(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audioo' od
No audioobadvua oboje
audioobaginjati sparivati, pariti "imun bruava ki obagunjiva"
No audioobahađivati razgledavati naokolo, pregledavati prostor ili prostorije
No audioobalati preneseno: obići, prohodati ukrug "cielo selo san obalua i nis te moga nuajti."
No audioobamiriti pasti
No audioobaraškati zadobiti bolne ozljede ili masnice prilikom pada, udarca ili fizičkog okršaja
No audioobarati prestrašiti jato manje ribe iz šale ili zato da bi riba pobjegla u mrežu
No audioobatualiti učiniti pospanim, zapasti u stanje nadomak sna 'sunj ga je obatuali.', 'sunce ga je obatualilo.'
audioobied ručak
No audioobiedvati ručati
No audioobieliti obijeliti, obojati unutrašnjost ili fasadu kuće
No audioobilato puno, obilno
No audioobisiti objesiti
No audioobišenica zrelija (gotovo prezrela) smokva
No audioobličiti opaziti
No audioobligun obavezan, dužan učiniti nešto
audiooblija uskršnja pogača
No audiooblokati se opiti se
No audiooblomirati (oblamirati) promotriti, proučiti, pomnjivo razgledati, odmjeriti (od glave do pete)
No audioobluači se oblači se, dolazi naoblaka
No audiooboboljiti promrznuti "ruke se ukuočile, oboboljile."
No audioobotiti oteknuti, oteći
No audioobriesti zarasti
No audioobrizati obrezati
No audioobruaz(množ. obrazi ) obraz
No audioobruniti skinuti klice na krumpirima ili pupoljke na odraslim biljkama
No audioobruškinati bruškinom (četkom) dobro oribati
No audioobuajti obići, pregledati
No audioobučivati se oblačiti se
No audioociditi ocijediti
No audioocirati (se) nepristojno, ružno i glasno se smijati, cerekati se
No audioocrviti mrižu obojati ribarsku mrežu (najčešće u nijansu crvene ili smeđe boje)
No audioOčenuaš kršćanska molitva: Oče naš
No audioOčenuaši molitvena (Gospina) krunica, Ružarij
No audioočepulati oljuštiti (zrnato povrće u ljusci poput graha ili graška)
No audiooćoraviti oslijepiti
audiooćuali naočale
No audiooćutiti osjetiti
No audiooditi otpeti, otkačiti, skinuti
No audioodma odmah
audioodricati ispraviti, izravnati
No audioodriti oderati kožu "ćeš mi ti odriti one muaškice, jua ću sve ruke izgrdašati ko idin?"
No audioodunda odonda, otad
No audioodviezati odvezati
No audioodviežin odvezan
No audioogladniti ogladnjeti
No audioogolubiti 1. skinuti gornji sloj "ki je va vruata ogolubi." 2. okrasti, osiromašiti nekoga"cielu črišnju su mi ogolubili jučier"
No audioogrc morski puž, nanar
No audioogrdašati ogrebati
No audioogrdašun ogreban
audioogunj vatra
No audiookinuti otkinuti, otrgnuti
No audiookorubati 1. namjerno skinuti trulu koru na deblu 2. lagano oštetiti, zagrebati nešto
audiookrićati okretati
No audiookrienuti okrenuti
No audiookrienjeno okrenuto
No audiookriti otkriti
No audiooli ili
No audiooligna lignja
No audiooltuar crkveni oltar
No audiooma odmah "oma da si vamo doša!"
No audioomieknuti omekšati
No audioomrznuti 1. ohladiti se (najčešće se misli na jelo) 2. zamrziti (neku osobu) "ka sa' to čula, baš mi je omrzla."
No audio(o)nanika ona neka (neodređeno)
No audioonekle odnekud
No audioonie (od,iza...) one
No audioonoka ondje, onamo
No audioononiko ono; pojam koji se ne zna, ne smije ili ne želi trenutno imenovati
No audioonuaj onaj
No audioonuder onuda
No audioonuoj onoj
No audioonuomu onomu, onome
No audioopandrčiti jako udariti
No audioopelješiti pokrasti, opljačkati nekoga
No audioopereno oprano
No audioopieti se otkopčati se
No audioopiturati oboojati, ofarbati
No audiooplimati zahvatiti plimom
No audioopliviti oplijeviti mladice vinove loze
No audioopose odvojeno
audioopruašćati opraštati
No audioopruditi opeći kožu na neku biljku koja izaziva alergijsku reakciju npr. koprivu
No audioopupiti se pustiti pupoljke
No audiooputiti 1. pokrenuti (brodski motor) 2. pokrenuti se "ajmo, oputimo se!"
No audioorac (jidriti na orac ) jedriti u vjetar
No audioorcati hitati, juriti
No audioorganije konop
No audioorih (množ.orisi ) orah
No audioormarun ormar
No audioornaminti mnoštvo često nepotrebnih i suvišnih predmeta koji se s godinama nakupljaju u kući
No audioosa (gen. množ. uos ) osa
No audioosan osam
No audioosekati 1. zahvatiti osekom 2. preneseno: presušiti
No audioosieknuti se obrisati nos
No audioosluaditi se pojesti nešto slatko i ukusno
No audioostrgati ostrugati, skinuti ljuske s ribe
audioostrići (se) ošišati (se)
No audioostrići na plišivo ošišati se "na ćelavo" ili gotovo "na ćelavo", obrijati glavu
No audioosustvo godišnji odmor
No audioosušenica napola suha smokva koja još visi na stablu, pogodna za daljne sušenje
No audioosuti se dobiti osip
No audio hoćeš li "oš puojti sutra is'nami na ribe?"
No audioošiškati ošišati
No audiooškuriti se smračiti se
No audiooštuar gostioničar, krčmar
No audiootako tako
audiootanjiti istanjiti
No audioote te
No audiootesniti postati tijesan (u smislu odjeće i obuće)
audiooti ti "di su oti škrpunići ča si reka da ih lešuamo za obied?"
No audiootin(is otin) time (sa time)
No audiootka(otkada) 1. otkad 2. davno "ajme meni, otka je to bilo, koliko je vrimena odunda prošlo."
No audiootrusiti odbrusiti
No audioovakov ovakav
No audioovo ovdje, tu
No audioovrimeniti glagol koji označava popravljanje vremenskih prilika i dolazak ljepšeg vremena
No audioovuder(ec) ovuda
No audioozdrejati sazrijeti (voće i povrće)
No audioozduol odozdo
No audioozgolja izraz za jelo koje se jede samo, bez ikakvih dodataka, priloga ili umaka "riži ozgolja"
No audioozguor odozgo
No audiooženjin oženjen