(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

audioraca rasa ili u užem smislu obiteljska (krvna) linija, rod "po raci riestu kodlaci"
No audioradi zbog (u kaljskom govoru se koristi za iskazivanje namjere, ali i uzroka)
No audioragatati ribati na ribež
No audioragatati se sudjelovati u veslačkoj ili jedriličarskog regati
No audiorakam ručno vezena ukrasna čipka na jastučnicama i posteljini
No audiorakamati vesti iglom i koncem (ukrasnim vezom)
No audiorakamivati ukrašavati posteljinu detaljima od ručno vezene čipke
No audioram bakar
No audiorampuada klisura, ponor, provalija
No audiorascicvariti rastvoriti
No audiorascvitati se rascvjetati se
No audiorasfilati rasplesti u niti
No audiorasflakati izgladnjeti
No audiorasfriškati osvježiti, rashladiti, provjetriti
audioraskuaštriti rasjeći
No audioraskuserbati raskinuti zajednicu između dva ili više ribarskih brodova (kusierbu)
No audioraspačati isprazniti neku prostoriju, posudu ili kutiju; raspremiti
No audioraspađeno raspadnuto
audiorasplatiti uzdužno rasjeći ribu ili meso
No audioraspolušiti prepoloviti, učiniti nešto na dva jednaka (simetrična) dijela
No audiorastakati rastaviti na dijelove
No audiorastribiti rastvoriti;
No audiorastriti 1. raširiti 2. rastriti robu raširiti rublje vani da se suši
No audiorastriti se pasti, pružiti se po podu
No audiorasvanuti se 1.svanuti 2.suočiti se s posljedicama vlastitih neprimjerenih radnji "rasvanulo mi se sinoć ka san je trievila"
No audioraščiepiti upotrebom nenamjerno razbiti ili rasklimati neki drveni predmet npr. stolicu, krevet
No audioraščufljati raščupati kosu, raščešljati vunu
audiorašćarati se 1. meteorološki: razvedriti se 2. preneseno: otrijezniti se, doći k sebi
No audiorašenjati 1.rastaviti, uništiti nešto 2.premoriti se
No audiorašundrati iznerediti, rasklimati
No audiorašušiti se rasušiti se
No audioravijuoli vrsta tjestenine
No audiorazboliti se razboljeti se
No audiorazdriti razderati odjeću ili obuću "ma ve ove pampine, tri miseca ih nosin, a već su se razdrle."
No audiorazgaliti 1. razgolititi se (ne mora biti samo fizički nego i duhom) 2. širom rastvoriti vrata i prozore "ko si vruata razgalila, koda je leto!"
No audiorazminiti razmijeniti
No audiorazuajti se razići se
No audiorazuarmati se presložiti i pospremiti ribolovni alat na kraju ribolova ili ribolovnog ciklusa
No audiorazumiti razumjeti, shvaćati
No audioražentivati ispirati od deterdženta
No audiorebat odbijanje, udaranje
No audiorebatajica zakovica
No audiorebatina 1.zakovica 2. pribadača sa širokom, plosnatom glavom
No audiorebatinke hlače sa zakovicama, traperice
No audiorebatiti 1.zakivati; 2. odbijati (se) od nečega
No audiorebiestvo prokletstvo "kuo je vo rebiestvo došlo na svit?"
No audiorebufati ogovarati, optuživati
audiorečie reče, kaže
audiorećini naušnice
No audiorefati nadopuniti, dobiti na jačini 'refala je bura jopeta.'
No audioreful zapuh, zamah vjetra
No audiorefužo bez ambalaže, rasuto, neupakirano
No audiorekupijati se oporaviti se
No audioremandela (ramandela) alat za otključavanje različitih brava
audiorenj mjesto s kojeg se počinje spuštati mreža u more "na renju smo za topiti"
No audioreoplan (ili leopran) avion, aeroplan, hidroavion
No audiorepiečiti se prsiti se, činiti se velik i važan "ve ko je muala, a ko se repieči!"
No audioreštati redati, nizati, slagati
No audiorežintivati, ražentivati ispirati
audioribe(poujti na ribe) ribolov (otići u ribolov) "jučier su došli iz rib, slabo su ćapali"
No audioricav kovrčav
No audioried red
No audioriegula pravilo, zakon, norma
No audioriep rep
No audioriepuac vrabac
No audioriesti rasti
No audiorietko (komp. ređe) rijetko
No audiorigati povraćati, bljuvati
No audiorinđipeti grudnjak
No audiorinuti gurnuti
No audiorišćanin pravoslavac, osoba koja nije katolik
No audiorišćati reskati, peckati za jezik (gazirano piće)
No audiorišćunski pravoslavni "poj ko rišćunskoga popa da ti muakne čuare."
No audioriškati peckati u grlu
No audioriva gat, izdužena kamena obala
No audiorivati gurati "rini to ustranu malo da ljudi moru pruojti tuder."
No audiorizati rezati
No audiorizi crte
No audioriži riža "sluab nan je obied danuas bi, dvua juaja svakome, i malo rižov na belo."
audiorižot rižoto
No audioroba 1. odjeća 2. platno, tkanina
No audioroketa raketa
No audiorokie ( množ.rokeli) tvorničko klupko konca za krpanje ribarskih mreža
No audioroskati lagano kišiti "roskati je počalo."
No audiorošpa grdobina
audioroštiera plitka metalna posuda za pećnicu
No audiorota ruta, pravac plovidbe
No audiorovati revati (magareći glas) 'ka tovuar rovie, Bogu slava ne grie.'
No audiorožigati čačkati
No audiorožulin vrsta slatkog likera
No audioruađati rađati
No audioruagul pobuk, ribarski alat za plašenje ribe
audioruaj raj
No audioruaskrižje raskrižje, raskršće
No audioruaz mreškanje na morskoj površini koju uzrokuje jato plave ribe
No audioruazalo štap za ravnanje zemlje (npr. kod sadnje krumpira)
No audioruazati mreškati površinu mora
No audioruazin na istoj razini u odnosu na nešto
No audioruažunj ražanj
No audiorudati kovrčati (kosu)
No audiorufijun špijun, smutljivac
No audioruj vrsta grmolikog mediteranskog raslinja
No audiorujinaca otpaci od žbuke i opeke, građevinski otpad
No audiorujinati oštetiti, razbiti
No audioruka 1. ruka 2. premaz boje "moruaš dati tri ruke 'ko oćeš da ti se dobro zabijeli tuaj zid."
audiorukuav rukav
No audiorukun rukom
No audioruminka ciklama (proljetni cvijet)
No audioruod rod
No audioruodul valjak za bojanje
No audioruonuac vrsta ptice: gnjurac
No audioruzina hrđa
No audioruzinuasti hrđavi