(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiona evo, izvoli, uzvik nutkanja ili nuđenja "na ti, vazmi jedun kufet"
No audiona ona "ni no na, no je na druga"
No audiona čudu (biti na čudu) ostati začuđen i zapanjen, ne znati što uraditi "sa san na čudu!"
audiona štre na prepad
No audiona tiermene postupno, polako
No audionabotiti nateći, oteći
No audionabrizgati dizati se, npr. kvas
No audionabruajati nabrajati
No audionabrudati se namočiti se, upiti vodu dugim namakanjem "stavi to najprvo močiti u vodu, da se dobro nabruda."
No audionabrudun namočen u vodi
No audionabumbati nabubriti, povećati volumen močenjem u vodi
No audionabumbiti se napiti se, popiti previše
No audionabumbuana nabrekla, natopljena
No audionaburu na sjever, prema sjeveru, okrenut prema sjevernoj strani
No audionacicati 1. nasisati se 2. opiti se
No audionacimbarati (se) 1. nasvirati(se) 2. izreći svašta 3. dobro se napiti, opiti
No audionačefuljati poskidati čefulje, nakupiti se nečega
No audionačemrđeno namrgođeno, srdito
No audionačešati nakupiti puno plodova maslina otkidanjem zrna sa stabla
audionačiniti napraviti, popraviti, urediti "jua ujtro ka se dignin odma postelju načinin."
No audionačinjen 1. napravljen; 2. u erekciji (penis)
No audionačuati načeti
No audionaćućati se nasisati se
No audionadignuti se 1. nabubriti, dignuti se (za tijesto pomiješano s kvasom) "tiesto se nadiglo." 2. dignuti se (u smislu erekcije spolovila)
audionaditi 1. nadjenuti nekome ime ili nadimak "kuo ćete joj ime naditi?" 2. nadjenuti (pr.mamac na udicu, konac na ribarsku iglu) "samo nadij živu ješku i zubaca ćeš ćapati."
No audionadožuntivati dodavati, produljivati
No audionadrob potrbuške
No audionafastati se nahvaliti se
No audionagolo do gola (npr. ošišati do gole kože)
No audionagolužati se naviknuti se na nešto što pruža osjetilni užitak
No audionagrancolati nakititi, nacifrati
No audionagrišpano naborano
No audionagrišpati naborati, smežurati
No audionagrišpati se nabrati se, naborati se, smežurati se "lje stuaru nagrišpanu!"
No audionagrunditi se 1. naoblačiti se 2. naljutiti se, smrknuti lice
No audionagucati se nagutati se "ajme, muora san se nagucala !"
No audionahluaditi se prehladiti se
No audionahrstati se najesti se nečega
No audionajedunput najedanput
No audionaješkati namamiti
No audionajisti se najesti se
No audionajprvo najprije, prvotno
No audionajuariti 1. rasplamsati vatru (najuariti ogunj) 2. preneseno: razljutiti, ražestititi nekog
No audionajuati zaraziti, prenijeti bolest ili zarazu "ne hodi kod njega najua'će te"
No audionajuštivati namještati
No audionakarocati navući, nanositi, nakrcati
No audionakinđuriti se (neukusno) se nakititi, okititi, našminkati
No audionaklanpanati nekoga dobro natući
No audionako onako
No audionakov nakova onakav, onakva
No audionakrkače nositi nekoga na ramenu
No audionakuriti se 1. napušiti se 2. preneseno: naljutiti se
No audionamatahunati natući šakama
No audionamatajati se naraditi se
No audionamestiti namjestiti
No audionamesto umjesto
No audionamiečiti se iron. namečiti se, naviknuti se na nešto dobro, ugodno ili ukusno 'kako su se namiečili šimpre hoditi na črišnju.'
No audionamiriti se namjeriti se "na krivoga čovika si se ti namiri!"
No audionamisto umjesto
No audionamo, namoka onamo
audionamujsiti se namrgoditi se "ča si se sa namujsila, pa nis ti nišće grubo rekla?"
No audionamušćati se namirisati se
No audionanika neka (neodređeno)
No audionaniti 1. nanjeti "jugo je nanilo šporkicu na Batalažu" 2. spavati: djetetu od milja
audionanoge pješice "daj, homo nanoge do Prieka"
No audionaotu namah, odjednom, nezaustavljivo
No audionapa 1. sama mreža bez olova, pluta (šuvra) i prstenova
No audionapitati nahraniti, dati jesti djetetu ili bolesnom, iznemoglom čovjeku
No audionaplate ručno izrađene jednostavne i lagane cipele
No audionapolak na pola
No audionapose posebno, odvojeno;
No audionapovid najava vjenčanja na kraju mise
No audionapoviti se napovjediti se, najaviti vjenčanje u crkvi
No audionapri' naprijed
No audionapri-nuase naprijed-natrag
No audionaprlituana pretjerano nakićena, napirlitana (najčešće žena) "ko se naprlitala, ča je maša je maša!"
No audionaprtiti natovariti
No audionarakamati nešto uljepšati vezom, navezati
No audionarakamun čipkasto izvezen "narakamuani lancun"
No audionaremati se dobro se obući, navući na sebe mnogo toplih slojeva odjeće
audionariesti narasti "ko je naresa nuaj muali, jedva sa ga poznala."
No audionariguano poredano, nanizano u linije
No audionarizati narezati
No audionaslađivati davati u ustima osjećaj pretjerane slatkoće (pr. vino naslađiva)
No audionasveta zvon crkvenoga zvona kada je posveta hostije na misi
No audionaštivati nagomilati, slagati jedno na drugo, obično kašete
No audionatakati nabosti
No audionatamburati istući, pretući
No audionatašće natašte "Ajme slabo mi je, natašće san kafu popila."
No audionatiegnuti 1. nategnuti 2. izvući brod (čamac) na obalu "moruamo bruod natiegnuti", 3.napeti (praćku); 4. povući (hlače) "natiegni te gaće!"
No audionatiegnjeno nategnuto
No audionatući istući, pretući
No audionatušilati nahuškati, nekoga nagovoriti na neko ružno djelo, psinu ili da (verbalno)
No audionauarmati 1. naoružati 2. pretoplo se obući 3. preneseno "Planina se nauarmala." - Planina (Velebit) se naoružala oblacima, zapuhat će vjetar.
No audionauzgore stojećki
No audionauznak pasti na tjeme
No audionavaližati naprtiti "brodi navaližuani tunimin."
No audionavigati ploviti
No audionavisiti staviti kuhati jelo "u puodne san obied navisila i još ni gotuov."
No audionavlaš namjerno, naročito
No audionavonjati se namirisati se "ko si se navonjala, ciela kuća duaje."
No audionavoto odjednom
No audionavrime na vrijeme, u pravi čas
No audionaza natrag
No audionaželjno naprasno
No audionažgati zapaliti, upaliti
No audioneder negdje
No audionedilja nedjelja
No audioneduperun nov, neupotrebljen
No audioneharan nemaran, lijen, nezainteresiran za rad i dužnost
No audioneispišeni neispisan
No audionesmodo izraz ljutnje: "navaljala osobo!"
No audionevaljiv pokvaren, neupotrebljiv
No audioneverin manja, kratkotrajna oluja
No audioneviera oluja
No audionevista nevjesta
No audionezariešćena nezarasla
No audioni 1. nije 2. nema, "ni'ga doma." - nema ga kod kuće.
No audioni tac-ni bac ni makac, bez mrdanja
No audioni tantin ni toliko
No audionič nešto "duojdi da ti nič pravin."
No audioničesa ničega
audioničigov ničiji
audionider 1. nigdje 2. negdje
audionieće neće
audionieš, niećeš nećeš
No audionika neka "nika turiskinja te iskala"
No audionika' nikada "nika se nijećeš pameti naučiti"
No audionikako(r) nikako, nekako
No audioniki neki
No audionikidan (nikidun - u još starijoj upotrebi) neki dan
No audionima nema "ne moremo ti to kupiti sinko, nima se šuoldov."
No audionis' nisam
No audionišće ništa
No audioniškoristi izraz za osobu ili stvar od koje ne treba ništa očekivati, od koje nema koristi
No audiono ono
No audionoguada udarac nogom (u stražnjicu)
No audionohat nokat
No audionoliko onoliko
No audiononiko ono nešto (neodređeno)
No audionosieća trudna
No audionovituad novost, novina (nešto novo)
No audionovituade novosti
No audionožun nožem
No audionuabuoj plik nastao na tabanu (nekom imunološkom reakcijom) 'ka zagaziš di se tovuar popišua, unda ti izuajde nuabuoj na poplatu.'
No audionuač na što
No audionuačkoli na štogod
No audionuačmin načet, već otvoren proizvod "nuačmeno mliko"
No audionuadijati se nadati se
No audionuadiv nadjev, meka, mamac (pripremljen za nadjev udice)
No audionuadunka ne sasvim zrela, polutvrda smokva
No audionuadunke tvrde smokve koje su tek počele zrijati pa su još nezrele i nisu ukusne
No audionuagnuti nagnuti
No audionuaj onaj
No audionuajniki onaj neki (neodređeno)
No audionuajposli naposljetku
No audionuajskoli osobito, posebno, naročito
No audionuajti naći
No audionuajzuad na kraju
No audionualivica pljusak
No audionua'no na ono
audionuapluog pljusak
No audionuapluov jaka kiša, pljusak
No audionuapridak napredak, razvoj
No audionuaruod narod, ljudi, svijet, veća skupina ljudi "e, i u no doba je lipoga nuaruoda bilo."
audionuaružnja naranča
No audionuase 1. natrag 2. na sebe (staviti, obući) "ča'š to nuase ubući?"
No audionuaš naš
No audionuaš ča znaš što
No audionuaš'ti znaš li ti
No audionuavist zavist
No audionuavit navika, uobičajenost
No audionuder(ec) onuda
No audionunati spavati (kad se tepa djeci)
No audionunj na njega
No audionuoć noć
No audionuoćun noću, po noći
No audionuode(ka) ondje
No audionuos nos
No audionuova novost, vijest