(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiopačati dirati
No audiopaćifiko sporo, lijeno
No audiopadela plitka noćna posuda za veliku i malu nuždu
No audiopagati platiti pogrešku "a ćeš pagati, ko ne budeš sluša!"
No audiopahljati lagano snježiti
No audiopajet bokobran
No audiopajuo (l) dio skrojenih komada prohodnoga dna broda
No audiopajuoli daske skrojene za dno broda kako bi se po brodu moglo lakše hodati
No audiopak paket, paketić
No audiopakua pakao
audiopalamuditi previše naizgled važno govoriti, pametovati
No audiopalanduara mreža za lov palamida i gofa
No audiopalica stabalce još mlade masline
No audiopalicati tući
No audiopalinta palenta, žganci
No audiopalintati pretvarati u kašu
No audiopaluac palača
audiopamiduor rajčica
No audiopampine patike
No audioPanama 1. prvotno: ribolovna područja u blizini srednjoameričke države Paname 2. ribolovna područja oko otoka Guama (Marijansko otočje - Mikronezija) na Tihom Oceanu pod jurisdikcijom SAD-a
No audioPanamieži sloj staleški izdignutih kaljskih ribara i vrsnih kapetana koji su ribarili na Pacifiku
No audiopanatika hranarina, hrana za posadu broda za čiju se kupovinu mora izdvojiti novac, pomorski dodatak
No audiopanćof sajam, buvljak jeftine odjeće
audiopanćuofula čvrga
No audiopanga pomoćni motorni čamac u ribolovu plivaricom
No audiopangiero mornar zadužen za upravljanje pangom
No audiopanin okruglo pecivo kruha
No audiopantaguana štakor
No audiopanuada vrsta jela za djecu koja se spravljala u krušnoj peći (riži, kolač, ulje, sol, voda)
No audioparabrod parobrod
No audioparangua( množ.paranguali) vrsta ribolovnog alata: parangal
No audioparapet pregradni 'zid' koji odvaja različite dijelove u unutrašnjosti broda
No audioparat dio
No audioparićati se spremiti se
No audioparićivati se spremati se
No audiopariti se činiti se, izgledati, nalikovati, sličiti
No audioparon gazda, gospodar, glava kuće
No audioparona gazdarica, gospodarica
No audiopartenca odlazak (najčešće se koristi u smislu odlaska u višednevni ribolov)
No audiopartigeta ograda u hodniku u kući
No audioparuada prednje veslo na leutu ili gajeti
No audioParunkuli toponim: otoci Mali i Veliki Paranak u blizini otoka Sestrunja
No audiopasati 1. proći (u vremenskom ili fizičkom smislu) "pasalo je šiest uri.", "jel ti pasala gripa?" 2. odgovarati "jel ti pašu te cipele?"
audiopasovina meso morskog psa
No audiopastriv šaren od plijesni
No audiopaš hvat, mjera za dužinu (170 cm) "izmiri 15 paši konopa"
audioPašmunci stanovnici otoka ili mjesta Pašmana
No audioPašmunka žena s otoka ili mjesta Pašmana
No audiopašt maslinova komina, kruti ostatak nakon prerade maslina
No audiopaštroć jelo lošeg okusa, izgleda i kvalitete
No audiopaštura kameni ili željezni stup na obali za privez broda
No audiopatarača vrsta ribe: iverak
No audiopatinati laštiti cipele smeđom ili crnom pastom (patinom)
No audiopatruona čahura od metka lovačke puške
No audiopeča stara, grublja krpa, komad tkanine, zakrpa
No audiopečeno pečenka, pečeno meso "namin je pečeno danuas za obied."
No audiopečin pečen
No audiopećarina nadoknada za pečenje kruha kod nekoga
No audiopećica grijalica
No audiopedepsati kazniti
audiopeđama pidžama
No audiopelica 1. krzneni ovratnik na kaputu 2. kaput sa krznenim ovratnikom i podstavom
No audiopenjić maleni ukrasni poklon (vazica, porculanska figurica, krunica i sl.)
No audiopepel pepeo
No audioperijuoda mjesečnica
audioperun viljuška
No audioperunice vile
No audiopesteliti se praviti se važan, uzdizati se, oholiti se
audiopeškarija ribarnica
No audiopeškati biti uronjen, imati gaz u moru (dobro peškati - imati dobar gaz i biti stabilan na moru)
No audiopeškaj određena težina ili vrijednost "slabo peškuaš" (imaš malo pameti)
No audiopeteh pijetao
No audiopetenin ukrasni i pričvršćujući češalj za kosu, ukosnica
No audiopetenin špangica (crna, tanka)
No audiopetica krajnji krmeni dio kobilice (kolumbe) broda
No audiopetid apetit
No audiopetresimul (ili pretesimul )peršin
No audiopetromas vrsta jakog ferala (svjetiljke) za ribolov plivaricom, plamen su davale dvije mrežice
No audioPetrova blagdan sv. Petra i Pavla koji se slavi 29. lipnja
No audiopetruolij petrolej
No audiopetruovka smokva koja dozrijeva početkom ljeta, oko blagdana Sv. Petra
No audiopetruovke velike smokve ljubičastozelene boje koje sazrijevaju krajem lipnja
No audiopicua najdublji dio gusterne, jamica za čišćenje
No audiopićuona metalna (emajlirana) posuda za piće s ručkom, volumena 2-2.5l
No audiopićuonica kruna od gusterne
No audiopieć peć
No audiopiedalj pedalj
No audiopierga vrsta ribe: pirka
No audiopierje perje
No audiopiet pet
No audiopieta peta, stražnji dio stopala
audiopietuak petak
No audiopiguć tusni (punoglavac)
No audiopihćati stenjati, teško disati od napora
No audiopijatac umanjenica od riječi pijuat: ne do vrha napunjen tanjur "pijatac juhie"
No audiopijatelić 1. tanjurić 2. toponim: otok Tanjurić u kornatskom arhipelagu
No audiopijažati sviđati se, privlačiti (najčešće se koristi u smislu jela)
audiopijuat tanjur
No audiopijumbin 1. visak 2. olovni uteg koji se stavlja na mreže ili udice 3. spoj nastao uplitanjem konopa (nadovezivanje, pravljenje omče)
No audiopijumbin olovni uteg koji se stavlja na mreže ili udice
No audiopijumin vrsta manjeg pokrivača za krevet punjenog perjem
No audiopika vrsta ribe: smokva, figa
No audiopiket malo jato (plova) riba "a vidi san tuni ali je bi muali piket, pa nismo topili mrižu."
No audiopiketati čistiti hrđu sa željeznih brodova ili željeznih dijelova drvenih, udaranjem zašiljenim čekićem
No audiopikica iskra, neznatna čestica, djelić
No audiopilati 1. piliti 2. gnjaviti "daj ne piluaj me više, dodija si i Bogu i vragu!"
No audiopilji stara dječja igra
No audiopimpiloto penis (umanjenica)
No audiopina pjena "a dite, pina san bila" (M.R. Mišlov)
No audiopinac muški spolni organ, penis
No audiopinditi težiti "na vu strun ti više pindi."
No audiopinica 1. ponton, teglenica, manji trajekt 2. desantni čamac
No audiopinie kist
No audiopinjata metalna posuda (lončić) u koju bi se iz bačve utočilo vino (zapremnine od 0,5 do 2l)
No audiopinjuola stablo i plod pinije, vrsta bora
No audiopipati dirati, stiskati, štipati
No audiopipavo presporo, polagano ili lijeno obavljanje neke radnje "daj malo življe to ruadi, ča si tako pipav!"
No audiopipitula bolest na peradi
No audiopiplica mlada kokoš
No audiopir svadba
No audiopirija lijevak
No audiopirika vrsta trave tvrdog korijena
No audiopirovati slaviti i zabavljati se na dan i uoči svadbe
No audiopirula pilula
No audiopisma pjesma
No audiopišati mokriti, urinirati
No audiopišina (ili pišoka )1. urin, mokraća 2. bazen (u starijoj upotrebi)
No audiopišiti mokriti: izraz koji se koristi za djecu
No audiopiška ženski spolni organ
No audiopišt dodatak varivima: sitno iscjeckana i istučena slanina, češnjak i peršin
No audiopištula crkveno čitanje koje najčešće čitaju vjernici prije evanđelja, poslanica
No audiopištuola pištolj
No audiopitati davati hranu na usta "a ča si mualo dite pa te treba pitati?!"
No audiopitun beton
No audiopitur ličilac, soboslikar
audiopitura farba
No audiopiturivati bojati, ličiti, farbati
audiopituruana obojena
No audiopivati pjevati
No audiopiz uteg, teret
No audiopizati težiti
No audiopizdarija glupost, besmislica "kvragu, za svaku pizdariju se morun ljutiti."
No audiopjatanca dobra porcija nekog jela
No audiopjumbati spojiti dva konopa preplitanjem njihovih niti na mjestu spajanja
No audioplahljiv plah, bojažljiv, uplašen
No audioPlanina Velebit "Planina se naurmala, bura će zapuhati."
No audioplanja blanja
No audioplanjati blanjati
No audioplaurita vrsta plućne bolesti
No audiopleća leđa
No audiopleme rod prema prezimenu: Koliegini, Kurtini...
No audiopleskac udarac dlanom
No audioplesnuti 1. udariti u nešto rukom "ajme ko sa' se plesnu!" 2. udariti nekoga "plesnu ću te, da znuaš, ko budeš dišpiet činiti!"
No audioplet ženski ogrtač od pletene vune, jednostavnog kvadratnog oblika, nosi se preko ramena
No audiopletuar lončanica
audioplićuak plićak
No audioplidak plitak
No audiopliene pelene
No audiopliesti plesti
No audioplinati osvježavati bijelu posteljinu
No audioplisnivo pljesnivo
No audioplišiv neobrastao, gol, ćelav
No audiopliti plijeviti vinovu lozu
No audiopluaća plaća, dohodak
No audiopluaćati 1. plaćati 2. dobivati određeni postotak ulja prilikom meljave maslina "muku dvastipet su me pluatile"
No audiopluaha tanak sloj rose, sitna kišica
No audiopluamik plamen, plamen velike vatre, buktinja "vie ki pluamik je naloži."
No audiopluaziti gmizati, puzati
No audioplundovati plandovati dangubiti, provoditi se skitajući i ljenčareći, "boga mi si se naplundova, sa ti je dosta!"
No audiopluot ( množ.ploti) šuma, teren kojeg nitko nije pretvorio u obradivu zemlju (za razliku od maslinika)
No audiopljiehati (se) prati (se)
No audiopljucati pljuvati
No audiopljuna pljuvačka
No audiopo gosposku npr. govoriti po gosposku govoriti hrvatskim književnim jezikom;
No audiopobenuaviti pobenaviti, postati blesav, postati budala
No audiopobignuti pobjegnuti, pobjeći
No audiopobuk vrsta drvenog ribarskog alata za plašenje ribe "ruagul"
No audiopobukati udarati pobukom (ruagulun) o površinu mora da bi se ribe preplašile i pobjegle u mrežu
No audiopobuosti pobosti (obično se koristi kada se želi reći da se riba pobadala u mrežu)
No audiopoces površina nekog zemljišta 'va smuokva zauzima puno pocesa.'
audiopocicati posisati
No audiopocimentati betonirati neku površinu (put, dvorište)
No audiopocukarati pošećeriti, zašećeriti
No audiopočešati poskidati plodove maslina sa stabla
No audiopočietuak početak
No audiopočinuti odmoriti "daj da počinin pie' menuti, od segutra ruadin bez stati."
No audiopočivati odmarati se
No audiopočuati početi
No audiopoćućati posisati
No audiopod ispod
No audiopodabirati rukama kupiti masline s tla
No audiopodampelati postaviti potpornje
No audiopodampie potporanj
audiopodanak obradiva zemlja, vrt
No audiopodbodivati podbadati
No audiopodgora stjenovit rt prema kornatima
No audiopodiliti 1 . podijeliti 2. podijeliti imetak "podili san se is bratun, un je dobi svuoj die, jua svuoj."
No audiopodinja svećenikova majka preneseno- žena koja lagono živi "ča si se izvualila koda si podinja"
audiopoditinjiti ponašati se djetinjasto "ma ča to činiš, ča si poditinji?!"
No audioPodižula toponim: ribolovno područje duž zapadne (nenaseljene) strane Dugog otoka
No audiopodlanica vrsta ribe: orada, komarča
No audiopodnigati se prekršiti ili neispuniti obećanje
No audiopodorati klizanje sidra koje nije dobro uhvatilo prilikom sidrenja
No audiopodricati poravnati
No audiopodriepiti udariti po stražnjici (osobu ili životinju: npr. mačku)
No audiopofaliti nestati, uzmanjkati
No audiopofrajati potrošiti, spiskati
No audiopofualiti se pohvaliti se
No audiopogljedati pogledati
No audiopogoriti izgorjeti svu količinu nečeg 'sva drva za vu zimu smo pogorili, nišće više nimamo.'
No audiopogospoditi se podrugljivo: praviti se finim i uglađenim, poprimiti ponašanje i držanje 'gospodina'
No audiopogrditi se posvađati se
audiopogucnuti progutati
No audiopogunci ozebline
No audiopoguobavljen zgrbljen
No audiopohljibiti oteti, ukrasti, prisvojiti, otuđiti
audiopohrznuti poskliznuti se, skliznuti
No audiopoj pođi
No audiopojarica vrsta madraca za spavanje punjenog slamom ili suhim lišćem kukuruza
audiopojisti pojesti
No audiopojuada vjetar u krmu prilikom plovidbe na jedro
No audiopojuati okrenuti brod da jedri niz vjetar
No audiopokaditi zadimiti (prostor ili prisutne osobe) dodavanjem tamjana u kadilo
No audiopokaživati pokazivati
No audiopokidati pokvariti neku stvar
No audiopokle nakon
No audiopokositi se ukiseliti se (pr. mlijeko se može pokositi)
No audiopokotošiti pregaziti, satrti, pokositi
No audiopokripiška riba list
No audiopokrivo poklopac
audiopokunjiti pognuti glaveu, snužditi se
No audiopokuojni pokojni
No audiopokusati pojesti u kratko vrijeme i s velikim užitkom
No audiopokutriti se povući se u sebe, snužditi se
No audiopolak polak pola
No audiopoliehtati rukama pokupiti masline s tla
No audiopolivati polijevati
No audiopoluba uskršnja pletenica za jelo
No audiopolučuak stara mjera za težinu (za masline, žitarice i sl.)
No audiopoluši blizanci
No audiopolušica polutka
No audiopoluver pleteni džemper bez rukava
No audiopolje 1. nekršovita zemlja prikladna za obradu i sadnju žitarica ili velikih nasada vinove loze, 2. kaljski posjedi na zadarskom priobalju, kopnu
No audiopomanje tiše (pomanje govoriti, pomanje hoditi)
No audiopomazati namazati
No audiopomećati postaviti
No audiopomićati se povlačiti se (izraz za predmet koji se premješta iz jednog mjesta na drugo, a nema svrhe)
No audiopomiesti pomesti
No audiopomoći se popraviti si materijalno stanje, steći novac i imutak
No audiopomolati popustiti (konop)
No audiopomriti poumirati
No audioponiesti ponijeti
audioponiti ukrasti "muaška mi je ribu ponila."
No audioponogamin pješice
No audioponjušiti pomirisati
No audiopopara vrsta jela: suhi kruh iskidan na komadiće, skuhan u vodi s dodatkom ulja
No audiopopečak žarač
No audiopopišati se pomokriti se
No audiopopizati izmjeriti težinu
No audiopopizati ocijeniti težinu ručnim podizanjem
No audiopoplićati zarubljivati krajeve mreže
No audiopopluat stopalo, taban
No audiopopovica svećenikova majka
No audiopopratiti otpratiti, ispratiti
No audiopoprditi u šali: poprditi nekoga (u krevetu)
No audiopoprova unutrašnji dio broda u blizini (ispod) pramca
No audiopoprtiti(tovara) upregnuti, osedlati magarca da se na njega može staviti (naprtiti) teret
No audiopopruavdati se posvađati se
No audiopopruova prostor ispod pramčanog (prednjeg) dijela palube na manjim čamcima
No audiopopune vrsta troslojne mreže stajaćice
No audiopopunuana mreža poponica
No audiopopuodne poslijepodne
No audiopoputina hrana koje se uzima za put, kao zalogaj prilikom odlaska ili putovanja
No audioporabačati se ojačati, popuniti se
No audioporat riva,luka
No audioporeštati poredati
No audioporičmati se posvađati se, poriječkati se
No audioporinuti gurnuti brod u more
No audioportela otvor s poklopcem na palubi broda kojim se spuštalo pod palubu
No audioportuluata
No audioportuluata opskrbni brod u ribarstvu, koji preuzima ulovljenu ribu i odvozi ju do mjesta iskrcaja (luke)
No audioportun hodnik (obično ulazni hodnik u kuću)
No audioporušiti 1. porušiti 2. pregaziti ili udariti nekoga automobilom ili nekim drugim vozilom
No audioposaližati izgladiti, izravnati put ili stazu
No audioposići posjeći
No audioposijati 1. posijati sjeme 2. preneseno: zagubiti nešto
No audioposkorupati 1. zagrabiti površinski sloj 2. pokupiti najvrijednije od nečega
No audioposli poslije, kasnije
No audioposlušati ispuniti zahtjev ili učiniti uslugu nekome (odrasloj ili starijoj osobi)
No audiopospazuho pod rukom, pod pazuhom
No audiopospugati spužvom obrisati ili posušiti
No audioposruado vulg. posranac
No audiopostelja krevet
No audiopostoli cipele
No audiopostrići škarama odsjeći ili skratiti nešto
No audiopostuav tkanina, platno (koje se kupuje na metre) 'kupi san lipoga postava za sašiti novi kapot.'
No audiopostuo (množ. postoli) cipela
No audioposua posao
No audioposuriti posijediti
No audioposvitovati ponuditi
No audiopošempjati poluditi; "ča si pošempjua?"
No audiopoškrapati poprskati
No audiopošpijati odati, izdati, prokazati
No audiopošpugati pokupiti, posušiti spužvom
No audiopošta lovište ribe
No audiopoštir poštar, pismonoša
No audiopoštivati posložiti, poslagati
No audiopoštivati poštovati, uvažavati, cijeniti //različit naglasak i različita riječ od -poštivati kao posložiti//
No audiopoštrkljivi nestašan, živahan, razuzdan
No audiopošuada nožić
No audiopot (potić) metalni lončić za vino s jednom ručkom, zapremnine 1,5-2l
No audiopotadijinu u suprotnom smislu, obrnutog značenja, po Tadijinu (Tadija - stari kaljski ribar koji je uvijek govorio obrnuto od onog što je mislio)
No audiopotajati se pritajiti se, prikriti se
No audiopotaknuti prožariti, ražariti vatru
No audiopotalaguani dokotrljani
No audiopotanko detaljno, u detalje, u tančine "ti sve želiš tanko potanko čuti."
No audiopotaracati sravniti (sa zemljom)
No audiopotega poteg, jednokratno povlačenje mreže (potegače) 'oškurilo se pa smo učinili samo jednu potegu.'
No audiopotepliti podgrijati (jelo)
No audiopotepuarati zanemarivati, omalovažavati, loše se odnositi prema nekome
No audiopotepuarati se lutati, skitati se
No audiopoteštuat gradonačelnik
No audiopotiegnuti potegnuti
No audiopotiesti 1. potepsti, udarcem pomaknuti nešto 2. potiesti se - potepsti se, spotaknuti se
No audiopotirati potjerati
No audiopotiti se znojiti se
No audiopotli poslije, kasnije
No audiopotriba potreba
No audiopotrovuanje trovanje krvi, sepsa
No audiopotrti pobrisati
No audiopotuliti se pognuti glavu, ražalostiti se
No audiopotuljin potuljen, pognute glave, žalostan
No audiopotvoriti optužiti, prebaciti krivicu na nekog
No audiopouliti pouljiti
No audiopouliti začiniti jelo uljem, pouljiti
No audiopovazdun po cijeli dan
No audiopoverovati povjerovati
No audiopoviesti povesti
No audiopovijati odlepršati, odletjeti "ajme meni, šuoldi su mi povijali, teci za njimi!"
No audiopoviti ispričati nešto
No audiopovonjati pomirisati
No audiopovrš iznad
No audiopoziebljin smrznut
No audiopoziesti pozebsti, promrznuti
No audiopoznati prepoznati; "ko je naresa, nis ga ni poznala!"
No audiopoznivati poznavati
No audiopožati požnjeti (pšenicu, ječam i sl.)
No audiopoždrljiv proždrljiv
No audiopožmariti izgubiti buoju, izblijediti
No audiopožuljiti počupati korov
No audiopraća praćka
No audioprajčevina svinjetina, meso svinje
No audioprajčić mala svinja, veća od 'gudića'
No audioprama prema
No audiopramaliće proljeće
No audioprasuac ( množ.prajci) svinja, prasac
No audiopravica pravda, pravednost
No audiopraviti kazati, reći, ispričati, pripovjediti "duojdi vamo da ti nič pravin, ča san segutra čula"
No audiopraviti se pretvarati se, glumiti
No audiopravo 1. dobro, ispravno, pravedno 'i pravo je da njega to pripade.' 2. smjer: ravno 'pravo tako'
No audiopražiti pržiti na suho (na kominu) kukuruzne kokice
No audioprcimigul pogrdni izraz za nekoga tko je malenog rasta (dijete ili odrastao)
No audioprebalati projahati u trku
No audioprebarkati 1. premjestiti brod ili više brodova 2. premjestiti nešto s jednog broda na drugi
No audioprebirati razvrstavati, odabirati
No audioprebirati mrižu preslagivati, slagati mrežu
No audioprebrditi nadvladati, nadići, izdržati
No audioprebučevati se presvlačiti se
No audioprebući se preobući se
No audioprebuti se preobuti se
No audioprecidilo cjedilo
No audiopreciditi procijediti
No audioprečiera prekjučer
No audioprečiniti prepraviti
No audioprečitati pročitati
No audioprećiža skroz slična, jednaka
No audiopredika 1. crkvena propovijed na misi 2. ukor od neke osobe
No audiopredikati previše govoriti, propovijedati, držati monologe
No audioprefrigano iskusno, lukavo, prepredeno
No audiopregršće pregršt, količina od dvije pune šake
No audioprehiće prebacuje
No audiopreja klupko ovčje vune, pređa od koje su se mogli plesti džemperi ili čarape
No audioprekluani preklani
No audioprekoimena nadimak, izvedenica od nečijeg imena
No audioprekoliediti udariti nekoga jednom kao kaznu "ko te prekoliedin!"
No audioprekoviše previše
No audioprekrićati prevrćati; "prekrieni program!"
No audioprekrienuti prekrenuti
No audiopremaknuti napredovati iz nižeg razreda u viši
No audiopremestiti premjestiti
No audiopremešćivati premještati
No audiopreminiti promijeniti
No audioprenoviti obnoviti zemlju
No audioprenuti prestrašiti
No audioprepizati pretežiti, premašiti težinu utega s druge strane vage
No audiopreriesti prerasti
No audiopresa tijesak za masline iz kojeg se tiještenjem curi ulje
No audiopresići presjeći
No audiopresiklo preneseno: presjeklo, šokiralo, ostavilo bez daha
No audiopresteliti se prsiti se
No audiopreša žurba 'preša mi je, u grad grin za puo ure.', 'pušti me sa, u preši san.'
No audioprešiti žuriti
No audiopretisnuti pritisnuti
No audiopretuakati prelijevati iz jedne posude (bačve) u drugu
No audiopretumbati preokrenuti bačvu naopako
No audiopretumbuljiti se preokrenuti se, prevaliti se preko glave
No audiopreuzmin bez živosti, umrtvljen
No audioprevišenice prezrele smokve
No audioprevrhati temeljito pretražiti "cielu kuću sa prevrhala, a nis je našla"
No audioprez bez
No audioprfumi (činiti prfumi) inhaliranje ili parenje na morskoj vodi
No audiopribažduani pribodeni, prišiveni
No audiopricuculjiti zalijepiti
No audiopricunculjivati se primicati se "pricunculjiva joj se, i bali."
No audiopričuapiti protrnuti od hladnoće, ukočiti se od studeni, pozebsti do bola "pričuapile su mi ruke o zimie."
No audioprićuoriti zaslijepiti, prevariti; nieće oni mene prićuoriti
No audiopridame pred mene, ispred mene
No audiopridase pred sebe, ipred sebe
No audiopridunj pred njega "ki je poša pridunj na trajekt"
No audioPriečanin mještanin Preka
No audiopriedalo 1. zvrk 2. preneseno: osoba koja puno govori
No audioprieglja vrsta jednostavnog uzla kojim se nešto steže (pr. konop koji služi umjesto remena na hlačama)
audioPrieko mjesto Preko
No audioPrieška mještanka Preka
No audioprieški prečki, kako to rade ili govore prečani
No audioprignuti se sagnuti se
No audioprignjin sagnut
audioprilipak (množ. prilipci ) vrsta morskog puža: priljepak
No audioprin malo prije
No audiopripeka jako sunce i velika vrućina bez daška vjetra, žega
No audioprisiesti prisjesti
No audioprisinjiti očarati;
No audioprisnuapiti hipnotizirati
No audioprisotoniti privoliti, nagovoriti na grijeh, dovesti u napast; "floćuado, uvik me prisotoniš!"
No audioprispiti prispjeti, doći na vrijeme, stići 'taman si prispi na vičeru, koda te puop učini.'
No audioprisuad sjeme i sadnice zelja, blitve, saluate i ostalog lisnatog povrća
No audioprisunje osunčano zaklonjeno mjesto
No audioprisviriti preneseno: pljusnuti, ošamariti
No audioprišapuoko otprilike, od oka, bez korištenja mjere
No audiopritupito na golo ošišano, slično kao 'plišivo'
No audiopritupito potpuno skidanje kose, šišanje 'na nulu'
No audioprlin plavilo za rublje (stavlja se prilikom ispiranja rublja)
No audioprmezua ograđeno zemljište ili masli
No audioPrmuda toponim otok Premuda
No audioPrmudin stanovnik otoka Premuda
No audioprobuadati probadati
No audioprobuosti probosti, preneseno: "teplje se obuci, probuošće te!" (hladnoća)
No audioprobužati probušiti
No audioprobužuano probušeno
No audioprobužun probušen
audioprociesija procesija, svečani crkveni mimohod
No audioprofumerija parfumerija
No audioprofund rupa ili pukotina u kamenoj podlozi u koju unedogled može otjecati voda
No audioprofundati probušiti
No audioprofundiš pogrebni psalmi i molitve
No audioprogljedati progledati
No audioprogucati progutati
No audioprohljimbućati promućkati; "prohljimbući pa prolij!"
No audioprokljato prokleto
No audioprokljiestvo prokletstvo
No audioprokljuati prokleti
No audioprokunjati prodrijemati
No audioprolilo je preneseno: zapuhalo je "prolila je bura."
No audiopropela propeler
No audiopropieće križ, raspelo
audiopropisno pravo, ispravno, temeljito
No audiopropuasti propasti
No audioprosiesti se propasti; "va katrida je niškoristi, prosela se je."
No audioproskucati prebroditi neke teškoće (bolest, neimaštinu i sl.)
No audioprošćienje oproštenje
No audioprošiećati prošetati
No audioprotrti prebrisati "protari malo tuaj stuol da ni tako šporak"
No audioprovati probati
No audioProviersa toponim: prolaz Mala ili Velika Proversa između Kornata i Dugog otoka
No audioprovir ime za vođu ribolova na leutima i gajetama
audioprovišta svakodnevna kupovina osnovnih prehrambenih namirnica "učiniti provištu"
No audioproviti providjeti
No audioproviti se snaći se, snalaziti se, probijati se kroz život
No audioprovituorij reflektor
No audioprovizacija strogo određena količina nužnih namirnica koja bi se davala stanovništvu u ratnim uvjetima
No audioprovižuorno privremeno, improvizirano, nekonačno
No audioproždruocati probosti nekim oštrim predmetom
audioprsura tava
No audiopršapuoko otprilike
No audiopršćur mjehurić na koži od opekline
No audiopršnjuak anus, analni otvor
No audiopršuona 1. osoba 2. mjera za širinu kreveta: "postelja od pršuone", "postelja od pršuone i po"
No audiopruag kameni prag od kuće (također i prag prozora - prozorska klupica)
No audiopruaska breskva
No audiopruavdati se 1. svađati se, prepirati se 2. opravdavati se
audiopruazan prazan
No audiopruohuod anus, analni otvor 'pruohuod ga boli, morua je ko likuara puojti.'
No audiopruojti se zabaviti se
audiopruova pramac
No audioprvidun ponedjeljak
No audiopržun zatvor
No audiopu 1. ka, prema "spi mi se grin pu dome", 2. puta "sto pu sa mu reka i još me ni posluša."
No audioPuag otok Pag
No audiopuaga nagrada, plaća, račun
No audiopuajce ostatak od vinskog mošta (nakon što se dobilo vino) od kojeg se može praviti rakija
No audiopualiti paliti
No audiopualma palma
No audiopualj grabilica pridnene tekućine, posuda za izlijevanje broda
No audiopuanj trs vinove loze
No audioPuapa Papa, poglavar Katoličke Crkve
No audiopuar par
No audiopuarati parati
No audiopuardica vrsta ribe: morska mačka
No audiopuartiti otići, otputovati
No audiopuas 1. vrsta životinje: pas 2. pas, pojas 3. struk
No audiopuasti napasati stoku, voditi na ispašu koze, ovce ili druge domaće životinje
No audiopuaši muževi dviju sestara
No audiopudarica 1. pudareva kućica, pudarevo sklonište od kiše i nevremena napravljeno u kamenu, 2. velika nakupina posloženog kamenja u masliniku
No audiopudoli prema dolje, nizbrdo
No audiopudome prema kući, doma "grin jua pudome, a vi se mislite."
No audiopuduar poljar, čuvar maslinika
No audiopugori prema gore, uzbrdo
No audiopuhmure podočnjaci
No audiopujati skidati (gnječiti) uši iz kose
No audiopujina skuta, vrsta mekog sira koji se dobiva od sirutke (nusproizvoda u proizvodnji sira)
No audiopuknjeno puknuto, napuknuto
No audiopulac bilo, puls "viš kako mu pulac tučie."
No audiopulastar pilić
No audiopulastar pletina
No audiopulicija policija
No audiopulintačina zapadni vjetar
No audiopulitika politika
No audiopulja mulj
No audiopuljati grabiti tekućinu s dna, izbacivati more ili vodu s dna broda
No audiopuljužica vrsta masline duguljastog ploda
No audiopumparice ženske duge gaćice
No audiopunat 1. bod u igri 2. bod kod kirurškog šivanja 3. velika, dugačka i debela drvena daska, 4. komandni most na brodu
No audiopundapet broš
No audiopunta 1. rt 2. šiljak, oštrica 3. upala pluća
No audiopuntalić manji rt
No audiopuntaruo alat u obliku šiljastog željeza, služi za obradu kamena
No audiopuntina vrsta čavlića
No audiopuntual rt (punta) i plitko, hridinasto dno ispred rta koje je dobro lovište riba
No audiopuntuast zašiljen, oštar
No audiopu'nj po njega "ki je poša pu'nj na trajekt?"
No audiopunjeta sjemena tekućina, sperma
No audiopuo to po to, po tu stvar "poj puo to prije nego ča se oškuri."
No audiopuo pola
audiopuoč pošto 'puoč kil muolov?'
No audiopuod 1. kat 2. tlo prostorije izrađeno od dasaka (brodski pod)
No audiopuod gornji kat obiteljske kuće na kojem su se u staro vrijeme nalazile isključivo sobe za spavanje
No audiopuod kat
No audiopuodne podne
No audiopuojti poći
No audiopuokruov bijela plahta, pokrivač mrtvaca na odru
No audiopuonoć ponoć
audiopuop svećenik
No audiopuot znoj
No audiopup pupoljak
No audiopupiti pupati, puštati pupoljke
No audiopurajica kljuka
No audiopurga sredstvo za čišćenje crijeva
No audiopuro čisto, bez primjesa
No audiopuruara vrsta ribarskog alata: mrežasta vreća na metalnom obruču s dugačkom drškom
No audiopusti neizbrojivi, prekomjerni
No audiopušćati puštati
No audiopuštiti pustiti
No audioputaća vrsta jela od mesa slična gulašu 'a da ti je putaća dati unda bi ji?!'
No audioputi 1. putovi 2. puta "koliko put san ti reka da ne činiš to"
No audioputnica osobna iskaznica
No audiopužica vrsta malog puža (različita od poljskog jestivog puža)