" - prija ti to
No audiokunica dječji krevetić
No audiokunpot kompot
No audiokuntinun zadovoljen
No audiokuntruada ulica, prostor izvan kuće
No audiokunj klin
No audiokunj konj
No audiokunjka vrsta školjke
No audiokunjsati trgati, komadati
No audiokuo koje
No audiokuogo kuhar
No audiokuogoma lončić za kavu, čaj ili mlijeko s poklopcem i nosem, dolje širok, gore uzak
No audiokuogul zaobljeni kamen težak 1-2 kg
No audiokuokoli kojegod, neko "moga si mi kuokoli drivo ostaviti."
No audiokuola ljepilo
No audiokuolpo srčani udar, šlag
No audiokuoluac kolac, drvena zašiljena motka za pridržavanje mladih stabljika
No audiokuomu kome
No audiokuorda fitilj
No audiokuoslata niska drvena posuda sa kvadratnim otvorom na vrhu za prijevoz vinskog masta iz vinograda, zapremnine 900 l
No audiokuost kost
No audiokuozica morska kozica
No audiokup hrpa
No audiokupa krovni crijep
No audiokupačke kupaće gaćice
No audiokupina komad razbijena crijepa (kupe)
No audiokurac ud, muško spolovilo
No audiokuraj hrabrost
No audiokurba prostitutka, laka žena
No audiokurbaluk kurvarluk, razvrat
audiokurbetina bludnica,pogrdan izraz za djevojku laka morala "ni u te vire kako ni u kurbetine!"
No audiokurbovati se odlaziti prostitutkama, bludničiti
No audiokurdela konop unutar petrolejke
No audiokurijuož znatiželjan
No audiokurijuoža znatiželjna
audiokuriti 1.dobro se prodavati, ići "daj robu di kuri!" 2.pušiti/dimiti
No audiokus komad, dio, djelić
No audiokus miša, kus tice šišmiš
No audiokusasto (ili kusavo ) neuredno, neskladno, nepravilno (često za odjeću koja osobi ne stoji dobro)
No audiokusati pohlepno jesti
No audiokusierba zajednica dvaju ili više ribarskih brodova u kojoj se ulov dijeli na jednake dijelove
No audiokušati probati neko jelo
No audiokušierva koncentrat rajčice koji se dodaje jelima
audiokušin jastuk
No audiokušinet ležaj na koji se vijcima pričvrsti brodski motor
No audiokušivati probavati neko jelo
No audiokuvierta 1. paluba, 2. pokrivač, deka, 3. poštanska omotnica
No audiokuželj mjehurić zraka u vodi ili moru
No audiokuželjati vrijeti, vriti
No audiokuželjua kuha, vrije
No audiokužina kuhinja
No audiokvarat 1. četvrtina, 2. razdoblje mjeseca, 3. četvrtina sata
No audiokvartežin mala limena posuda
No audiokvartir prednji ili zadnji dio broda (proveni i krmeni kvartir)
audiokvasina ocat
No audiokvintual mjera za težinu (100 kg)
No audiokvuadar okvir za sliku
No audiokvuas kvasac
No audioladahnije laganije
No audiolagun orkan
No audiolahat lakat "pua mi je nuož u more, dosieži ga, ni ti nego do luahta ruku umočiti."
No audiolajuona žena sklona svađi, koja uvijek izaziva i traži verbalne okršaje
No audiolako lagano; laglje, nuajlaglje
No audiolamarin metalne ploče od kojih se izrađuju željezni ili oblažu drveni brodovi
No audiolamica lametica, žilet za brijanje
No audiolampadina ručna svjetiljka, baterija
No audiolampati sijevati "lje ko lampua sa'zmuorca, duaž će!"
No audiolampijun veliko svjetlo pod kojim se u moru skuplja riba
No audiolanbik drveni stožasti otvoreni sud volumena više od 500 l (po veličini između urne i badnja)
audiolancun plahta
No audiolantierna svjetionik
No audiolantina dugačka drvena motka za koju bi se pričvrstilo (latinsko) jedro
No audiolapiž olovka
No audiolastra prozorsko staklo
No audiolašćiti se sjajiti se
No audiolaškati popustiti previše zategnut konop na brodu "laškuaj malo tu cimu, da se more bruod povući."
No audiolaštik rastezljiva guma za tekstil
No audiolata lim
No audiolaterništa svjetioničar
No audiolaurati raditi "vridan čovik vajk nič laurua."
No audiolavandiera pralja
No audiolavandin umivaonik
No audiolavur rad
No audiolazar onaj koji se šulja
audioledina neobrađen, zapušten, u korov i travu obrastao komad zemlje
No audiolegadina završno glađenje, glatki završni sloj
No audiolemućier tegljač, remorker
No audiolemuozina milodar u crkvi
No audiolemurć tegalj
No audiolemurćati tegliti, vući drugi brod
No audioleruoj sat
audiolešati iskuhati u vodi
No audiolešo kuhano u vodi
No audiolešuada obilan obrok kuhanog mesa ili ribe
No audioletera pismo
No audioletno ljetno
audioleto ljeto
No audioletoska ljetos
No audioletratati se slikati se, fotografirati se
No audioletrika električna svjetiljka
No audiolevanat 1. strana svijeta: istok 2. vjetar: istočnjak
No audiolevantarun izrazito jak vjetar istočnjak
No audiolevuntuara vjetar istočnjak koji obično puše zimi, a prati ga izrazito loše, hladno i oblačno vrijeme
No audiolevuorver revolver
No audiolezierva, lizierva rezerva
No audioležati 1. ležati, mirovati, spavati 2. noćiti, negdje privremeno boraviti
No audiolibar ( množ. libri ) knjiga "vrag ti libri skroji"
audioliberati se ostaviti se, maknuti se od nečeg ili nekog "liberuaj me se, dodija si mi više!"
No audiolibrić mala knjižica, blokić
No audioliebra rebra
No audiolied led
No audioliehtati skupljati (preostala) zrna masline s tla
No audiolielati se njihati se
No audioliešto brzo, žustro
No audiolikarija lijek "popila san likariju segutra posli kafie."
No audiolikuar liječnik, doktor
No audiolindrati teturati
audiolipo (lipše) lijepo (ljepše)
No audiolipota ljepota
No audiolisti puzati "ve kako zmija lizie."
No audiolišaji mahovina
No audiolišina karta koja ne nosi vrijednost (u igri briškuli ili trešeti)
No audiolišo 1. glatko 2. lišo pruojti - preneseno: proći bez kazne "a ča si misli da ćeš lišo pruojti?!" 3. u kartaškoj igri - bez boda 4. prazno
No audiolitrat portret
No audiolitruaš mjera za volumen: sto litara
No audiolivaka lijeva ruka
No audiolivakar lijevoruk
No audiolivie vrsta zidarskog alata: razulja, libela, vaservaga
No audiolizati gmizati
No audiolizuol snažno i otrovno sredstvo za dezinfekciju
No audiolokadur čovjek sklon piću, alkoholičar
No audiolokoća jednakomjeran šav nastao spajanjem dviju fersa (mreža)
audiolokuarda vrsta ribe: lokarda, plavica
No audiolopotika vrsta makije
No audiološpunja lupina, vanjski omotač nekog bobičastog voća ili povrća (grah, grašak, grožđe i sl.)
No audiolovica domaća mačka koja dobro lovi miševe
audioLovrinja blagdan sv. Lovre, zaštitnika Kali koji se slavi 10. kolovoza
audiolovuasati zavirivati u svaki kutak kuće ili prostorije "ne lovuasaj mi po buorši!"
No audioluađina zavjetrina
No audioluamati lomiti
No audioluastavica lastavica
No audioluaz jedva prohodan puteljak ili prolaz u "intruadi" (za magarca), obično kroz razvaljen suhozid (mociru)
No audiolucmarin ružmarin
No audioluće grudice zemlje
No audiolug pepeo
No audioluj srpanj, juli
No audioluk češnjak
No audioLukorun mjesto Lukoran
No audioLukorunci mještani Lukorana
No audioLukorunka mještanka Lukorana
No audiolulav blesav
No audiolulavac blesan
audioluliti sisati prst (uobičajena radnja kod male djece)
No audiolumbardati udarati, tući (u smislu zvuka: grmljavine, eksplozija i sl.) "ko lumbardua!"
audiolumbrela kišobran
No audiolumer broj
No audiolumin žižak, plamičak, uljanica
No audioluminij aluminij
No audiolunbati se udubiti se, iskriviti se, izobličiti se uslijed udarca
No audiolunbrelin suncobran
No audioluncijati svečano zvoniti za blagdan "Lovrinja je, luncijua cielo jutro."
No audioluncijuana svečana misa uz korištenje zvona (luncijana)
audiolunda komad, kriška
audioluoj loj, masni dio životinjskog mesa ili zgrušana životinjska mast
No audioluokva lokva
No audioluozje granje vinove loze
No audiolupiež lopov
No audiolustrun ulašten
audiolušija lužina, prljava voda od pranja rublja
No audioluštrati polirati, trljanjem činiti neki predmet sjajnim
No audioluzuarij krunica
No audiolužina vrsta ribe: gira oštrulja
No audiolužnica prašak za robu napravljen od luga
No audiolje gle, pogledaj "a lje vo, ča jua muogu!"
audiolje vo pogledaj ovo
audioljoga komad, komadić hrane "nis ni ljoge ćapua, a dvisto metri san utopi."
No audioljubica ljubičica
No audioljubovati izmjenjivati nježnosti, voditi ljubav
No audioljuski ljudski
No audioljutina kiselina u želucu
No audiomac svežanj (pr. karata, papirnatog novca i sl.)
No audiomaca veliki čekić težak oko 4kg koji se drži s dvije ruke
No audiomacet tucet
No audiomaća mrlja
No audiomaćivati mrljati
No audiomaćuano umrljano, uprljano
No audiomadir daska u oplati broda
No audiomadrikula matrikula, pomorska isprava obavezna za pomorce i ribare na većim brodovima
No audiomaganjun sakat
No audiomagazin prostor (objekt) u kojem su se čistile, solile i kasnije skladištile slane srdele "doli ti je na mulu od Teša magazin"
No audiomagunja planika
No audiomaginet magnet
No audiomajinati 1. oslabiti, popustiti (za jak vjetar)moremo sa vunka, majinalo je. 2. spustiti lantinu da bi se jedro odvojilo od jarbola
No audiomajuolik porculan
No audiomajuolika emajl
No audiomakakuada 1. gužva, metež, skandal 2. neugodan, neprijatan događaj 3.udarac
No audiomakina 1. brodski ili automobilski motor, stroj 2. šivaći stroj 3. stroj za pranje rublja
No audiomakineta vrsta britve za brijanje u koju se umeće žilet
No audiomakiništa strojar
No audiomalatinjstvo djetinjstvo
No audiomalin mlin za masline,uljara za preradu maslina
No audiomalinica mlin, mlinica
No audiomaloprin maločas, malo prije
No audiomandalina mandarina
No audiomanestra tjestenina
No audiomanestrun jušno jelo od sipa ili liganja i tjestenine
No audiomanganelo valjak za kolače
No audiomangiera guma za polijevanje broda
No audiomanica ručica za ručno paljenje brodskog dizel-motora
No audiomaniga pumpa za izlijevanje, crpljenje vode (iz bunuara ili iz broda)
No audiomanovual pomoćni radnik u zidarstvu
No audiomantati se imati vrtoglavicu "mantua mi se u gluavi, ne muogu na nogami stuati."
No audiomanu daj "manu da vidin."- daj ovamo da vidim
No audiomanula vrsta ribe: gira oblica
No audiomanun(is manun) sa mnom
No audiomanjadija sitna, miješana, manje vrijedna riba koja ostane nakon što se ulov razvrsta po klasi
No audiomanjamuhte koristiti plodove tuđeg rada, živjeti na tuđi račun, "jesti, a ne raditi"
No audiomanjamuhto osoba koja živi na tuđi račun (voli dobro pojesti i popiti, a nije sklona radu)
No audiomanjavento živi od zraka
No audiomanjiera vladanje, ponašanje, manira
No audiomarač ožujak, mart (u muarču)
No audiomaraminti stvari
No audiomarangun stolar
No audiomarašćina vrsta bijelog grožđa "u vin trsju je nuajviše marašćine"
audiomareta val
No audiomarina vojna mornarica u vrijeme austro-ugarske monarhije.
No audiomarinda marenda, radni doručak oko 9 11sati ujutro, na kojem se poslužuje zasitnija hrana
No audiomarinier vojnik vojne mornarice, "u marinierskoj vuojski je."
No audiomaritima pomorsko dobro, obalni pojas širine 6 m "pruži se je u maritimo, a to ni u riedu."
No audiomartelina zidarski čekić
No audiomaruaška višnja maraška
No audiomarun kesten
No audiomasa jato riba "jenu veliku masu sridiel san vidi ko Lavdare."
audiomasarija posuđe; operi masariju!
audiomaslina deblo i granje stabla masline pogodno za loženje "stavi malo masline, ona duaje dobar žuar."
No audiomastiti tiještiti (gnječiti) grožđe da bi se iz njega dobilo vino
No audiomaša previše "ča je maša je maša!"
No audiomašćati praviti narez na metalnoj cijevi ili šipci
No audiomaškara osoba koja se maskirala povodom karnevala
No audiomaškarati se navući na sebe masku povodom karnevala
No audiomaškare karneval, fašnik, maskenbal
No audiomašketina pogrdno: mačketina
No audiomaštie(u maštelu) vrsta drvene posude sa kružnim dnom i tri ručke u kojoj se pralo rublje; riječ se koristi i za plastične posude
No audiomaštor vrsta ribe: gira koja je rastom promijenila spol iz ženskog u muški
No audiomatahun udarac šakom "ko ti dun matahun, sve će ti zubi u grlo poletiti! ali ga je izmatahunua."
No audiomatahunati tući šakama
audiomati(množ. matere) majka
No audiomatraka toljaga
No audiomatrijua materijal
No audiomauš kartaška igra koja se igrala isključivo za novac
No audiomaušari osobe koje su se često igrale na mauš (kartaška igra)
No audiomažin drveni mlinac za prženi ječam (žito) od kojeg se kuhala kava (kafa)
No audiomećati stavljati
No audiomedecina lijek, lijekovi "si popila medecinu?"
No audiomeja međa
No audiomeju među, između
No audiomekinje ostaci, ljuske žitarica (pšenice, ječma, kukuruza ili raži) koje su se davale kao hrana svinjama
No audiomelura stjenovito dno gdje se zadržava kvalitetna bijela riba
No audiomelja količina maslina potrebna za jednu meljavu, dovoljna da se napuni mlin
audiomenut (množ. menuti) minuta
No audiomenjedite meningitis, upala moždane ovojnice praćena jakom glavoboljom
No audioMerika Amerika
No audioMerikunci Amerikanci
No audiomeruojde hemeroidi
No audiomesarna mesarnica
audiomesto mjesto
No audiomeštar majstor, stručnjak, znalac
No audiomeštraluada jači maestral
No audiomeštrovica učiteljica
No audiomeštrua vjetar maestral
No audiomicka lagano kiši
No audiomiečje mekana sredina kruha koja se obično odvaja maloj djeci
No audiomied med
No audiomieko meko, mekano
No audiomiena mjesečeva mijena
No audiomieso meso
No audiomiesti mesti
No audiomietla metla
No audiomiežiti gnječiti, stiskati rukama
No audiomilun dinja
No audiomiljet maleni ukrasni stolnjak ili podloška od ručno vezene čipke
No audiomina dinamit, eksploziv za razbijanje stijena
No audiominda zamjerka, primjedba "vaik mi mindu nuajdeš."
No audiomindula badem
No audiominuac mirna osoba, dobrica, nevinašce "ni ga ni čuti, ko minuac je.", "tobože da je minuac, a nuajgori je."
No audiominjati mijenjati
No audiomirina zidovi urušene kuće, stara napuštena kuća bez krova
No audiomiritati zavrijediti
No audiomiriti mjeriti
No audiomirlić čipkasta traka
No audiomiruač geodet
No audiomiruakul čudo, mirakul
No audiomisec mjesec
No audiomisečina mjesečina
No audiomisiti mijesiti
No audiomišancija 1. mješavina 2. količina izmješane različite vrste riba 3. alkoholno piće sa sokom
No audiomititi 1. mimoići 2. preneseno: ostati bez nečeg, proći bez nečeg "ne buoj se nieće te mititi."
No audiomitraljati 1. mitraljirati, pucati iz mitraljeza 2. Preneseno prditi
No audiomiza niz "malo ča nis pua miza skale"
No audiomizbrdo nizbrdo
No audiomižerna bijedna, jadna, siromašna
No audiomižierija jad, bijeda, siromaštvo
No audiomladica mlad izdanak neke biljke npr. masline
No audiomladić 1. mlad muškarac, momak 2. dečko neke djevojke
audiomlađarija mladež
No audiomlice sok (mlijeko) nekih vrsta biljaka (najčešć nezrelih plodova smokava ili smokvinog lišća)
No audiomlikarice 1. mjekarice 2.saveznički avioni koji su svakodnevno jutrom oblijetali i mitraljezima gađali zadarsko područje pod talijanskom upravom u II. sv. ratu
audiomliko mlijeko
No audiomliti 1. mljeti, mljevenjem prerađivati (masline, pšenicu, kukuruz i sl.) 2. puno govoriti "ko more mliti, ni stala oka' je došla."
No audiomluad mlad
No audiomluada 1. pridjev: mlada 2. imenica: mladenka
No audiomluadi zaručnik
No audiomluak neodlučan, mlakonja
audiomluako mlako
No audiomluati štapovi kojima se tuklo žito da se rastrese sjeme
audiomljohav labav,slab
No audiomobilje namještaj
audiomocira suhozid
No audiomoćan imućan, dobrostojeći
No audiomoći moći (jed.: muogu, moreš, more; množ.: moremo, morete, moru)
No audiomodunte gaćice
No audiomoguć bogat, imućan "uduaj se u Rurinih oni su mogući"
No audiomohunjica mahuna
No audiomola zapovijed ispuštanja konopa ili mreže
No audiomolati ispustiti, odvezati
No audiomolivati puštati ili popuštati konop ili mrežu iz ruku
No audioMoluat otok Molat
No audiomontura kaput i hlače za rad, obično plave boje (ribarstvo i poljoprivredu)
No audiomonuade bespotrebne komplikacije, izvoljevanja
No audiomorbin nestašlost, objesna dječja igra
No audiomorbinati zadirkivati
No audiomorebiti možda, moguće, vjerojatno
No audiomorina veliki, snažni valovi
No audiomorski puas vrsta ribe: morski pas
No audiomot gestikulacija koja se koristi za sporazumijevanje umjesto govora
No audiomotorbicikla motorkotač, moped
No audiomotorin 1. moped 2. mali, vanbrodski motor na čamcu
No audiomrčiti crniti
No audiomriža mreža
No audiomrižica 1. mali komad mreže 2. mrežasti plamenik od azbesta na starim ribarskim feralima
No audiomrižina veliki komad mreže bez pluta, olova i konopa
No audiomrmoriti mrmljati, nezadovoljno mrmljati
audiomrsno komadi uglavnom usoljenog, sušenog svinjskog mesa
No audiomrta mirta (mediteranska biljka)
No audiomrtvač mrtvilo, bezvoljnost, opustjelost, nedostatak živosti
No audiomrtve bande oplata broda podignuta iznad razine palube koja služi kao zaštitna ograda
No audiomrtvuaško cviće krizanteme
No audiomrva mrvica
No audiomrzlina hladnoća
No audiomrzlo hladno
No audiomu(l) 1.pristanište brodova, lučica
No audiomuačuak mačak
No audiomuaći maleni, sitni
No audiomuajiti brinuti se o dojenčetu
No audiomuajo vok. majko
No audiomuali 1. pridjev: mali, maleni 2. imenica: dječak, maleni
No audiomualta mješavina cementa i pijeska, beton
No audiomuariti mariti, voditi brigu
No audiomuaslina maslina: stablo ili plod masline
No audiomuast 1. vinski mošt "mastili smo gruozje učiera." 2. mast, masnoća
No audiomuašje unutrašnjost krošnje, gusto granje s grančicama i lišćem na stablu
audiomuaška mačka
audiomuaškica mačkica
audiomuazast razmažen, plačljiv
No audiomuaziti se maziti se, milovati se
audiomučati šutjeti
No audiomućuak pokvareno jaje
No audiomućuon inćun
No audiomudrijati razmišljati, mudrovati
No audiomufa pokvareno vino
No audiomuhar vrsta tkanine za lancun
audiomuhto besplatno
No audiomuka brašno
No audiomuku čak "muku uru vrimena je govori."
No audioMul priobalje sjeverne luke u Kalima
No audiomularija pogrdno: djeca, dječurlija
No audiomulica 1. djevojčica rođena u vanbračnoj vezi 2. pogrdno: za neposlušnu djevojčicu od desetak godina
No audiomulingin pregradni zid
No audiomuluac 1. dijete bez oca 2. dijete od desetak godina
No audiomulja glava od hobotnice
No audiomuljati 1. miješati 2. preneseno lagati
No audiomulje vrtlozi, virovi
No audiomunat velik teret koji preteže na jednu stranu, "velik mu je no munat, sve će mu se izvualiti."
No audiomunita sitni novac, sitno
No audiomunkul bitva na brodu (gajeti, leutu) za privez
No audiomunjelo pogrdno: luđak
No audiomunjenica 1. ludilo, živčanost, navala bijesa, 2. pogrdan izraz za ženu
No audiomunjiesati 1. izvoditi gluposti, mahnitati, divljati "lje ga ča čini, pomunjiesua je!" 2. zadavati nekome suvišan posao
No audiomunjiešćina ludost, bedastoća
No audiomunjin lud, osoba koja nije prisebna
No audiomuod preneseno: ćud, karakter "un ti je svoga muoda."
No audiomuodrag (množ. muodrazi) vrsta ribe: modrak
No audiomuol vrsta ribe: oslić
No audiomuorast crn, crnomanjast, crnoput
No audiomuore more
No audiomuorica crnokosa, tamnoputa djevojka ili djevojčica
No audiomuoro nadimak za crnoputa čovjeka (pa i životinju)
No audiomuorša škrip (koristi se u slolarstvu ili brodogradnji)
No audiomuost most
No audiomuoviti maknuti, pomaknuti
No audiomuožanje moždani, mozak
No audiomurka talog od ulja
No audiomurva dud
No audiomuškadin muškarčina, frajer
audiomuški muškarac "niki muški te iskua.", "kupati se po muškinu."
No audiomuštrati 1. tjerati u red, podvrgavati disciplini; uvježbavati, vježbati 2. gnjaviti, dosađivati
No audiomušun muzgavac
No audiomuta naziv ili nadimak za nijemu ili gluhonijemu ženu
No audiomutica pogrdno: "mutice, ka nieš da poslušaš!"
audiomuto uvredljivo: mutavac, mutavče "a ti, muto jedan, ko te plesnin! a muto, ka ne razumiš."
No audiomutrija lice, oblik lica, crte lica "poznua san ga odma po mutriji."
No audiomutrije mudrovanja, razmišljanja
No audiomutuor 1. motor, motor s unutarnjim sagorijevanjem 2. motorkotač, moped
No audiomužika muzika, glazba
No audiomužikati 1. glazbati, svirati, pjevati 2. govoriti bez veze ili puno govoriti
No audiomužina metalna kasica za novac
No audiona evo, izvoli, uzvik nutkanja ili nuđenja "na ti, vazmi jedun kufet"
No audiona ona "ni no na, no je na druga"
No audiona čudu (biti na čudu) ostati začuđen i zapanjen, ne znati što uraditi "sa san na čudu!"
audiona štre na prepad
No audiona tiermene postupno, polako
No audionabotiti nateći, oteći
No audionabrizgati dizati se, npr. kvas
No audionabruajati nabrajati
No audionabrudati se namočiti se, upiti vodu dugim namakanjem "stavi to najprvo močiti u vodu, da se dobro nabruda."
No audionabrudun namočen u vodi
No audionabumbati nabubriti, povećati volumen močenjem u vodi
No audionabumbiti se napiti se, popiti previše
No audionabumbuana nabrekla, natopljena
No audionaburu na sjever, prema sjeveru, okrenut prema sjevernoj strani
No audionacicati 1. nasisati se 2. opiti se
No audionacimbarati (se) 1. nasvirati(se) 2. izreći svašta 3. dobro se napiti, opiti
No audionačefuljati poskidati čefulje, nakupiti se nečega
No audionačemrđeno namrgođeno, srdito
No audionačešati nakupiti puno plodova maslina otkidanjem zrna sa stabla
audionačiniti napraviti, popraviti, urediti "jua ujtro ka se dignin odma postelju načinin."
No audionačinjen 1. napravljen; 2. u erekciji (penis)
No audionačuati načeti
No audionaćućati se nasisati se
No audionadignuti se 1. nabubriti, dignuti se (za tijesto pomiješano s kvasom) "tiesto se nadiglo." 2. dignuti se (u smislu erekcije spolovila)
audionaditi 1. nadjenuti nekome ime ili nadimak "kuo ćete joj ime naditi?" 2. nadjenuti (pr.mamac na udicu, konac na ribarsku iglu) "samo nadij živu ješku i zubaca ćeš ćapati."
No audionadožuntivati dodavati, produljivati
No audionadrob potrbuške
No audionafastati se nahvaliti se
No audionagolo do gola (npr. ošišati do gole kože)
No audionagolužati se naviknuti se na nešto što pruža osjetilni užitak
No audionagrancolati nakititi, nacifrati
No audionagrišpano naborano
No audionagrišpati naborati, smežurati
No audionagrišpati se nabrati se, naborati se, smežurati se "lje stuaru nagrišpanu!"
No audionagrunditi se 1. naoblačiti se 2. naljutiti se, smrknuti lice
No audionagucati se nagutati se "ajme, muora san se nagucala !"
No audionahluaditi se prehladiti se
No audionahrstati se najesti se nečega
No audionajedunput najedanput
No audionaješkati namamiti
No audionajisti se najesti se
No audionajprvo najprije, prvotno
No audionajuariti 1. rasplamsati vatru (najuariti ogunj) 2. preneseno: razljutiti, ražestititi nekog
No audionajuati zaraziti, prenijeti bolest ili zarazu "ne hodi kod njega najua'će te"
No audionajuštivati namještati
No audionakarocati navući, nanositi, nakrcati
No audionakinđuriti se (neukusno) se nakititi, okititi, našminkati
No audionaklanpanati nekoga dobro natući
No audionako onako
No audionakov nakova onakav, onakva
No audionakrkače nositi nekoga na ramenu
No audionakuriti se 1. napušiti se 2. preneseno: naljutiti se
No audionamatahunati natući šakama
No audionamatajati se naraditi se
No audionamestiti namjestiti
No audionamesto umjesto
No audionamiečiti se iron. namečiti se, naviknuti se na nešto dobro, ugodno ili ukusno 'kako su se namiečili šimpre hoditi na črišnju.'
No audionamiriti se namjeriti se "na krivoga čovika si se ti namiri!"
No audionamisto umjesto
No audionamo, namoka onamo
audionamujsiti se namrgoditi se "ča si se sa namujsila, pa nis ti nišće grubo rekla?"
No audionamušćati se namirisati se
No audionanika neka (neodređeno)
No audionaniti 1. nanjeti "jugo je nanilo šporkicu na Batalažu" 2. spavati: djetetu od milja
audionanoge pješice "daj, homo nanoge do Prieka"
No audionaotu namah, odjednom, nezaustavljivo
No audionapa 1. sama mreža bez olova, pluta (šuvra) i prstenova
No audionapitati nahraniti, dati jesti djetetu ili bolesnom, iznemoglom čovjeku
No audionaplate ručno izrađene jednostavne i lagane cipele
No audionapolak na pola
No audionapose posebno, odvojeno;
No audionapovid najava vjenčanja na kraju mise
No audionapoviti se napovjediti se, najaviti vjenčanje u crkvi
No audionapri' naprijed
No audionapri-nuase naprijed-natrag
No audionaprlituana pretjerano nakićena, napirlitana (najčešće žena) "ko se naprlitala, ča je maša je maša!"
No audionaprtiti natovariti
No audionarakamati nešto uljepšati vezom, navezati
No audionarakamun čipkasto izvezen "narakamuani lancun"
No audionaremati se dobro se obući, navući na sebe mnogo toplih slojeva odjeće
audionariesti narasti "ko je naresa nuaj muali, jedva sa ga poznala."
No audionariguano poredano, nanizano u linije
No audionarizati narezati
No audionaslađivati davati u ustima osjećaj pretjerane slatkoće (pr. vino naslađiva)
No audionasveta zvon crkvenoga zvona kada je posveta hostije na misi
No audionaštivati nagomilati, slagati jedno na drugo, obično kašete
No audionatakati nabosti
No audionatamburati istući, pretući
No audionatašće natašte "Ajme slabo mi je, natašće san kafu popila."
No audionatiegnuti 1. nategnuti 2. izvući brod (čamac) na obalu "moruamo bruod natiegnuti", 3.napeti (praćku); 4. povući (hlače) "natiegni te gaće!"
No audionatiegnjeno nategnuto
No audionatući istući, pretući
No audionatušilati nahuškati, nekoga nagovoriti na neko ružno djelo, psinu ili da (verbalno)
No audionauarmati 1. naoružati 2. pretoplo se obući 3. preneseno "Planina se nauarmala." - Planina (Velebit) se naoružala oblacima, zapuhat će vjetar.
No audionauzgore stojećki
No audionauznak pasti na tjeme
No audionavaližati naprtiti "brodi navaližuani tunimin."
No audionavigati ploviti
No audionavisiti staviti kuhati jelo "u puodne san obied navisila i još ni gotuov."
No audionavlaš namjerno, naročito
No audionavonjati se namirisati se "ko si se navonjala, ciela kuća duaje."
No audionavoto odjednom
No audionavrime na vrijeme, u pravi čas
No audionaza natrag
No audionaželjno naprasno
No audionažgati zapaliti, upaliti
No audioneder negdje
No audionedilja nedjelja
No audioneduperun nov, neupotrebljen
No audioneharan nemaran, lijen, nezainteresiran za rad i dužnost
No audioneispišeni neispisan
No audionesmodo izraz ljutnje: "navaljala osobo!"
No audionevaljiv pokvaren, neupotrebljiv
No audioneverin manja, kratkotrajna oluja
No audioneviera oluja
No audionevista nevjesta
No audionezariešćena nezarasla
No audioni 1. nije 2. nema, "ni'ga doma." - nema ga kod kuće.
No audioni tac-ni bac ni makac, bez mrdanja
No audioni tantin ni toliko
No audionič nešto "duojdi da ti nič pravin."
No audioničesa ničega
audioničigov ničiji
audionider 1. nigdje 2. negdje
audionieće neće
audionieš, niećeš nećeš
No audionika neka "nika turiskinja te iskala"
No audionika' nikada "nika se nijećeš pameti naučiti"
No audionikako(r) nikako, nekako
No audioniki neki
No audionikidan (nikidun - u još starijoj upotrebi) neki dan
No audionima nema "ne moremo ti to kupiti sinko, nima se šuoldov."
No audionis' nisam
No audionišće ništa
No audioniškoristi izraz za osobu ili stvar od koje ne treba ništa očekivati, od koje nema koristi
No audiono ono
No audionoguada udarac nogom (u stražnjicu)
No audionohat nokat
No audionoliko onoliko
No audiononiko ono nešto (neodređeno)
No audionosieća trudna
No audionovituad novost, novina (nešto novo)
No audionovituade novosti
No audionožun nožem
No audionuabuoj plik nastao na tabanu (nekom imunološkom reakcijom) 'ka zagaziš di se tovuar popišua, unda ti izuajde nuabuoj na poplatu.'
No audionuač na što
No audionuačkoli na štogod
No audionuačmin načet, već otvoren proizvod "nuačmeno mliko"
No audionuadijati se nadati se
No audionuadiv nadjev, meka, mamac (pripremljen za nadjev udice)
No audionuadunka ne sasvim zrela, polutvrda smokva
No audionuadunke tvrde smokve koje su tek počele zrijati pa su još nezrele i nisu ukusne
No audionuagnuti nagnuti
No audionuaj onaj
No audionuajniki onaj neki (neodređeno)
No audionuajposli naposljetku
No audionuajskoli osobito, posebno, naročito
No audionuajti naći
No audionuajzuad na kraju
No audionualivica pljusak
No audionua'no na ono
audionuapluog pljusak
No audionuapluov jaka kiša, pljusak
No audionuapridak napredak, razvoj
No audionuaruod narod, ljudi, svijet, veća skupina ljudi "e, i u no doba je lipoga nuaruoda bilo."
audionuaružnja naranča
No audionuase 1. natrag 2. na sebe (staviti, obući) "ča'š to nuase ubući?"
No audionuaš naš
No audionuaš ča znaš što
No audionuaš'ti znaš li ti
No audionuavist zavist
No audionuavit navika, uobičajenost
No audionuder(ec) onuda
No audionunati spavati (kad se tepa djeci)
No audionunj na njega
No audionuoć noć
No audionuoćun noću, po noći
No audionuode(ka) ondje
No audionuos nos
No audionuova novost, vijest
No audionjač ! uzvik kojim se tjeraju, pokreću, gone ovce
No audionjanci niti
No audionjiedra(njuadra) njedra
No audionjiergati prigovarati, gunđati
No audionjiezin njen, njezin
No audionjinjav cmizdrav
No audionjuariti razmaženo poluglasno plakati, cmizdriti
No audioo' od
No audioobadvua oboje
audioobaginjati sparivati, pariti "imun bruava ki obagunjiva"
No audioobahađivati razgledavati naokolo, pregledavati prostor ili prostorije
No audioobalati preneseno: obići, prohodati ukrug "cielo selo san obalua i nis te moga nuajti."
No audioobamiriti pasti
No audioobaraškati zadobiti bolne ozljede ili masnice prilikom pada, udarca ili fizičkog okršaja
No audioobarati prestrašiti jato manje ribe iz šale ili zato da bi riba pobjegla u mrežu
No audioobatualiti učiniti pospanim, zapasti u stanje nadomak sna 'sunj ga je obatuali.', 'sunce ga je obatualilo.'
audioobied ručak
No audioobiedvati ručati
No audioobieliti obijeliti, obojati unutrašnjost ili fasadu kuće
No audioobilato puno, obilno
No audioobisiti objesiti
No audioobišenica zrelija (gotovo prezrela) smokva
No audioobličiti opaziti
No audioobligun obavezan, dužan učiniti nešto
audiooblija uskršnja pogača
No audiooblokati se opiti se
No audiooblomirati (oblamirati) promotriti, proučiti, pomnjivo razgledati, odmjeriti (od glave do pete)
No audioobluači se oblači se, dolazi naoblaka
No audiooboboljiti promrznuti "ruke se ukuočile, oboboljile."
No audioobotiti oteknuti, oteći
No audioobriesti zarasti
No audioobrizati obrezati
No audioobruaz(množ. obrazi ) obraz
No audioobruniti skinuti klice na krumpirima ili pupoljke na odraslim biljkama
No audioobruškinati bruškinom (četkom) dobro oribati
No audioobuajti obići, pregledati
No audioobučivati se oblačiti se
No audioociditi ocijediti
No audioocirati (se) nepristojno, ružno i glasno se smijati, cerekati se
No audioocrviti mrižu obojati ribarsku mrežu (najčešće u nijansu crvene ili smeđe boje)
No audioOčenuaš kršćanska molitva: Oče naš
No audioOčenuaši molitvena (Gospina) krunica, Ružarij
No audioočepulati oljuštiti (zrnato povrće u ljusci poput graha ili graška)
No audiooćoraviti oslijepiti
audiooćuali naočale
No audiooćutiti osjetiti
No audiooditi otpeti, otkačiti, skinuti
No audioodma odmah
audioodricati ispraviti, izravnati
No audioodriti oderati kožu "ćeš mi ti odriti one muaškice, jua ću sve ruke izgrdašati ko idin?"
No audioodunda odonda, otad
No audioodviezati odvezati
No audioodviežin odvezan
No audioogladniti ogladnjeti
No audioogolubiti 1. skinuti gornji sloj "ki je va vruata ogolubi." 2. okrasti, osiromašiti nekoga"cielu črišnju su mi ogolubili jučier"
No audioogrc morski puž, nanar
No audioogrdašati ogrebati
No audioogrdašun ogreban
audioogunj vatra
No audiookinuti otkinuti, otrgnuti
No audiookorubati 1. namjerno skinuti trulu koru na deblu 2. lagano oštetiti, zagrebati nešto
audiookrićati okretati
No audiookrienuti okrenuti
No audiookrienjeno okrenuto
No audiookriti otkriti
No audiooli ili
No audiooligna lignja
No audiooltuar crkveni oltar
No audiooma odmah "oma da si vamo doša!"
No audioomieknuti omekšati
No audioomrznuti 1. ohladiti se (najčešće se misli na jelo) 2. zamrziti (neku osobu) "ka sa' to čula, baš mi je omrzla."
No audio(o)nanika ona neka (neodređeno)
No audioonekle odnekud
No audioonie (od,iza...) one
No audioonoka ondje, onamo
No audioononiko ono; pojam koji se ne zna, ne smije ili ne želi trenutno imenovati
No audioonuaj onaj
No audioonuder onuda
No audioonuoj onoj
No audioonuomu onomu, onome
No audioopandrčiti jako udariti
No audioopelješiti pokrasti, opljačkati nekoga
No audioopereno oprano
No audioopieti se otkopčati se
No audioopiturati oboojati, ofarbati
No audiooplimati zahvatiti plimom
No audioopliviti oplijeviti mladice vinove loze
No audioopose odvojeno
audioopruašćati opraštati
No audioopruditi opeći kožu na neku biljku koja izaziva alergijsku reakciju npr. koprivu
No audioopupiti se pustiti pupoljke
No audiooputiti 1. pokrenuti (brodski motor) 2. pokrenuti se "ajmo, oputimo se!"
No audioorac (jidriti na orac ) jedriti u vjetar
No audioorcati hitati, juriti
No audioorganije konop
No audioorih (množ.orisi ) orah
No audioormarun ormar
No audioornaminti mnoštvo često nepotrebnih i suvišnih predmeta koji se s godinama nakupljaju u kući
No audioosa (gen. množ. uos ) osa
No audioosan osam
No audioosekati 1. zahvatiti osekom 2. preneseno: presušiti
No audioosieknuti se obrisati nos
No audioosluaditi se pojesti nešto slatko i ukusno
No audioostrgati ostrugati, skinuti ljuske s ribe
audioostrići (se) ošišati (se)
No audioostrići na plišivo ošišati se "na ćelavo" ili gotovo "na ćelavo", obrijati glavu
No audioosustvo godišnji odmor
No audioosušenica napola suha smokva koja još visi na stablu, pogodna za daljne sušenje
No audioosuti se dobiti osip
No audio hoćeš li "oš puojti sutra is'nami na ribe?"
No audioošiškati ošišati
No audiooškuriti se smračiti se
No audiooštuar gostioničar, krčmar
No audiootako tako
audiootanjiti istanjiti
No audioote te
No audiootesniti postati tijesan (u smislu odjeće i obuće)
audiooti ti "di su oti škrpunići ča si reka da ih lešuamo za obied?"
No audiootin(is otin) time (sa time)
No audiootka(otkada) 1. otkad 2. davno "ajme meni, otka je to bilo, koliko je vrimena odunda prošlo."
No audiootrusiti odbrusiti
No audioovakov ovakav
No audioovo ovdje, tu
No audioovrimeniti glagol koji označava popravljanje vremenskih prilika i dolazak ljepšeg vremena
No audioovuder(ec) ovuda
No audioozdrejati sazrijeti (voće i povrće)
No audioozduol odozdo
No audioozgolja izraz za jelo koje se jede samo, bez ikakvih dodataka, priloga ili umaka "riži ozgolja"
No audioozguor odozgo
No audiooženjin oženjen
No audiopačati dirati
No audiopaćifiko sporo, lijeno
No audiopadela plitka noćna posuda za veliku i malu nuždu
No audiopagati platiti pogrešku "a ćeš pagati, ko ne budeš sluša!"
No audiopahljati lagano snježiti
No audiopajet bokobran
No audiopajuo (l) dio skrojenih komada prohodnoga dna broda
No audiopajuoli daske skrojene za dno broda kako bi se po brodu moglo lakše hodati
No audiopak paket, paketić
No audiopakua pakao
audiopalamuditi previše naizgled važno govoriti, pametovati
No audiopalanduara mreža za lov palamida i gofa
No audiopalica stabalce još mlade masline
No audiopalicati tući
No audiopalinta palenta, žganci
No audiopalintati pretvarati u kašu
No audiopaluac palača
audiopamiduor rajčica
No audiopampine patike
No audioPanama 1. prvotno: ribolovna područja u blizini srednjoameričke države Paname 2. ribolovna područja oko otoka Guama (Marijansko otočje - Mikronezija) na Tihom Oceanu pod jurisdikcijom SAD-a
No audioPanamieži sloj staleški izdignutih kaljskih ribara i vrsnih kapetana koji su ribarili na Pacifiku
No audiopanatika hranarina, hrana za posadu broda za čiju se kupovinu mora izdvojiti novac, pomorski dodatak
No audiopanćof sajam, buvljak jeftine odjeće
audiopanćuofula čvrga
No audiopanga pomoćni motorni čamac u ribolovu plivaricom
No audiopangiero mornar zadužen za upravljanje pangom
No audiopanin okruglo pecivo kruha
No audiopantaguana štakor
No audiopanuada vrsta jela za djecu koja se spravljala u krušnoj peći (riži, kolač, ulje, sol, voda)
No audioparabrod parobrod
No audioparangua( množ.paranguali) vrsta ribolovnog alata: parangal
No audioparapet pregradni 'zid' koji odvaja različite dijelove u unutrašnjosti broda
No audioparat dio
No audioparićati se spremiti se
No audioparićivati se spremati se
No audiopariti se činiti se, izgledati, nalikovati, sličiti
No audioparon gazda, gospodar, glava kuće
No audioparona gazdarica, gospodarica
No audiopartenca odlazak (najčešće se koristi u smislu odlaska u višednevni ribolov)
No audiopartigeta ograda u hodniku u kući
No audioparuada prednje veslo na leutu ili gajeti
No audioParunkuli toponim: otoci Mali i Veliki Paranak u blizini otoka Sestrunja
No audiopasati 1. proći (u vremenskom ili fizičkom smislu) "pasalo je šiest uri.", "jel ti pasala gripa?" 2. odgovarati "jel ti pašu te cipele?"
audiopasovina meso morskog psa
No audiopastriv šaren od plijesni
No audiopaš hvat, mjera za dužinu (170 cm) "izmiri 15 paši konopa"
audioPašmunci stanovnici otoka ili mjesta Pašmana
No audioPašmunka žena s otoka ili mjesta Pašmana
No audiopašt maslinova komina, kruti ostatak nakon prerade maslina
No audiopaštroć jelo lošeg okusa, izgleda i kvalitete
No audiopaštura kameni ili željezni stup na obali za privez broda
No audiopatarača vrsta ribe: iverak
No audiopatinati laštiti cipele smeđom ili crnom pastom (patinom)
No audiopatruona čahura od metka lovačke puške
No audiopeča stara, grublja krpa, komad tkanine, zakrpa
No audiopečeno pečenka, pečeno meso "namin je pečeno danuas za obied."
No audiopečin pečen
No audiopećarina nadoknada za pečenje kruha kod nekoga
No audiopećica grijalica
No audiopedepsati kazniti
audiopeđama pidžama
No audiopelica 1. krzneni ovratnik na kaputu 2. kaput sa krznenim ovratnikom i podstavom
No audiopenjić maleni ukrasni poklon (vazica, porculanska figurica, krunica i sl.)
No audiopepel pepeo
No audioperijuoda mjesečnica
audioperun viljuška
No audioperunice vile
No audiopesteliti se praviti se važan, uzdizati se, oholiti se
audiopeškarija ribarnica
No audiopeškati biti uronjen, imati gaz u moru (dobro peškati - imati dobar gaz i biti stabilan na moru)
No audiopeškaj određena težina ili vrijednost "slabo peškuaš" (imaš malo pameti)
No audiopeteh pijetao
No audiopetenin ukrasni i pričvršćujući češalj za kosu, ukosnica
No audiopetenin špangica (crna, tanka)
No audiopetica krajnji krmeni dio kobilice (kolumbe) broda
No audiopetid apetit
No audiopetresimul (ili pretesimul )peršin
No audiopetromas vrsta jakog ferala (svjetiljke) za ribolov plivaricom, plamen su davale dvije mrežice
No audioPetrova blagdan sv. Petra i Pavla koji se slavi 29. lipnja
No audiopetruolij petrolej
No audiopetruovka smokva koja dozrijeva početkom ljeta, oko blagdana Sv. Petra
No audiopetruovke velike smokve ljubičastozelene boje koje sazrijevaju krajem lipnja
No audiopicua najdublji dio gusterne, jamica za čišćenje
No audiopićuona metalna (emajlirana) posuda za piće s ručkom, volumena 2-2.5l
No audiopićuonica kruna od gusterne
No audiopieć peć
No audiopiedalj pedalj
No audiopierga vrsta ribe: pirka
No audiopierje perje
No audiopiet pet
No audiopieta peta, stražnji dio stopala
audiopietuak petak
No audiopiguć tusni (punoglavac)
No audiopihćati stenjati, teško disati od napora
No audiopijatac umanjenica od riječi pijuat: ne do vrha napunjen tanjur "pijatac juhie"
No audiopijatelić 1. tanjurić 2. toponim: otok Tanjurić u kornatskom arhipelagu
No audiopijažati sviđati se, privlačiti (najčešće se koristi u smislu jela)
audiopijuat tanjur
No audiopijumbin 1. visak 2. olovni uteg koji se stavlja na mreže ili udice 3. spoj nastao uplitanjem konopa (nadovezivanje, pravljenje omče)
No audiopijumbin olovni uteg koji se stavlja na mreže ili udice
No audiopijumin vrsta manjeg pokrivača za krevet punjenog perjem
No audiopika vrsta ribe: smokva, figa
No audiopiket malo jato (plova) riba "a vidi san tuni ali je bi muali piket, pa nismo topili mrižu."
No audiopiketati čistiti hrđu sa željeznih brodova ili željeznih dijelova drvenih, udaranjem zašiljenim čekićem
No audiopikica iskra, neznatna čestica, djelić
No audiopilati 1. piliti 2. gnjaviti "daj ne piluaj me više, dodija si i Bogu i vragu!"
No audiopilji stara dječja igra
No audiopimpiloto penis (umanjenica)
No audiopina pjena "a dite, pina san bila" (M.R. Mišlov)
No audiopinac muški spolni organ, penis
No audiopinditi težiti "na vu strun ti više pindi."
No audiopinica 1. ponton, teglenica, manji trajekt 2. desantni čamac
No audiopinie kist
No audiopinjata metalna posuda (lončić) u koju bi se iz bačve utočilo vino (zapremnine od 0,5 do 2l)
No audiopinjuola stablo i plod pinije, vrsta bora
No audiopipati dirati, stiskati, štipati
No audiopipavo presporo, polagano ili lijeno obavljanje neke radnje "daj malo življe to ruadi, ča si tako pipav!"
No audiopipitula bolest na peradi
No audiopiplica mlada kokoš
No audiopir svadba
No audiopirija lijevak
No audiopirika vrsta trave tvrdog korijena
No audiopirovati slaviti i zabavljati se na dan i uoči svadbe
No audiopirula pilula
No audiopisma pjesma
No audiopišati mokriti, urinirati
No audiopišina (ili pišoka )1. urin, mokraća 2. bazen (u starijoj upotrebi)
No audiopišiti mokriti: izraz koji se koristi za djecu
No audiopiška ženski spolni organ
No audiopišt dodatak varivima: sitno iscjeckana i istučena slanina, češnjak i peršin
No audiopištula crkveno čitanje koje najčešće čitaju vjernici prije evanđelja, poslanica
No audiopištuola pištolj
No audiopitati davati hranu na usta "a ča si mualo dite pa te treba pitati?!"
No audiopitun beton
No audiopitur ličilac, soboslikar
audiopitura farba
No audiopiturivati bojati, ličiti, farbati
audiopituruana obojena
No audiopivati pjevati
No audiopiz uteg, teret
No audiopizati težiti
No audiopizdarija glupost, besmislica "kvragu, za svaku pizdariju se morun ljutiti."
No audiopjatanca dobra porcija nekog jela
No audiopjumbati spojiti dva konopa preplitanjem njihovih niti na mjestu spajanja
No audioplahljiv plah, bojažljiv, uplašen
No audioPlanina Velebit "Planina se naurmala, bura će zapuhati."
No audioplanja blanja
No audioplanjati blanjati
No audioplaurita vrsta plućne bolesti
No audiopleća leđa
No audiopleme rod prema prezimenu: Koliegini, Kurtini...
No audiopleskac udarac dlanom
No audioplesnuti 1. udariti u nešto rukom "ajme ko sa' se plesnu!" 2. udariti nekoga "plesnu ću te, da znuaš, ko budeš dišpiet činiti!"
No audioplet ženski ogrtač od pletene vune, jednostavnog kvadratnog oblika, nosi se preko ramena
No audiopletuar lončanica
audioplićuak plićak
No audioplidak plitak
No audiopliene pelene
No audiopliesti plesti
No audioplinati osvježavati bijelu posteljinu
No audioplisnivo pljesnivo
No audioplišiv neobrastao, gol, ćelav
No audiopliti plijeviti vinovu lozu
No audiopluaća plaća, dohodak
No audiopluaćati 1. plaćati 2. dobivati određeni postotak ulja prilikom meljave maslina "muku dvastipet su me pluatile"
No audiopluaha tanak sloj rose, sitna kišica
No audiopluamik plamen, plamen velike vatre, buktinja "vie ki pluamik je naloži."
No audiopluaziti gmizati, puzati
No audioplundovati plandovati dangubiti, provoditi se skitajući i ljenčareći, "boga mi si se naplundova, sa ti je dosta!"
No audiopluot ( množ.ploti) šuma, teren kojeg nitko nije pretvorio u obradivu zemlju (za razliku od maslinika)
No audiopljiehati (se) prati (se)
No audiopljucati pljuvati
No audiopljuna pljuvačka
No audiopo gosposku npr. govoriti po gosposku govoriti hrvatskim književnim jezikom;
No audiopobenuaviti pobenaviti, postati blesav, postati budala
No audiopobignuti pobjegnuti, pobjeći
No audiopobuk vrsta drvenog ribarskog alata za plašenje ribe "ruagul"
No audiopobukati udarati pobukom (ruagulun) o površinu mora da bi se ribe preplašile i pobjegle u mrežu
No audiopobuosti pobosti (obično se koristi kada se želi reći da se riba pobadala u mrežu)
No audiopoces površina nekog zemljišta 'va smuokva zauzima puno pocesa.'
audiopocicati posisati
No audiopocimentati betonirati neku površinu (put, dvorište)
No audiopocukarati pošećeriti, zašećeriti
No audiopočešati poskidati plodove maslina sa stabla
No audiopočietuak početak
No audiopočinuti odmoriti "daj da počinin pie' menuti, od segutra ruadin bez stati."
No audiopočivati odmarati se
No audiopočuati početi
No audiopoćućati posisati
No audiopod ispod
No audiopodabirati rukama kupiti masline s tla
No audiopodampelati postaviti potpornje
No audiopodampie potporanj
audiopodanak obradiva zemlja, vrt
No audiopodbodivati podbadati
No audiopodgora stjenovit rt prema kornatima
No audiopodiliti 1 . podijeliti 2. podijeliti imetak "podili san se is bratun, un je dobi svuoj die, jua svuoj."
No audiopodinja svećenikova majka preneseno- žena koja lagono živi "ča si se izvualila koda si podinja"
audiopoditinjiti ponašati se djetinjasto "ma ča to činiš, ča si poditinji?!"
No audioPodižula toponim: ribolovno područje duž zapadne (nenaseljene) strane Dugog otoka
No audiopodlanica vrsta ribe: orada, komarča
No audiopodnigati se prekršiti ili neispuniti obećanje
No audiopodorati klizanje sidra koje nije dobro uhvatilo prilikom sidrenja
No audiopodricati poravnati
No audiopodriepiti udariti po stražnjici (osobu ili životinju: npr. mačku)
No audiopofaliti nestati, uzmanjkati
No audiopofrajati potrošiti, spiskati
No audiopofualiti se pohvaliti se
No audiopogljedati pogledati
No audiopogoriti izgorjeti svu količinu nečeg 'sva drva za vu zimu smo pogorili, nišće više nimamo.'
No audiopogospoditi se podrugljivo: praviti se finim i uglađenim, poprimiti ponašanje i držanje 'gospodina'
No audiopogrditi se posvađati se
audiopogucnuti progutati
No audiopogunci ozebline
No audiopoguobavljen zgrbljen
No audiopohljibiti oteti, ukrasti, prisvojiti, otuđiti
audiopohrznuti poskliznuti se, skliznuti
No audiopoj pođi
No audiopojarica vrsta madraca za spavanje punjenog slamom ili suhim lišćem kukuruza
audiopojisti pojesti
No audiopojuada vjetar u krmu prilikom plovidbe na jedro
No audiopojuati okrenuti brod da jedri niz vjetar
No audiopokaditi zadimiti (prostor ili prisutne osobe) dodavanjem tamjana u kadilo
No audiopokaživati pokazivati
No audiopokidati pokvariti neku stvar
No audiopokle nakon
No audiopokositi se ukiseliti se (pr. mlijeko se može pokositi)
No audiopokotošiti pregaziti, satrti, pokositi
No audiopokripiška riba list
No audiopokrivo poklopac
audiopokunjiti pognuti glavu, snužditi se
No audiopokuojni pokojni
No audiopokusati pojesti u kratko vrijeme i s velikim užitkom
No audiopokutriti se povući se u sebe, snužditi se
No audiopolak polak pola
No audiopoliehtati rukama pokupiti masline s tla
No audiopolivati polijevati
No audiopoluba uskršnja pletenica za jelo
No audiopolučuak stara mjera za težinu (za masline, žitarice i sl.)
No audiopoluši blizanci
No audiopolušica polutka
No audiopoluver pleteni džemper bez rukava
No audiopolje 1. nekršovita zemlja prikladna za obradu i sadnju žitarica ili velikih nasada vinove loze, 2. kaljski posjedi na zadarskom priobalju, kopnu
No audiopomanje tiše (pomanje govoriti, pomanje hoditi)
No audiopomazati namazati
No audiopomećati postaviti
No audiopomićati se povlačiti se (izraz za predmet koji se premješta iz jednog mjesta na drugo, a nema svrhe)
No audiopomiesti pomesti
No audiopomoći se popraviti si materijalno stanje, steći novac i imutak
No audiopomolati popustiti (konop)
No audiopomriti poumirati
No audioponiesti ponijeti
audioponiti ukrasti "muaška mi je ribu ponila."
No audioponogamin pješice
No audioponjušiti pomirisati
No audiopopara vrsta jela: suhi kruh iskidan na komadiće, skuhan u vodi s dodatkom ulja
No audiopopečak žarač
No audiopopišati se pomokriti se
No audiopopizati izmjeriti težinu
No audiopopizati ocijeniti težinu ručnim podizanjem
No audiopoplićati zarubljivati krajeve mreže
No audiopopluat stopalo, taban
No audiopopovica svećenikova majka
No audiopopratiti otpratiti, ispratiti
No audiopoprditi u šali: poprditi nekoga (u krevetu)
No audiopoprova unutrašnji dio broda u blizini (ispod) pramca
No audiopoprtiti(tovara) upregnuti, osedlati magarca da se na njega može staviti (naprtiti) teret
No audiopopruavdati se posvađati se
No audiopopruova prostor ispod pramčanog (prednjeg) dijela palube na manjim čamcima
No audiopopune vrsta troslojne mreže stajaćice
No audiopopunuana mreža poponica
No audiopopuodne poslijepodne
No audiopoputina hrana koje se uzima za put, kao zalogaj prilikom odlaska ili putovanja
No audioporabačati se ojačati, popuniti se
No audioporat riva,luka
No audioporeštati poredati
No audioporičmati se posvađati se, poriječkati se
No audioporinuti gurnuti brod u more
No audioportela otvor s poklopcem na palubi broda kojim se spuštalo pod palubu
No audioportuluata
No audioportuluata opskrbni brod u ribarstvu, koji preuzima ulovljenu ribu i odvozi ju do mjesta iskrcaja (luke)
No audioportun hodnik (obično ulazni hodnik u kuću)
No audioporušiti 1. porušiti 2. pregaziti ili udariti nekoga automobilom ili nekim drugim vozilom
No audioposaližati izgladiti, izravnati put ili stazu
No audioposići posjeći
No audioposijati 1. posijati sjeme 2. preneseno: zagubiti nešto
No audioposkorupati 1. zagrabiti površinski sloj 2. pokupiti najvrijednije od nečega
No audioposli poslije, kasnije
No audioposlušati ispuniti zahtjev ili učiniti uslugu nekome (odrasloj ili starijoj osobi)
No audiopospazuho pod rukom, pod pazuhom
No audiopospugati spužvom obrisati ili posušiti
No audioposruado vulg. posranac
No audiopostelja krevet
No audiopostoli cipele
No audiopostrići škarama odsjeći ili skratiti nešto
No audiopostuav tkanina, platno (koje se kupuje na metre) 'kupi san lipoga postava za sašiti novi kapot.'
No audiopostuo (množ. postoli) cipela
No audioposua posao
No audioposuriti posijediti
No audioposvitovati ponuditi
No audiopošempjati poluditi; "ča si pošempjua?"
No audiopoškrapati poprskati
No audiopošpijati odati, izdati, prokazati
No audiopošpugati pokupiti, posušiti spužvom
No audiopošta lovište ribe
No audiopoštir poštar, pismonoša
No audiopoštivati posložiti, poslagati
No audiopoštivati poštovati, uvažavati, cijeniti //različit naglasak i različita riječ od -poštivati kao posložiti//
No audiopoštrkljivi nestašan, živahan, razuzdan
No audiopošuada nožić
No audiopot (potić) metalni lončić za vino s jednom ručkom, zapremnine 1,5-2l
No audiopotadijinu u suprotnom smislu, obrnutog značenja, po Tadijinu (Tadija - stari kaljski ribar koji je uvijek govorio obrnuto od onog što je mislio)
No audiopotajati se pritajiti se, prikriti se
No audiopotaknuti prožariti, ražariti vatru
No audiopotalaguani dokotrljani
No audiopotanko detaljno, u detalje, u tančine "ti sve želiš tanko potanko čuti."
No audiopotaracati sravniti (sa zemljom)
No audiopotega poteg, jednokratno povlačenje mreže (potegače) 'oškurilo se pa smo učinili samo jednu potegu.'
No audiopotepliti podgrijati (jelo)
No audiopotepuarati zanemarivati, omalovažavati, loše se odnositi prema nekome
No audiopotepuarati se lutati, skitati se
No audiopoteštuat gradonačelnik
No audiopotiegnuti potegnuti
No audiopotiesti 1. potepsti, udarcem pomaknuti nešto 2. potiesti se - potepsti se, spotaknuti se
No audiopotirati potjerati
No audiopotiti se znojiti se
No audiopotli poslije, kasnije
No audiopotriba potreba
No audiopotrovuanje trovanje krvi, sepsa
No audiopotrti pobrisati
No audiopotuliti se pognuti glavu, ražalostiti se
No audiopotuljin potuljen, pognute glave, žalostan
No audiopotvoriti optužiti, prebaciti krivicu na nekog
No audiopouliti pouljiti
No audiopouliti začiniti jelo uljem, pouljiti
No audiopovazdun po cijeli dan
No audiopoverovati povjerovati
No audiopoviesti povesti
No audiopovijati odlepršati, odletjeti "ajme meni, šuoldi su mi povijali, teci za njimi!"
No audiopoviti ispričati nešto
No audiopovonjati pomirisati
No audiopovrš iznad
No audiopoziebljin smrznut
No audiopoziesti pozebsti, promrznuti
No audiopoznati prepoznati; "ko je naresa, nis ga ni poznala!"
No audiopoznivati poznavati
No audiopožati požnjeti (pšenicu, ječam i sl.)
No audiopoždrljiv proždrljiv
No audiopožmariti izgubiti buoju, izblijediti
No audiopožuljiti počupati korov
No audiopraća praćka
No audioprajčevina svinjetina, meso svinje
No audioprajčić mala svinja, veća od 'gudića'
No audioprama prema
No audiopramaliće proljeće
No audioprasuac ( množ.prajci) svinja, prasac
No audiopravica pravda, pravednost
No audiopraviti kazati, reći, ispričati, pripovjediti "duojdi vamo da ti nič pravin, ča san segutra čula"
No audiopraviti se pretvarati se, glumiti
No audiopravo 1. dobro, ispravno, pravedno 'i pravo je da njega to pripade.' 2. smjer: ravno 'pravo tako'
No audiopražiti pržiti na suho (na kominu) kukuruzne kokice
No audioprcimigul pogrdni izraz za nekoga tko je malenog rasta (dijete ili odrastao)
No audioprebalati projahati u trku
No audioprebarkati 1. premjestiti brod ili više brodova 2. premjestiti nešto s jednog broda na drugi
No audioprebirati razvrstavati, odabirati
No audioprebirati mrižu preslagivati, slagati mrežu
No audioprebrditi nadvladati, nadići, izdržati
No audioprebučevati se presvlačiti se
No audioprebući se preobući se
No audioprebuti se preobuti se
No audioprecidilo cjedilo
No audiopreciditi procijediti
No audioprečiera prekjučer
No audioprečiniti prepraviti
No audioprečitati pročitati
No audioprećiža skroz slična, jednaka
No audiopredika 1. crkvena propovijed na misi 2. ukor od neke osobe
No audiopredikati previše govoriti, propovijedati, držati monologe
No audioprefrigano iskusno, lukavo, prepredeno
No audiopregršće pregršt, količina od dvije pune šake
No audioprehiće prebacuje
No audiopreja klupko ovčje vune, pređa od koje su se mogli plesti džemperi ili čarape
No audioprekluani preklani
No audioprekoimena nadimak, izvedenica od nečijeg imena
No audioprekoliediti udariti nekoga jednom kao kaznu "ko te prekoliedin!"
No audioprekoviše previše
No audioprekrićati prevrćati; "prekrieni program!"
No audioprekrienuti prekrenuti
No audiopremaknuti napredovati iz nižeg razreda u viši
No audiopremestiti premjestiti
No audiopremešćivati premještati
No audiopreminiti promijeniti
No audioprenoviti obnoviti zemlju
No audioprenuti prestrašiti
No audioprepizati pretežiti, premašiti težinu utega s druge strane vage
No audiopreriesti prerasti
No audiopresa tijesak za masline iz kojeg se tiještenjem curi ulje
No audiopresići presjeći
No audiopresiklo preneseno: presjeklo, šokiralo, ostavilo bez daha
No audiopresteliti se prsiti se
No audiopreša žurba 'preša mi je, u grad grin za puo ure.', 'pušti me sa, u preši san.'
No audioprešiti žuriti
No audiopretisnuti pritisnuti
No audiopretuakati prelijevati iz jedne posude (bačve) u drugu
No audiopretumbati preokrenuti bačvu naopako
No audiopretumbuljiti se preokrenuti se, prevaliti se preko glave
No audiopreuzmin bez živosti, umrtvljen
No audioprevišenice prezrele smokve
No audioprevrhati temeljito pretražiti "cielu kuću sa prevrhala, a nis je našla"
No audioprez bez
No audioprfumi (činiti prfumi) inhaliranje ili parenje na morskoj vodi
No audiopribažduani pribodeni, prišiveni
No audiopricuculjiti zalijepiti
No audiopricunculjivati se primicati se "pricunculjiva joj se, i bali."
No audiopričuapiti protrnuti od hladnoće, ukočiti se od studeni, pozebsti do bola "pričuapile su mi ruke o zimie."
No audioprićuoriti zaslijepiti, prevariti; nieće oni mene prićuoriti
No audiopridame pred mene, ispred mene
No audiopridase pred sebe, ipred sebe
No audiopridunj pred njega "ki je poša pridunj na trajekt"
No audioPriečanin mještanin Preka
No audiopriedalo 1. zvrk 2. preneseno: osoba koja puno govori
No audioprieglja vrsta jednostavnog uzla kojim se nešto steže (pr. konop koji služi umjesto remena na hlačama)
audioPrieko mjesto Preko
No audioPrieška mještanka Preka
No audioprieški prečki, kako to rade ili govore prečani
No audioprignuti se sagnuti se
No audioprignjin sagnut
audioprilipak (množ. prilipci ) vrsta morskog puža: priljepak
No audioprin malo prije
No audiopripeka jako sunce i velika vrućina bez daška vjetra, žega
No audioprisiesti prisjesti
No audioprisinjiti očarati;
No audioprisnuapiti hipnotizirati
No audioprisotoniti privoliti, nagovoriti na grijeh, dovesti u napast; "floćuado, uvik me prisotoniš!"
No audioprispiti prispjeti, doći na vrijeme, stići 'taman si prispi na vičeru, koda te puop učini.'
No audioprisuad sjeme i sadnice zelja, blitve, saluate i ostalog lisnatog povrća
No audioprisunje osunčano zaklonjeno mjesto
No audioprisviriti preneseno: pljusnuti, ošamariti
No audioprišapuoko otprilike, od oka, bez korištenja mjere
No audiopritupito na golo ošišano, slično kao 'plišivo'
No audiopritupito potpuno skidanje kose, šišanje 'na nulu'
No audioprlin plavilo za rublje (stavlja se prilikom ispiranja rublja)
No audioprmezua ograđeno zemljište ili masli
No audioPrmuda toponim otok Premuda
No audioPrmudin stanovnik otoka Premuda
No audioprobuadati probadati
No audioprobuosti probosti, preneseno: "teplje se obuci, probuošće te!" (hladnoća)
No audioprobužati probušiti
No audioprobužuano probušeno
No audioprobužun probušen
audioprociesija procesija, svečani crkveni mimohod
No audioprofumerija parfumerija
No audioprofund rupa ili pukotina u kamenoj podlozi u koju unedogled može otjecati voda
No audioprofundati probušiti
No audioprofundiš pogrebni psalmi i molitve
No audioprogljedati progledati
No audioprogucati progutati
No audioprohljimbućati promućkati; "prohljimbući pa prolij!"
No audioprokljato prokleto
No audioprokljiestvo prokletstvo
No audioprokljuati prokleti
No audioprokunjati prodrijemati
No audioprolilo je preneseno: zapuhalo je "prolila je bura."
No audiopropela propeler
No audiopropieće križ, raspelo
audiopropisno pravo, ispravno, temeljito
No audiopropuasti propasti
No audioprosiesti se propasti; "va katrida je niškoristi, prosela se je."
No audioproskucati prebroditi neke teškoće (bolest, neimaštinu i sl.)
No audioprošćienje oproštenje
No audioprošiećati prošetati
No audioprotrti prebrisati "protari malo tuaj stuol da ni tako šporak"
No audioprovati probati
No audioProviersa toponim: prolaz Mala ili Velika Proversa između Kornata i Dugog otoka
No audioprovir ime za vođu ribolova na leutima i gajetama
audioprovišta svakodnevna kupovina osnovnih prehrambenih namirnica "učiniti provištu"
No audioproviti providjeti
No audioproviti se snaći se, snalaziti se, probijati se kroz život
No audioprovituorij reflektor
No audioprovizacija strogo određena količina nužnih namirnica koja bi se davala stanovništvu u ratnim uvjetima
No audioprovižuorno privremeno, improvizirano, nekonačno
No audioproždruocati probosti nekim oštrim predmetom
audioprsura tava
No audiopršapuoko otprilike
No audiopršćur mjehurić na koži od opekline
No audiopršnjuak anus, analni otvor
No audiopršuona 1. osoba 2. mjera za širinu kreveta: "postelja od pršuone", "postelja od pršuone i po"
No audiopruag kameni prag od kuće (također i prag prozora - prozorska klupica)
No audiopruaska breskva
No audiopruavdati se 1. svađati se, prepirati se 2. opravdavati se
audiopruazan prazan
No audiopruohuod anus, analni otvor 'pruohuod ga boli, morua je ko likuara puojti.'
No audiopruojti se zabaviti se
audiopruova pramac
No audioprvidun ponedjeljak
No audiopržun zatvor
No audiopu 1. ka, prema "spi mi se grin pu dome", 2. puta "sto pu sa mu reka i još me ni posluša."
No audioPuag otok Pag
No audiopuaga nagrada, plaća, račun
No audiopuajce ostatak od vinskog mošta (nakon što se dobilo vino) od kojeg se može praviti rakija
No audiopualiti paliti
No audiopualma palma
No audiopualj grabilica pridnene tekućine, posuda za izlijevanje broda
No audiopuanj trs vinove loze
No audioPuapa Papa, poglavar Katoličke Crkve
No audiopuar par
No audiopuarati parati
No audiopuardica vrsta ribe: morska mačka
No audiopuartiti otići, otputovati
No audiopuas 1. vrsta životinje: pas 2. pas, pojas 3. struk
No audiopuasti napasati stoku, voditi na ispašu koze, ovce ili druge domaće životinje
No audiopuaši muževi dviju sestara
No audiopudarica 1. pudareva kućica, pudarevo sklonište od kiše i nevremena napravljeno u kamenu, 2. velika nakupina posloženog kamenja u masliniku
No audiopudoli prema dolje, nizbrdo
No audiopudome prema kući, doma "grin jua pudome, a vi se mislite."
No audiopuduar poljar, čuvar maslinika
No audiopugori prema gore, uzbrdo
No audiopuhmure podočnjaci
No audiopujati skidati (gnječiti) uši iz kose
No audiopujina skuta, vrsta mekog sira koji se dobiva od sirutke (nusproizvoda u proizvodnji sira)
No audiopuknjeno puknuto, napuknuto
No audiopulac bilo, puls "viš kako mu pulac tučie."
No audiopulastar pilić
No audiopulastar pletina
No audiopulicija policija
No audiopulintačina zapadni vjetar
No audiopulitika politika
No audiopulja mulj
No audiopuljati grabiti tekućinu s dna, izbacivati more ili vodu s dna broda
No audiopuljužica vrsta masline duguljastog ploda
No audiopumparice ženske duge gaćice
No audiopunat 1. bod u igri 2. bod kod kirurškog šivanja 3. velika, dugačka i debela drvena daska, 4. komandni most na brodu
No audiopundapet broš
No audiopunta 1. rt 2. šiljak, oštrica 3. upala pluća
No audiopuntalić manji rt
No audiopuntaruo alat u obliku šiljastog željeza, služi za obradu kamena
No audiopuntina vrsta čavlića
No audiopuntual rt (punta) i plitko, hridinasto dno ispred rta koje je dobro lovište riba
No audiopuntuast zašiljen, oštar
No audiopu'nj po njega "ki je poša pu'nj na trajekt?"
No audiopunjeta sjemena tekućina, sperma
No audiopuo to po to, po tu stvar "poj puo to prije nego ča se oškuri."
No audiopuo pola
audiopuoč pošto 'puoč kil muolov?'
No audiopuod 1. kat 2. tlo prostorije izrađeno od dasaka (brodski pod)
No audiopuod gornji kat obiteljske kuće na kojem su se u staro vrijeme nalazile isključivo sobe za spavanje
No audiopuod kat
No audiopuodne podne
No audiopuojti poći
No audiopuokruov bijela plahta, pokrivač mrtvaca na odru
No audiopuonoć ponoć
audiopuop svećenik
No audiopuot znoj
No audiopup pupoljak
No audiopupiti pupati, puštati pupoljke
No audiopurajica kljuka
No audiopurga sredstvo za čišćenje crijeva
No audiopuro čisto, bez primjesa
No audiopuruara vrsta ribarskog alata: mrežasta vreća na metalnom obruču s dugačkom drškom
No audiopusti neizbrojivi, prekomjerni
No audiopušćati puštati
No audiopuštiti pustiti
No audioputaća vrsta jela od mesa slična gulašu 'a da ti je putaća dati unda bi ji?!'
No audioputi 1. putovi 2. puta "koliko put san ti reka da ne činiš to"
No audioputnica osobna iskaznica
No audiopužica vrsta malog puža (različita od poljskog jestivog puža)
audioraca rasa ili u užem smislu obiteljska (krvna) linija, rod "po raci riestu kodlaci"
No audioradi zbog (u kaljskom govoru se koristi za iskazivanje namjere, ali i uzroka)
No audioragatati ribati na ribež
No audioragatati se sudjelovati u veslačkoj ili jedriličarskog regati
No audiorakam ručno vezena ukrasna čipka na jastučnicama i posteljini
No audiorakamati vesti iglom i koncem (ukrasnim vezom)
No audiorakamivati ukrašavati posteljinu detaljima od ručno vezene čipke
No audioram bakar
No audiorampuada klisura, ponor, provalija
No audiorascicvariti rastvoriti
No audiorascvitati se rascvjetati se
No audiorasfilati rasplesti u niti
No audiorasflakati izgladnjeti
No audiorasfriškati osvježiti, rashladiti, provjetriti
audioraskuaštriti rasjeći
No audioraskuserbati raskinuti zajednicu između dva ili više ribarskih brodova (kusierbu)
No audioraspačati isprazniti neku prostoriju, posudu ili kutiju; raspremiti
No audioraspađeno raspadnuto
audiorasplatiti uzdužno rasjeći ribu ili meso
No audioraspolušiti prepoloviti, učiniti nešto na dva jednaka (simetrična) dijela
No audiorastakati rastaviti na dijelove
No audiorastribiti rastvoriti;
No audiorastriti 1. raširiti 2. rastriti robu raširiti rublje vani da se suši
No audiorastriti se pasti, pružiti se po podu
No audiorasvanuti se 1.svanuti 2.suočiti se s posljedicama vlastitih neprimjerenih radnji "rasvanulo mi se sinoć ka san je trievila"
No audioraščiepiti upotrebom nenamjerno razbiti ili rasklimati neki drveni predmet npr. stolicu, krevet
No audioraščufljati raščupati kosu, raščešljati vunu
audiorašćarati se 1. meteorološki: razvedriti se 2. preneseno: otrijezniti se, doći k sebi
No audiorašenjati 1.rastaviti, uništiti nešto 2.premoriti se
No audiorašundrati iznerediti, rasklimati
No audiorašušiti se rasušiti se
No audioravijuoli vrsta tjestenine
No audiorazboliti se razboljeti se
No audiorazdriti razderati odjeću ili obuću "ma ve ove pampine, tri miseca ih nosin, a već su se razdrle."
No audiorazgaliti 1. razgolititi se (ne mora biti samo fizički nego i duhom) 2. širom rastvoriti vrata i prozore "ko si vruata razgalila, koda je leto!"
No audiorazminiti razmijeniti
No audiorazuajti se razići se
No audiorazuarmati se presložiti i pospremiti ribolovni alat na kraju ribolova ili ribolovnog ciklusa
No audiorazumiti razumjeti, shvaćati
No audioražentivati ispirati od deterdženta
No audiorebat odbijanje, udaranje
No audiorebatajica zakovica
No audiorebatina 1.zakovica 2. pribadača sa širokom, plosnatom glavom
No audiorebatinke hlače sa zakovicama, traperice
No audiorebatiti 1.zakivati; 2. odbijati (se) od nečega
No audiorebiestvo prokletstvo "kuo je vo rebiestvo došlo na svit?"
No audiorebufati ogovarati, optuživati
audiorečie reče, kaže
audiorećini naušnice
No audiorefati nadopuniti, dobiti na jačini 'refala je bura jopeta.'
No audioreful zapuh, zamah vjetra
No audiorefužo bez ambalaže, rasuto, neupakirano
No audiorekupijati se oporaviti se
No audioremandela (ramandela) alat za otključavanje različitih brava
audiorenj mjesto s kojeg se počinje spuštati mreža u more "na renju smo za topiti"
No audioreoplan (ili leopran) avion, aeroplan, hidroavion
No audiorepiečiti se prsiti se, činiti se velik i važan "ve ko je muala, a ko se repieči!"
No audioreštati redati, nizati, slagati
No audiorežintivati, ražentivati ispirati
audioribe(poujti na ribe) ribolov (otići u ribolov) "jučier su došli iz rib, slabo su ćapali"
No audioricav kovrčav
No audioried red
No audioriegula pravilo, zakon, norma
No audioriep rep
No audioriepuac vrabac
No audioriesti rasti
No audiorietko (komp. ređe) rijetko
No audiorigati povraćati, bljuvati
No audiorinđipeti grudnjak
No audiorinuti gurnuti
No audiorišćanin pravoslavac, osoba koja nije katolik
No audiorišćati reskati, peckati za jezik (gazirano piće)
No audiorišćunski pravoslavni "poj ko rišćunskoga popa da ti muakne čuare."
No audioriškati peckati u grlu
No audioriva gat, izdužena kamena obala
No audiorivati gurati "rini to ustranu malo da ljudi moru pruojti tuder."
No audiorizati rezati
No audiorizi crte
No audioriži riža "sluab nan je obied danuas bi, dvua juaja svakome, i malo rižov na belo."
audiorižot rižoto
No audioroba 1. odjeća 2. platno, tkanina
No audioroketa raketa
No audiorokie ( množ.rokeli) tvorničko klupko konca za krpanje ribarskih mreža
No audioroskati lagano kišiti "roskati je počalo."
No audiorošpa grdobina
audioroštiera plitka metalna posuda za pećnicu
No audiorota ruta, pravac plovidbe
No audiorovati revati (magareći glas) 'ka tovuar rovie, Bogu slava ne grie.'
No audiorožigati čačkati
No audiorožulin vrsta slatkog likera
No audioruađati rađati
No audioruagul pobuk, ribarski alat za plašenje ribe
audioruaj raj
No audioruaskrižje raskrižje, raskršće
No audioruaz mreškanje na morskoj površini koju uzrokuje jato plave ribe
No audioruazalo štap za ravnanje zemlje (npr. kod sadnje krumpira)
No audioruazati mreškati površinu mora
No audioruazin na istoj razini u odnosu na nešto
No audioruažunj ražanj
No audiorudati kovrčati (kosu)
No audiorufijun špijun, smutljivac
No audioruj vrsta grmolikog mediteranskog raslinja
No audiorujinaca otpaci od žbuke i opeke, građevinski otpad
No audiorujinati oštetiti, razbiti
No audioruka 1. ruka 2. premaz boje "moruaš dati tri ruke 'ko oćeš da ti se dobro zabijeli tuaj zid."
audiorukuav rukav
No audiorukun rukom
No audioruminka ciklama (proljetni cvijet)
No audioruod rod
No audioruodul valjak za bojanje
No audioruonuac vrsta ptice: gnjurac
No audioruzina hrđa
No audioruzinuasti hrđavi
No audiosa' 1. sada 2. sam (bi sa' - bio sam)
audiosabun pijesak
No audiosakama najdeblji i najjači dio mreže
No audiosakrivieto tajno, tajnovito, potajno "ma nič čini, ali sve sakrivieto da ga kikoli ne bi vidi."
No audiosalam salama
No audioSalamun biblijski kralj Salomon "mudar je ko ko Salamun."
No audiosaližun zavaren
No audiosalpati zbiti mrežom ribu prije dizanja na palubu
No audiosaluata salata od povrća
No audioSansig toponim: otok Susak
No audioSansigoti mještani otoka Suska
No audiosantina središnji, unutarnji dio broda uz samo dno, u kojem se obično nakuplja prljava voda (more, gorivo, ulje i dr.)
No audiosatriti uništiti, satrti "satri'će me 'nuajniki!" (ogorčeno)
No audiosazjuga sa južne strane
No audiosazmuorca sa sjeverozapada
No audiosažimati cijediti (rublje)
No audiosažuati iscijediti
audiosegutra jutros
No audioseja kamena ili drvena klupa uza zid
No audiosforcati se dati svu snagu
No audiosić kanta
No audiosići sjeći
No audiosiditi sjediti
No audiosidrina dugačak konop koji je privezan za sidro, konop za sidrenje
No audiosiedi sijed
audiosiesti sjesti
No audiosiguro sigurno
No audiosigalj (sigljić) vjedro za gusternu
audiosika manji nenaseljeni otok
No audiosikavica vrsta boljikave trave
No audiosikira sjekira
No audiosiknjica sito domaće izrade
No audiosime sjeme, sjemenke
No audiosinjati zabilježiti, označiti
No audiosinjua signal, znak, oznaka
No audiosititi se sjetiti se
No audioskaladura obavljanje posla uz upotrebu ljestava (npr. branje maslina)
audioskaline stepenice
No audioskarsati smanjiti, oskudijevati, nedostajati
No audiosklatuara vrsta mreže stajaćice za lov veće bijele ribe, pasara
No audioskorupati 1. skupljati skorup, površinski sloj 2. kupiti ono najvrijednije
No audioskos (množ. skosi) trzaj
No audioskosati (kosati) loviti lignje pomoću "skosavice"
No audioskosavica ribolovni alat za lov liganja
No audioskosnuti trgnuti "skosla mi je!" (riba)
No audioskotarija skupni (pogrdni) naziv za premalene ribe, nevrijedne za jelo
No audioskotica beskrilni kukac
No audioskrača škrapa uz more ili u kamenjaru
No audioskračljivo stjenovito, kršovito
No audioskrdinula vrsta ribe: skuša
No audioskrepeniti se polediti se
No audioskrinja 1. škrinja 2. duboki zamrzivač, ledenica
No audioskršje drvenasti komadi korijenja stabala (masline i dr.) koji se mogu koristiti za ogrijev
No audioskruška kruška
No audioskuarso škrto, oskudno
No audioskula škola
No audioskunkulun pogrbljen, skupljen
No audioskunjsano iskidano, istrgano bez nekoga smisla
No audioskuot morske životinje (dupin, tun, morski pas i druge) koje često zaplaše jato riba (srdela) kod ribolova
No audioskuotna skotna, oplođena životinja
No audioskutrin skvrčen, skupljen
No audioskuža isprika, izlika
No audioslašćarija slatkiši
No audioslatkuo kolači
No audiosleđeno smrznuto
No audioslipav ljepliv
No audiosliva šljiva
audiosluano slano
audioslatkuo kolači
No audiosmantati smesti, posve zbuniti nekoga
No audiosmantun smeten, smućen, pomućena razuma
No audiosmićati smetati, ometati "ne smići me ka ruadin."
No audiosmiežin zgnječen
No audiosmiežiti zgnječiti
audiosmih smijeh
No audiosmilj smilje, vrsta mirišljavog grmlja
No audiosmirun mirno "smirun stuoj!"
No audiosmisa smjesa
No audiosmišno smiješno
No audiosmiti smjeti
No audiosmokvina drvo i granje stabla smokve (primjerice za loženje)
No audiosmrdela smrdjela, vrsta grma (makije) karakterističnog za jadranske otoke
No audiosmričje grmlje i stabla domaće smreke zvane smrič
No audiosmuamiti smesti, smutiti, uzrokovati da netko izgubi mir i koncentraciju
No audiosnititi potpaliti, potaknuti vatru uz pomoć suhih grančica ili tankih komada drveta
No audiosnižiti snježiti
No audiosnuajti se snaći se
No audiosoha nosač vesla pri veslanju na leutu ili gajeti
No audiosoldat vojnik "poša mi je mluadi u soldati."
No audiosoldatija služenje vojne obveze
No audiosonder brodski aparat za otkrivanje ribe i mjerenje dubine
No audiosopolj slina
No audiosopoljiv kome sline cure iz nosa (obično se maloj djeci kaže da su sopoljiva)
No audiosopoljivac pogrdno: slinavac
audiosorat čekić
No audiospalintati skašiti, zgnječiti u kašu
No audiospara krpeni podmetač ispod tereta što se nosi na glavi
No audiosparenjati sačuvati za kasnije razdoblje "doni je dvua paka oligun, ovuoga ću sparenjati za drugi put."
No audiosparožina vrsta ukrasnog bilja: asparagus
No audiospati spavati (spin, spiš, spi, spimo, spite, spu)
No audiospicalija lijek
No audiospiza hrana, jelo
No audiosplondirati eksplodirati
No audiospoli uz, kraj, pokraj
No audiospominjati se prisjećati se, pričati o prošlim danima
No audiosporadi zbog
No audiospotan znojan
No audiosprovod pogreb
audiosprta košarica od pruća domaće izrade, ručno pletena košarica
No audiospuga (ili špuga) (morska) spužva
No audiospuokuoj spokoj, duševni mir
No audiosrčin srčem (od glagola srkati)
No audiosrdun 1. čvršći dio mreže (npr. uz konop s olovom ili plutom) 2. vrsta nejestive plave ribe
No audiosri' usred
audiosrića sreća
No audiosridnji srednji
No audiosrieda 1. sredina 2. veslo na desnoj strani gajete, smješteno točno na sredini broda, drugo po redu
No audiosritan sretan
No audiosrun sram
No audiostaguc peteljka
No audiostanj 1.kositar 2.sredstvo za zatvaranje procjepa na metalnim posudama
No audiostanjar limar
No audiostanjati zatvarati otvore na posudi (npr. na bačvi, zdjeli i sl.)
No audiostanji tanji
No audiostinj stijenj, fitilj za petrolejsku lampu
No audiostišnjin stisnut
No audiostranjati lutati
No audiostrašiti se bojati se, plašiti se
No audiostresnuti 1. protresti, prodrmati 2. preneseno: popiti na brzinu, na iskap
No audiostrgati strugati, ljuštiti
audiostrgotina ostrugana riblja ljuska
No audiostrh lahor
No audiostriesti stresti, otresti
No audiostrila strijela
No audiostrilica strelica
No audiostrišati propustiti (u igri briškule)
No audiostrišo ! uzvik: pusti!, propusti! (naredba ili savjet kod igranja briškule)
No audiostrojiti prosijati kroz sito (npr. brašno)
No audiostua stao "ča si stua na vruata, naprid!"
No audiostualo hodalica
No audiostuar star
No audiostuara 1. pridjev: stara 2. imenica: stara žena, starica
No audiostuati 1. stajati "stuoj tuote i ne miči se!" 2. boraviti, živjeti negdje "di ti stojiš, je li tebi kuća na Mulu neder?"
No audiostudin studen, zima
No audiostumak stomak, želudac "slabo mi je u stumku, od česa mi je vo?"
No audiostuo stol
No audiostup naziv za stablo masline "imamo preko pedesiet stupov, ali ovie godine nismo imali ni kuapi ulja."
No audiostupa vlakna neispredene kudjelje koja se koriste za brtvljenje spojeva cijevi
No audiostupasto (mieso) krto, nemasno, presuho, vlaknasto, bez slasti
No audiosuagnjin sagnut
audiosuama sama
No audiosuanjati sanjati
No audiosuanje sni
No audiosuapa salpa, vrsta morske ribe
No audiosuartige ljestve za uspinjanje na vrh jarbola
No audiosuh mršav (za mršava čovjeka u kaljskom se govoru gotovo uvijek koristio pridjev suh)
No audiosuhi preneseno prilikom ribolova: prazni, bez ulova
No audiosulacati se šaliti se
No audiosulaci šale, šaljive pripovijesti
No audiosumiljati sličiti, nalikovati
No audiosumnjiv poznat, odnekud znan čovjek
No audiosumpreš 1. pegla 2. starinska željezna pegla u koju se stavljao žar iz ognja
No audiosumprešati ispeglati rublje
No audiosumprešuana ispeglana
audiosun sam, osamljen
No audiosuntula krsna kuma ili izraz poštovanja prema starijoj ženi
No audiosunj san
audiosuo sol
No audiosuok sok
No audiosupa lagani obrok koji se sastoji od mješavine kruha, vina, octa, vode i ulja
No audiosupierbija obijest
No audiosurga! uzvik: baci sidro!
No audiosurgadina lanac ili konop od sidra
No audiosurgati baciti sidro "ga sabun da ti zadije sidro."
No audiosusvita sud svijeta, sudnji dan
No audioSutomišćak mještanin Sutomišćice
audioSutomiška mještanka Sutomišćice
No audiosuvati se brzo jesti, u hipu
No audiosvačesa svačega, svega
No audiosvačigov svačiji
No audiosvaža okvir za slike i fotografije
No audiosvićarica 1. plivarica, vrsta mreže za lov sitne plave ribe pod svjetlom 2. brod koji lovi sitnu plavu ribu pod svjetlom
No audiosvićuar vođa pomoćne brodice kod ribolova
No audiosvit svijet
No audiosvitlina svjetlost
No audiosvitlišće grmolika listopadna biljka od čijeg se drva obično prave ribarske igle
No audiosvitliti svijetliti
No audiosvitlo svijetlo "svitla roba i škura roba"
No audiosvitovati se savjetovati se, posavjetovati se
No audiosvrtati se biti brz i okretan
No audiosvuas sav "svuas si se ismoči na dažju"
audiosvuder svugdje
No audiošalturi krojači
No audiošamparela burmut, duhan koji se šmrče
audiošapćati šaptati "ma ča ti to cielo vrime šuapće iza uha?"
No audiošapurati šaptati
No audiošarpa šal
No audioščučunjati šćućuriti se, skupiti se u sebe, stisnuti se u čučanj
No audiošćegnuti, šćeznuti iščeznuti, nestati bez traga"šćegla je iza kantuna“
No audiošćenuac bodljikav korov veličine graška
No audiošćika iver, tanka dašćica
No audiošćikadent čačkalica
No audiošćinci vrsta niske bodljikave trave
No audiošćipalica štipaljka za rublje
No audiošćipati štipati
No audiošćirkati 1.škrtariti 2.štirkati
No audiošćirkav škrt, štedljiv
No audiošćuap štap
No audiošćuav žohar
No audiošegac vrsta pile
No audiošegun velika pila (za piljenje u dvoje)
No audiošekond sekund
No audiošelen celer, vrsta začinskog bilja koje se obično dodaje juhama prilikom kuhanja
No audiošenica pšenica
No audiošenpija glupava, nesmotrena i lakomislena osoba
No audiošenpijivati činiti nekoga glupim, nesmotrenim
No audiošentiti 1. pridavati pozornost, obraćati pažnju "ne šentiš pa zaburaviš" 2. razumjeti se u što, biti upućen
No audiošesnica uredna, lijepa, djevojka ili djevojčica
No audiošest urednost, uređenost, sklad "je li to šest i ried?!"
No audiošestan uredan, osobita izgleda
No audiošestiti paziti, čistiti, održavati
No audiošestoća urednost
No audiošešeriti stršiti
No audiošetebuke sedmovraće, poznata ribolovna "pošta" južno od otoka molata
No audiošetemuana, šetemun tjedan, sedmica
No audioši da
No audiošiećati šetati
No audiošierlo (šerlan) pogrdno: tikvan, blesan
No audiošiest šest
No audiošija vrat
No audiošijavuoga veslanje s jednim veslom (obično po krmi broda, čamca)
No audiošiješete šijavica, mura, tradicijska igra
No audiošijun vijavica
No audiošijunuada orkanski vjetar, vihor
No audiošimija majmun (pogrdni naziv za neku osobu)
No audiošimijati ludovati, divljati
No audiošimpre često
No audioškabelin noćni ormarić
No audioškaf tip drvenoga broda
No audioškafa sudoper
No audioškafetin ladica
No audioškalja šljunak, mljeveni kamen, tucanik
No audioškaljati proklizavati kotačem po šljunku
No audioškaljenica drobilica maslina
No audioškaljivica šljunak
No audioškancija polica
No audioškapulati (se) spasiti (se)
No audioškapuluar vrsta dječje igre
No audioškarati obrezivati (npr. maslinu ili vinovu lozu)
No audioškarig dimnjak ili ispušni lonac na motoru broda, automobila ili motocikla
No audioškarpete vrsta ženske obuće
No audioškartati odbaciti
No audioškartoc papirnata vrećica
No audioškatula kutija
No audioškauriti šuškati
No audioškerac trzaj
No audioškivati se ustručavati se, ustezati se (škivati se od rada, škivati se od jela i sl.) "Samo vi jite, nemuojte se škivati."
No audioškoda šteta
No audioškofuni obuća ručne izrade, opanci
No audioškolant školarac
No audioškoljiera lukobran, nasip od krupnog kamena koji luku brani od valova
No audioškopićati lamatati, trzati se (najčešće za ribu) "vie ko vuaj škrpun škopiće, još je živ."
No audioškorlati se skrutiti se sušenjem ili hladnoćom
No audioškorluano skrućeno, skrućene površine (pod utjecajem hladnoće ili suhog zraka)
No audioškovaca smeće
No audioškovacijera lopatica za smeće
No audioškovacin smetlar, čistač
No audioškrapa usjeklina u morskoj hridi
No audioškrapati špricati, prskati
No audioškrijak zamka, zamka za ptice
No audioškrima razdjeljak u kosi "škrima ti je na falabogu."
No audioškrpina vrsta ribe: škarpina
No audioškrpunuada jelo (obično brudet) od škarpuna ili škarpine
No audioškrtav škrt
No audioškuarto oskudno
No audioškuolj otok
No audioškuolj otok Ošljak
No audioškur ribolovni mrak, vrijeme ribarenja
No audioškurija bič za tjeranje životinja
No audioškurina tmina
No audioškurituada, škuribanda mračno mjesto, mrak
No audioškuro tamno, mračno
No audioškvara zidarski i stolarski kutomjer od 90 stupnjeva; u škvari - po mjeri, točno, pod pravim kutom
No audioškvier škver, brodogradilište ili istezalište za popravak manjih brodova
No audiošmantun smeten, smućen, pomućena razuma
No audiošmega morska uš, morski nametnik koji se zalijepi uz tijelo ribe
No audiošmegnuti šmugnuti, nestati u čas, otići u brzini i bez pozdrava
No audiošmur drvena zaobljena posuda za prenošenje pijeska, morta, smeća i ostalog "šmur si tuoga poji“
No audioš'njin/iš'njin s njim
No audioš'njun/iš'njun s njom
No audiošoma ipak, sve u svemu
No audiošpaher štednjak
No audiošpaleta rame
No audiošpalmin silan vjetar, mjestimičan vihor koji podiže morsku pjenu poput prašine
No audiošpanjulet cigaret
audiošpeć ogledalo
No audiošpeta ! uzvik: pazi!
No audiošpetati čekati, motriri, vrebati
No audiošpetica čestica obradive zemlje za sadnju poljoprivrednih kultura poput žitarica ili vinove loze
No audiošpigeti vezice
No audiošpijati viriti, uhoditi, špijunirati
No audiošpina slavina
No audiošpirit 1. alkohol 2. žestoko alkoholno piće "u mualoj boci špirit stoji!"
No audiošpiritiera prijenosno kuhalo na petrolej
No audiošpirutati viriti, provirivati
No audiošpitual bolnica
No audiošplinta udarac magarca ili konja stražnjom nogom
No audiošplintati udariti nogom
No audiošporkarije gadosti
No audiošporkica prljavština, nećistoća
No audiošporkulja neuredna, prljava žena
No audiošprualjuak vrsta rašljastog drvenog štapa (kolca) koji se koristi kao potporanj za granje voćaka
No audiošpuag špaga, tanak konopac
No audiošpuar vrsta ribe, špar
No audiošpuarati štedjeti
No audiošpuazi parangal
No audiošpugati upiti (tekućinu)
No audiošpunat injekcija
No audiošpuntati se ukiseliti se (za vino)
No audiošpunto pridjev koji opisuje vino koje se ukiselilo
audiošpuorko prljavo, nečisto
No audioštajun godišnje doba, razdoblje, sezona
No audioštela piljevina
No audiošterika svijeća voštanica
No audioštimadur procjenitelj
No audioštimati procijeniti
No audioštiva prostor za teret u unutrašnjosti broda
No audioštivati slagati bičve čarape
No audioštokati stati, smjestiti se
No audioštraca gruba krpa za čišćenje poda
No audioštramac madrac za krevet s punjenjem od češljane vune
No audioštrambav neuredan, šlampav, nemaran
No audioštrapac 1.muka, višak tereta, nešto što čini preveliku težinu za nošenje 2.Iznošena odjeća ili obuća "vo su mi cipele za štrapac"
No audioštrapacati vući od nemila do nedraga, mučiti
No audioštrec bolan (unutrašnji) ubod
No audioštrecnuti nakratko probosti unutar tijela ili kostiju, bocnuti u kralježnici (leđima) ili zglobovima
No audioštret tjesnac između dva otoka
No audioštrfunjati mlatarati nogama i rukama
No audioštriga vještica
No audioštrigarija čaranje, magija
No audioštrknuti izaći, iskočiti, izletjeti
No audioštrline engleske funte
audioštrljati poskakivati u hodu
No audioštrocati upotrebiti jaču igraću kartu
No audioštrocivati 1. šiti 2. podbadati, zajedljivo govoriti
No audioštrocuano privremeno prišiveno
No audioštroligati čarati
No audioštrolige štrige, vještice
No audioštropuada neočekivana nevolja, zlo, psina
No audioštruca oblik pečena kruha (duguljast)
No audioštrunci konci koji vise sa stare odrpane odjeće ili općenito: odrpana odjeća
No audioštruop remen ili konop za pričvršćivanje vesla
No audioštrut mast
No audioštuacija 1. postaja (autobusna, željeznička i sl.) 2. stalno mjesto gdje tko zalazi
No audioštuaklja štaka
No audioštuciga zanovijetalo
No audioštucigivati ljutiti, zanovijetati, bockati
No audioštuf sit
audioštufati se zasititi se
No audioštunpa štampa, tisak
No audioštuorija priča
No audioštuva grijalica na kruti ogrjev (koja je služila samo za grijanje, za razliku od špahera koji je i za kuhanje)
No audiošuagra svečanost, proslava
audiošualša šalša, umak od pirjanih rajčica
No audiošuari šaren
No audiošuba (od šuba) brzo s lakoćom, jednostavno
No audiošubito vrlo brzo, munjevito
No audiošufigati pirjati "spriemila san malo šufiguanih pamiduorov za vičeru."
No audiošugamun ručnik
No audiošumati mrežom zatvoriti, zaokružiti ribu tako da više nema mogućnost izlaza iz mreže
No audiošunuti pasti na pamet, uvrtjeti si nešto u glavu, zamisliti
No audiošunjati se 1. kretati se bez nekoga cilja; 2. njuškati, sumnjivo obilaziti oko nečega
No audiošunjav neuredan
No audiošuoldi novac
No audiošuorta vrsta
No audiošupijoti šuplja tjestenina
No audiošupljača kuhača
No audiošušiti se sušiti se
No audiošušpir disanje, uzdisanje
No audiošušta 1. opruga 2.donji dio starinskog kreveta koji se mogao izvaditi, a sadržavao je žičane opruge
No audiošuština vrsta malenog dugmeta na odjeći koji se zapinje pritiskom
No audiošušur žamor
No audiošušurati došaptavati se
audiošuvar 1. pluto od mreže 2. komad stiropora
No audiošvenuac
No audiošviera kazaljka na satu
No audiošvignuti naglo snažno udariti, ošinuti
No audiošvinčivica nevaljalka, glupača
No audiošvinuac
No audiošvorljiv čvorast, drvo puno čvorova
No audiošvrake gavrani
No audiošvuor čvor na drvetu
No audiotabak duhan
No audiotaci potpetice, pete na cipelama
No audiotajier drvena daska za rezanje
No audiotakljati postavljati drvene podupirače (tuaklje) za biljke u vrtu
No audiotakljica podupirač za biljku, kolčić
No audiotakov takav "s kin si takouv si."
No audiotakuač drvena posuda za pretakanje vina
No audiotakulin novčanik
No audiotalagalo 1. valjak za valjanje tjesta (kod izrade tjestenine) 2. kolo za kotrljanje
audiotalagati kotrljati
No audiotalijunski talijanski
No audioTaluašćica toponim: uvala Telašćica na Dugom otoku
No audiotalun početak ili kraj mreže
No audiotaljica manji koloturnik
No audiotamburin stolica bez naslona
No audiotancati plesati
No audiotap masivni, pravokutni drveni potporanj (npr. na kojem stoje bačve)
No audiotapet tepih
No audiotaruntula daždevnjak
No audiotaulac naknadno izrađen (umjetan) produžetak krmenog dijela broda
audiotavaja stolnjak
No audiotavajuo' kuhinjska krpa
No audiotavelice pločice
No audiotečie 1. teče "voda ti na dvuoru tečie, nisi špinu dobro zatvori!" 2. trči "ve kako brzo tečie, koda ga ki lovi!"
No audioteća lonac
audioteći trčati
No audioteker tek
No audiotela gusta, čvrsta, platnena, pamučna tkanina za jedra
No audiotelić tele
No audiotelijer štok
No audiotepahan topao
No audiotepast debeo, debeljuškast, okruglast
No audioteplje toplije
No audiotešta glava
No audiotetevika vrsta bodljikave biljke penjačice
No audioti htio
No audiotica ptica
No audiotičica ptičica
No audiotić ptić
No audiotieg mreža bez dodataka: konopa, olova i pluta, osnovni materijal za izradu rib. mreža
No audiotiekla 1. tekla "ajme ko se poriza, sve mu je krv tiekla." 2. trčala
No audiotieplo toplo
No audiotiermeno postupno
No audiotiesti šutnuti nogom
No audiotikula cigla
No audiotikva 1. pomagalo za mjerenje jačine morske struje, 2. pogrdno: glava
No audiotiliti goditi, uživati, počivati
No audiotimpla sljepoočnica
No audiotimun 1. kormilo 2. širilica, dio opreme u koćarenju
No audiotin tim
No audiotinbar pečat
No audiotinditi pamtiti, sjećati se
No audiotinie blagovaonica, soba za primanje
No audiotintaš tinta
No audiotintati izazivati, draškati, ne davati mira
No audiotinja sjena
No audiotirake tregeri
No audiotirati potezati
No audiotisik nervoza
No audiotiti htjeti
No audiotluoh pod
No audiotobože glumljeno, lažno, nepostojeće
No audiotoć umak
No audiotoćati umakati, uranjati „bilo je vruće pa san toćala noge u moru za prvi maja“
No audiotoćuada jelo u koje se umače, umakanje
No audiotolič maloprije
No audiotorak utorak
No audiotorbak školska torba
No audiotorie komad
No audiotorkulati tiještiti, iscjeđivati fermentirani vinski mošt iz grožđa
No audiotorna nazad, natrag
No audiototan lignjun
No audiotoute tamo
audiotovuar magarac
No audiotraditi iznevjeriti, izdati, neispuniti obećanje
No audiotrafigati naraditi se, puno vremena nešto raditi
No audiotrajatar vrtuljak
No audiotrakun trahom (bolest oka) "trakun mu je u oči doša."
No audiotralje drvena nosila za teret za čije je nošenje potrebno dvoje ljudi
No audiotramak napor, nešto što se nerado čini
No audiotramakivati gnjaviti, opterećivati "ne dua mi se tramakivati is tin."
No audiotramez pregradni zid
No audiotrandalanda ljuljanje
No audiotrandalicalovica ljuljačka
No audiotrandalicati se ljuljati se na ljuljački
No audiotrandalicati ljuljati
No audiotrapavica trepavica
No audiotrapnjiva najsitniji oblik curenja, "kamenica trapnjua" - ne curi, nego samo vlaži
No audiotrapula mišolovka
No audiotrastan drugo po redu, srednje veslo na lijevoj strani gajete
No audiotrata vrsta ribarske mreže kojom se opkoli riba i steže u neprobojan obruč
No audiotratar ribar koji lovi mrežom tratom (potegačom)
No audiotratur drveni ljevak
No audiotravanjati nauditi
No audiotraviesla pregača
No audiotrcaruol konop za kraćenje, stiskanje jedra
No audiotrenoge metalni tronožac za kuhanje na otvorenoj vatri
No audiotrentauna izgubiti živce, navala bijesa, žuta minuta
No audiotreset trideset
No audiotreso koso
No audiotrešielj gusta krošnja stabla, unutrašnjost krošnje, gusto granje
No audiotreti redni broj: treći
No audiotrganje berba grožđa
No audiotribe potrebno "vo ću zahititi ća ko ti ni tribe."
No audiotribovati biti potrebno, biti od koristi "ne hitaj to u škovacu, to će mi još tribovati!"
No audiotrieviti sresti
No audiotrigester vrsta najjačeg ferala (svjetiljke) za ribolov plivaricom, plamen su davale četiri mrežice
No audiotrih u vlasništvu trojice
audiotriska šamar, pljuska
No audiotrliš vrsta grublje tkanine, najčešće plave boje od koje se krojila radna odjeća
No audiotrljuzgati se valjati se
No audiotrmenati (potrmenati) izjesti
No audiotrnita cementna krovna ploča, najčešće valovita, velikih dimenzija i sadrži azbest
No audiotronfa 1. vrsta igre kartama 2. karta-adut u igri trijumf
No audiotrpigna vrsta ribe: drhtulja
No audiotrti brisati ili masirati
No audiotrtoljati gužvati neki predmet od tkanine
No audiotrudna umorna
No audiotruhla trudna, noseća
No audiotrunbuljati prevrtati
No audiotruoskot vrsta korova koji je jako otežavao kopanje motikom
No audiotuac otac
No audiotuahtati (tuakta) mucati
No audiotuaj taj
No audiotuaklja drveni podupirač
No audioTualija Italija
audiotuaška džep
No audiotub 1. odvodna cijev dima iz kuhinjske peći 2. staklena cijev na feralu, petrolejci 3. šira, cilindrična cijev
No audiotući udarati
audiotuder tuda
audiotufina neugodan miris vlažan, ustajalog zraka "morun svu robu oprati, jer mi duaje po tufini."
No audiotuja tuđa
No audiotuje tuđe"ne kradi tuje, ka imaš svoje!"
No audiotuji 1.tuđi, strani 2. stanci koji su dolazili obrađivati zemlju za nadnicu
No audiotuka 1. purica 2. pogrdno: glupača "ajme, kua tuka!"
No audiotukati trebati, morati
No audiotumban pogrdno: glupan, budala
No audiotun(množ. tuni) vrsta ribe: tuna, tunj
No audiotun mriž u jedno posložen kup od više spojenih mreža stajaćica
No audiotunbati baciti, baciti u more
No audiotundin željezna šipka
audiotunja uzica s udicom
No audiotuor tor, štala: sklonište za domaće životinje
No audiotuorkul tijesak, mehanička presa za cijeđenje fermentiranog vinskog mošta iz grožđa
No audiotuote tu, tamo
No audioturkati gurkati
No audiotusno sitno
No audiotusta masna, debela
No audiotušilati huškati
No audiotuta radno jednodijelno odijelo
No audiotuvierna domaća konoba u kojoj se prodaje vino, taverna
No audiouarija zrak
No audiouarma materijal koji se spaja (prilikom izrade mreža)
No audiouarmati opremati
No audiouarti ribarski alat
No audioubući obući
No audioucelo ucjelo (u cjelini)
No audio u što
No audioučiniti 1. napraviti 2. pripraviti, skuhati "grin si kafu učiniti."
No audiouditi 1. štetiti nekomu ili nečemu 2. nanijeti zlo
No audiouditi nadjenuti (konac u iglu)
No audiouditi unijeti konac u iglu //različit naglasak i različita riječ od -uditi kao štetiti//
No audioudriti udariti
No audioufaur u upotrebu
No audiougalj ugljen
No audioUgljun mjesto Ugljan
No audioUgljunci mještani Ugljana
No audiougnati (ili uognati) ugoniti stoku u neki prostor "ugnala je bluago u avliju."
No audiougrezo ugrubo
No audioujac ujak
No audiouji nepoznato biće koje izaziva strah
No audioujidati ujedati, gristi, peći
No audioujuati stisnuti, skratiti (npr. vrijeme, prostor, prostoriju, materijal, odjeću)
No audioukrcati ukrcati (naglasak) "ukrcuaj tu vriću kumpirov u karijuolu"
No audiouliegnuti uleći, utonuti
No audiouliti uljiti
No audiouluani lani, prošle godine
No audioumido meso ili povrće spremljeno u umaku (uglavnom na crvenom luku)
No audioumiljivati se umiljavati se"umiljiva joj se."
No audioumriti umrijeti
No audioun on
No audiounda onda
No audiounde ondje
audiounuajniki netko, neki
No audiounjula koloturnik za dizanje tereta s jednim kotačem (često se koristi na ribarskim brodovima)
No audiounjuli jednostruk
No audiounjuli gruob grobnica koji ima otvor i samo jednu stranu, za razliku od grobnice sa dvije strane
No audiouoblo oblo
No audiouograda ograda
No audiouorca konop kojim se donji kraj latinskog jedra na gajeti vezuje za jarbol
No audiouorgane orgulje
No audiouorkula vrsta masline velikog zrna, oblica
No audiouorzo orzo, ječam: nekoć na Sredozemlju često konzumirana žitarica
No audiouosti osti, vrsta ribolovnog alata
No audioUotrić toponim: južni priobalni dio Kali
No audiouovca ovca
No audioupriti uprijeti
No audiouprtiti upregnuti
No audioura 1. vremenska jedinica: sat "kua ura je"' "u ku uru grieš pu Grada?" 2. jedan sat popodne
No audiouriediti 1. urediti 2. preneseno: urediti nekoga, navesti ga na krivi put
No audiourna vrsta velike otvorene drvene posude u se čuvaju masline (oko metar visoka)
No audiousahnuti uvenuti
No audiousanje kožni diftung za motiku
No audiouskruaj uz kraj nečega
No audiousri usred
No audioustinuti ostajati nakon kuhanja
No audioUstralija Australija
No audioustrpljiv strpljiv, pokoran, smjeran (biti ustrpljiv - moći strpljivo podnositi brojne životne poteškoće)
audiousupati umočiti ili udrobiti nešto (npr. kekse ili kruh u mlijeko ili kavu od žita)
No audioušćipnuti uštipnuti
No audiou škvari pod pravim kutem
No audioušpuarati uštedjeti
No audiouštirkanost pretjerana urednost
No audioutetualiti uvaliti utetuali joj se u postelju
No audioutiekla utekla, pobjegla
No audioutopiti mriže baciti mreže
No audioutreso ukoso, nakrivo, u stranu
No audiouvrći se ugledati se, postati karakterno nalik nekome '"u kuoga si se ti to uvrga?!"
No audiouza vrsta konopa
No audiouzalj uzao, čvor
No audiouzmore uz more
No audiouzveknjiva odjekuje
audioužati običavati
No audioužgati upaliti (npr. vatru, svjetlo, televizor)
No audioužunca uzanca, običaj
audiova ova
No audiovagun mjera za težinu (10 000 kg ili 10 t)
No audiovaik uvijek
No audiovako ovako
No audiovakova ovakva
No audiovala uvala
No audiovalinca lagani krevetni pokrivač, manja deka
No audiovaliti rušiti, srušiti, razvaliti (kuću, zid, suhozid i sl.)
No audiovaliža prtljaga
No audiovalja valjda "valja to tako morua biti"
No audiovaljati 1. vrijediti "vuaj kruh više ne valjua." 2. trebati, morati "valjua kruha za sutra kupiti."
No audiovamo ovamo "daj to vamo da vidin ča piše."
No audiovancati napredovati
No audiovankašnja vanjska
audiovapuor parobrod, putnički brod
No audiovarenjuaci slatko okruglo pecivo
No audiovavik uvijek
No audiovaziesti uzeti
No audiovazimati uzimati
No audiove' gle
No audiovela velika
No audioVelaguospa blagdan Velike Gospe koji se slavi 15. kolovoza
No audioveli veliki
No audioveltrina vitrina
No audioventuarij sudska rasprava o nasljeđivanju
No audioventura inventura
No audioverati se uvlačiti se ili prolaziti kroz tijesan, jedva prolazan prostor
No audioverdura povrće
No audioverina kružni zapetljaj konopa (koji se ispravlja okretanjem konopa u suprotnom smjeru) "konuop mi se zaverinua"
No audioverovati vjerovati
No audiovešta haljina
No audioveštid odijelo
No audiovetar vjetar
No audioveza putnički brod na lokalnoj liniji
No audiovičera večera
No audiovičerati večerati
No audiovičeruas (večeruaska) večeras
No audiovie vidi, gle
No audioviergulast nestabilan u odnosu na podlogu, sklon ljuljanju zbog manjka stabilnosti (pr.viergulasti bruod)
No audioviez vez, privez broda
No audioviezati vezati
No audioviežin vezan
No audiovijaz putovanje, put
No audiovijolati lepršati na vjetru
No audiovin ovim "di grieš po vin dažju?"
No audiovinčati vjenčati
No audiovinć brodsko vitlo
No audiovintua(l) grana, izdanak, vrh vinove loze
No audiovira! uzvik: diži!, poteži!, vuci!
No audiovirati dizati
No audiovisnika zarolana dimljena svinjska potrbušnica (panceta)
No audiovisuok visok
No audioviš vidiš "ma di ćeš sa, ča ne viš kuo vrime je vanka!"
No audiovišćica vještica (razg. pogrdno) "u no doba bilo je višćic"
No audiovišćuak vještac, štrigun
No audioviši veći "bi je najprvo na mualin brodu, pa je unda poša na viši bruod."
No audioviti vidjeti; vi' ćeš - vidjeti ćeš
No audiovitriti hlapiti, vjetriti
No audiovižita pretraga, liječnički pregled
No audiovižitati (se) 1.pretražiti nekog 2. pregledati se kod liječnika
No audiovižitivati pretraživati po nečemu, npr. kuću, torbu
No audioVlahuorija pogrdno: zadarsko zaleđe
No audiovlaštvo stanovanje u obitelji, domu ili mjestu mladenke nakon vjenčanja
No audiovluasi kosa
No audio'vo ovo "ča je vo?"
No audiovodeka ovdje
No audiovoga! vozi!
No audiovogati veslati
No audiovoguač pomoćnik u brodici, veslač
No audiovolat prolaz sa lučnim svodom
No audiovoleto ljetos
No audiovoliko ovoliko
No audiovonjati mirisati
No audiovrći staviti (prez. jed.: vrga, prez. množ.: vrgli, imp. vrzi)
No audiovrhati pretraživati (ormare, ladicem, torbe) "ne vrhaj mi po buorši"
No audiovrića jutena vreća za masline ili krumpire u koju stane stane 70-100 kg plodova
No audiovrićuh jutena vreća za masline ili krumpire u koju stane stane do 50 kg plodova
No audiovridan vrijedan, radišan, marljiv
No audiovriditi vrijediti, valjati
No audiovridnuost vrijednost
No audiovriesa alge
No audiovrime vrijeme "kuo vrime za sutra zove?"
No audiovrnuti se vratiti se
No audiovrta(množ. vrtli) vrt "bila san od segutra u vrtlu kopala i čistila."
audiovruata vrata
No audiovruljati izvirati, ključati
No audiovrvati se hrvati se
No audiovuabiti mamiti, zavoditi
No audiovuaj ovaj
No audiovualiga vrsta morske trave rasprostranjene u jadranskom podmorju (lat. Posidonia oceanica)
No audiovuaž limenka, limena kantica
No audiovuder ovuda
No audiovunka vani
No audiovunj miris
No audiovuo(množ. voli) 1. morski puž: volak 2. govedo: vol
No audiovuode ovdje
No audiovuodno vodeno, vodenasto
No audiovuota vrsta ribarskog (mornarskog) uzla - vrzni uzao "učini puo vuote"
No audiozabalati 1. zaplesati 2. odjuriti u galopu (konj, magarac)
No audiozabasati zablulditi,zalutati
No audiozabavati zasliniti
No audiozabavište vrtić
No audiozabezeknuti začuditi se;
No audiozablantati izgaziti se po blatnjavoj zemlji
No audiozablaznuti prigristi, prezalogajiti
No audiozablenuti se začuditi se
No audiozaboliti zaboljeti
No audiozabotunati zakopčati dugmad, zakopčati se do grla
No audiozabragati zahvatiti teret bragom
No audiozabriškulati zaigrati briškulu
No audiozabrunčiti uroniti
No audiozabukati grupno izrugati nekog glasnim povicima 'ni hti nikome dati kufet pa su ga sva dica zabukala.'
No audiozaburaviti zaboraviti
No audiozaburdižati odmagliti, odjedriti
No audiozabužati se zatvoriti se u kuću, povući se od vanjskog svijeta
No audiozacunculati zazibati, lagano truskati uz ljuljanje
No audiozaćakulati se zapričati "jo, ko smo se zaćakulale, već uru vrimena govorimo!"
No audiozadelati zasjeći nožem „zadelaj dobro to drivo“
No audiozadimiti odalamiti "ne ljuti me, zadimiću te!"
No audiozadindilati zanjihati
No audiozadrakmarun zaomčen, uhvaćen uz pomoć malog kukastog sidra drakmuara
No audiozaera zaliha
No audiozafamati ostati bez zraka
No audiozafangati 1.zagrabiti mulj 2. Iznerediti, zaprljati „kako si tu prsuru zafangua“
No audiozafašati zavojem zamotati
No audiozafortunati učiniti nevrijeme, oluju
No audiozafriškati zahladiti
No audiozafualiti zahvaliti
No audiozagrančati ogrebati
audiozagrdašati zagrebati
No audiozagrižin pretjerano zainteresiran za nešto, zapaljen
No audiozahititi 1. baciti negdje "zahiti tuaj kamik u more." 2. odbaciti, baciti u smeće "je li vo muogun zahititi?"
No audiozahljincati se zaplakati (tiho, pomalo) ili glumiti plač
No audiozahljipati se jako zaplakati
No audiozajeno zajedno
No audiozajuati posuditi „zajala san malo mlika za kafu“
No audiozajuoknuti zajaukati
No audiozakabunati se dobro se obući, utopliti se odjećom
No audiozaklanpanati proizvesti snažan iznenadan prasak udarcem ili padom nekog predmeta
No audiozakocati zakačiti
No audiozakokirati pasti (izraz se koristi za malenu djecu još nesvjesnu opasnosti od pada s visine i udarca)
No audiozakrasničati 1.udariti (pijukom) 2. obrađivati zemlju
No audiozakrienuti 1. skrenuti, zamaknuti 2. iščašiti nogu; "zakrienu sa' nogu, ka san fuzbal igrua."
No audiozakučiti zalupati, zazvečati
No audiozakunjati zadrijemati, pridrijemati (za stolcem), predati se polusnu
No audiozakuriti 1. zadimiti kuću 2. brzo otići, otići u hitnji "ko je liešto zakuri pu sela, ni moga doma puo ure stuati." 3. zapaliti cigaretu
No audiozakuželjati uzavrijeti "ugasi, zakuželjalo je!"
No audiozalampati sijevnuti
No audiozalasnuti 1. dobiti boju od boravka na suncu 2. dobiti koricu zbog blizine vatre (za jelo)
No audiozaleći zalegnuti, ostati trajno prikovan za krevet (zbog poodmaklih godina i teške bolesti ili ozljede)
No audiozaleđeno zamrznuto, smrznuto
No audiozalepuaćin pren.: udaren, ćaknut, šašav
No audiozalepuatiti udariti
No audiozalindrati zateturati
No audiozalivati zalijevati
No audiozalokotati zaključati lokotom (katancem)
No audiozalopuatiti odalamiti
No audiozaluštrati ispolirati, zasjajiti neki predmet trljanjem
No audiozamandati zabrzati se u hodu i pritom zaljuljati
No audiozamantati zaljuljati se u glavi
No audiozaminiti zamijeniti
No audiozamiritati zaslužiti
No audiozamiriti zamjeriti
No audiozamladiti poravnati zemlju iskopanu na kupove (na taj način se održavala obradiva zemlja)
No audiozamuljati 1.zamiješati „zamuljala san oblije“ 2. Izazvati smutnju „ona je to zamuljala“
No audiozanapošta navlaš, naručito
No audiozanovitati zanovijetati, smetati
No audiozaorcati zajedriti u vjetar
No audiozaparati otići iz kuće bez pozdrava i bez obavijesti
No audiozapasati 1. stegnuti oko pojasa, stegnuti se pasom 2. zaokružiti i zatvoriti ribu mrežom
No audiozapieti se zakopčati se
No audiozapiniti se 1. zapjeniti se 2. preneseno: uzbuditi se u govoru ili žestokoj raspravi
No audiozapivati zapjevati
No audiozapobukati 1. početi udarati pobukom; 2. pasti uz jaku buku
No audiozapošta bez obaveze, tek tako, ne zaozbiljno
No audiozapretati pokriti, zagrnuti zemljom, pepelom i sl. (npr. zagrnuti kruh u krušnoj peći žarom i pepelom)
No audiozaranijega pomalo podrugljiv izraz kojim se želi reći da je netko prerano počeo s nečim
No audiozarašati grebati po morskom dnu
No audiozarudati (se) zakovrčati (se)
No audiozaruškati se zacrvenjeti se (u obrazima npr. od alkohola ili hladnoće)
No audiozaruzinati zahrđati
No audiozasfižuljati zauzlati
No audiozasinjati zabilježiti "zasinjala ga je, sa će ga ćapati!"
No audiozasinjiti opsjeniti, začarati
No audiozasviriti opaliti, odalamiti
No audiozašijati krenuti unatrag
No audiozaškuriti zamračiti
No audiozašplintati zatrčati u šprintu
No audiozašpuarati zaštedjeti
audiozateći se zatrčati se
No audiozatinditi zapamtiti, upamtiti
No audiozatufinjiti kratko zadrijemati, pridrijemati "malo san zatufinji."
No audiozauobljin zaobljen
No audiozaušiti 1. udariti u nešto "malo ča nis u zid zaušila." 2. preneseno: "zaušilo me"- 'udario mi alkohol u glavu 3. udariti nekoga "ko te zaušin!"
No audiozauzlun zauzlan, zamršen
No audiozavajun vrsta deserta od jaja: izmiješani tučeni žumanjak i bjelanjak jajeta sa šećerom
No audiozaverinati se zapetljati se (za konop, pogledaj: verina)
No audiozaveznuti1.dati snagu, brzinu 2.odapeti "dobro da ni zaveznu."
No audiozavidati 1. pričvrstiti vijak 2. zavinuti, okretanjem zavrnuti žicu
No audiozavidun smotan, vijcima pričvršćen
No audiozavienuti zavinuti, zakrenuti
No audiozaviesti zabrzati naprijed
No audiozaviezati zavezati
No audiozaviežin zavezan
No audiozavijolati zavihoriti
No audiozaviknuti viknuti, poviknuti "zavikni jače, ne more te čuti."
No audiozavinćolati zakovitlati, baciti
No audiozavriti se uvući se u tijesan, nedohvatljiv prolaz, prostor ili pukotinu
No audiozavrnjena zavrnuta
No audiozazriti poviriti kod nekog ili negdje, nakratko svratiti kod nekog ili negdje
No audiozazuad pozadi
No audiozazvati zovnuti, nazvati (telefonom)
No audiozažmigoljiti zažmiriti
No audiozbagutiti smutiti, zbuniti
No audiozbica tanka ravna grančica bez ičega
No audiozbičje grančice
No audiozbig zbjeg, bijeg, izbjeglištvo
No audiozdela zdjela
No audiozdrača drač, kupina
No audiozdračljivo dračljivo
No audiozdrelo zrelo
No audiozelin zelen
No audiozelinka vrsta smokve (najrasprostranjenija vrsta u našim krajevima)
No audiozenso imenjak
No audiozibka koljevka
No audioziđati zidati
No audioziđuar zidar
No audioziemlja zemlja
No audioziera (ziericu) malo, neznatno
No audioziesti zepsti "ajme ko me ruke ziebu, di su mi rukavice."
No audiozikva kolijevka
No audiozimnica vrsta kasne smokve
No audiozingun pocinčan
No audiozingvuana pocinčana zinguana brukva (pocinčani čavao)
No audiozirati se nadati se
No audiozlamenjivati se znamenovati se, križati se
No audiozlamienje znamenje "čuda i zlamienja!"
No audiozlica žlica
No audiozluato zlato
No audiozmorac strana svijeta: sjeverozapad
No audioznimati vaditi
audioznun znam
No audiozobi sušeni dijelovi svinjske glave (uši, obrazi, brada, podbradak i sl.)
No audiozogadur 1. igrač 2. osoba koja pretjerano voli kartaške igre
No audiozogatuli igračke
audiozuač zašto
No audiozuačkoli za nešto "ne hitaj to zuačkoli če nan trebati"
No audiozuačielj začelje (stola)
No audiozuadiv 1. zapinjanje, zastoj, poteškoća, 2. zadijevalo, onaj koji se zadijeva u druge, smetalo
No audiozuaduha astma
No audioZuaglavić rt koji razdvaja uvale Vela i Mala Lamjana na krajnjem jugu Kali
No audiozuagnati zagnati stoku u neki prostor
No audiozuahuoj zalaz sunca, zapad
No audiozuajmljeni posuđeni, unajmljeni
No audiozuajuać zavjetrina
audiozua'me za mene
No audiozuapierci mladi izbojci na vinovoj lozi koji izbijaju između stare grane i listova
No audiozuapinjalovica sigurnosna igla za odjeću
No audiozuapinjalovica štipaljka
audiozua'se za sebe
No audiozuatiljak zatiljak
No audiozuato zato
No audiozuava muževa sestra
No audiozuavit zavjet
No audioz'unj za njega
No audiozuog boćalište
No audiozuoga igra "poša je na zuogu."
No audiozvijek jeka, zvuk
No audiožapćati peckati, svrbiti, nadraživati "ajme ko me grlo žuapće, daj mi jedun kufet da u usta vržin."
No audiožati žeti (pšenicu, ječam i sl.)
No audiožbica šibica, tanka grančica
No audiožbrak trag udarca na tijelu, modrica
No audiožbruk kila, hernija
No audioždriebuac ždrebac
No audioŽdrieluac toponim: 1. mjesto Ždrelac na otoku Pašmanu 2. morski prolaz Mali Ždrelac
No audioždroknuti ubosti nekim oštrim predmetom
No audioželud žir, plod hrasta crnike
No audioželudina želudac
audiožemper džemper, pulover
No audiožernuata nadnica
No audiožeruakva žar
No audiožežulja žižak (vrsta kukca u plodu mahunarki)
No audiožid zao, loš, nemilosrdan čovjek
No audiožierbo (vino) vino kojem nedostaje šećera, slatkoće, oporo, suho, trko
No audiožigerica jetra, jetrica
audiožinska žena, djevojka "ki je bi muški oli žinska?"
No audiožinskuar ženskar
No audiožito ječam koji se u prženom, mljevenom obliku najviše koristio za pripremanje kave (kafa o' žita)
No audiožituak imetak (kuća, maslinicu, vinogradi, polje)
No audioživuac 1. živac 2. golemi, čvrsti kamen koji se teško vadi, živi kamen 3. preneseno: nagla osoba, osoba koja lako plane
No audiožljuk mala količina tekućine „popij jedan žljuk rakije da se ugriješ malo.“ „stavi žljuk ruma unutra“
No audiožljuknuti popiti malen gutalj
No audiožmigoljiti virkati stisnutim očima, žmirkati
No audiožminuac vrsta cvijeća kale
No audiožmu čaša
audiožmuruac čvoruga, kvrga
No audiožrnja ručni mlin s kamenim pločama, kojeg je prije imala gotovo svaka kuća (u kojem se mlio kukuruz, pšenica i sl.)
No audiožrnja žrvanj
No audiožua žao
No audiožuadnja žedna
No audiožuađ žeđ
No audiožuađan žedan
No audiožualo morski žal, glatko kamenje na morskoj obali
No audiožuar žar, žerava
No audiožudija ubojica
No audiožuki gorki
No audiožuljiti 1. čupati travu i korov ispod trsa pred ljeto 2. čupati travu i korov
No audiožunta 1. dodatak, dodatak lošeg komada mesa dobrom komadu „dua mi je komad kosti za žuntu“, „ i vo mi se još danuas za žuntu dogodilo“ 2.oteklina, oštećenje na zglobu ruke ili noge
No audiožvelat brz, hitar, okretan
No audiožveljarin budilica
No audiožvielto žustro, brzo, hitro
No audiožvihalj vjetar velike brzine, "brz je ko' žvihalj" - izraz za dijete puno energije