(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiomac svežanj (pr. karata, papirnatog novca i sl.)
No audiomaca veliki čekić težak oko 4kg koji se drži s dvije ruke
No audiomacet tucet
No audiomaća mrlja
No audiomaćivati mrljati
No audiomaćuano umrljano, uprljano
No audiomadir daska u oplati broda
No audiomadrikula matrikula, pomorska isprava obavezna za pomorce i ribare na većim brodovima
No audiomaganjun sakat
No audiomagazin prostor (objekt) u kojem su se čistile, solile i kasnije skladištile slane srdele "doli ti je na mulu od Teša magazin"
No audiomagunja planika
No audiomaginet magnet
No audiomajinati 1. oslabiti, popustiti (za jak vjetar)moremo sa vunka, majinalo je. 2. spustiti lantinu da bi se jedro odvojilo od jarbola
No audiomajuolik porculan
No audiomajuolika emajl
No audiomakakuada 1. gužva, metež, skandal 2. neugodan, neprijatan događaj 3.udarac
No audiomakina 1. brodski ili automobilski motor, stroj 2. šivaći stroj 3. stroj za pranje rublja
No audiomakineta vrsta britve za brijanje u koju se umeće žilet
No audiomakiništa strojar
No audiomalatinjstvo djetinjstvo
No audiomalin mlin za masline,uljara za preradu maslina
No audiomalinica mlin, mlinica
No audiomaloprin maločas, malo prije
No audiomandalina mandarina
No audiomanestra tjestenina
No audiomanestrun jušno jelo od sipa ili liganja i tjestenine
No audiomanganelo valjak za kolače
No audiomangiera guma za polijevanje broda
No audiomanica ručica za ručno paljenje brodskog dizel-motora
No audiomaniga pumpa za izlijevanje, crpljenje vode (iz bunuara ili iz broda)
No audiomanovual pomoćni radnik u zidarstvu
No audiomantati se imati vrtoglavicu "mantua mi se u gluavi, ne muogu na nogami stuati."
No audiomanu daj "manu da vidin."- daj ovamo da vidim
No audiomanula vrsta ribe: gira oblica
No audiomanun(is manun) sa mnom
No audiomanjadija sitna, miješana, manje vrijedna riba koja ostane nakon što se ulov razvrsta po klasi
No audiomanjamuhte koristiti plodove tuđeg rada, živjeti na tuđi račun, "jesti, a ne raditi"
No audiomanjamuhto osoba koja živi na tuđi račun (voli dobro pojesti i popiti, a nije sklona radu)
No audiomanjavento živi od zraka
No audiomanjiera vladanje, ponašanje, manira
No audiomarač ožujak, mart (u muarču)
No audiomaraminti stvari
No audiomarangun stolar
No audiomarašćina vrsta bijelog grožđa "u vin trsju je nuajviše marašćine"
audiomareta val
No audiomarina vojna mornarica u vrijeme austro-ugarske monarhije.
No audiomarinda marenda, radni doručak oko 9 11sati ujutro, na kojem se poslužuje zasitnija hrana
No audiomarinier vojnik vojne mornarice, "u marinierskoj vuojski je."
No audiomaritima pomorsko dobro, obalni pojas širine 6 m "pruži se je u maritimo, a to ni u riedu."
No audiomartelina zidarski čekić
No audiomaruaška višnja maraška
No audiomarun kesten
No audiomasa jato riba "jenu veliku masu sridiel san vidi ko Lavdare."
audiomasarija posuđe; operi masariju!
audiomaslina deblo i granje stabla masline pogodno za loženje "stavi malo masline, ona duaje dobar žuar."
No audiomastiti tiještiti (gnječiti) grožđe da bi se iz njega dobilo vino
No audiomaša previše "ča je maša je maša!"
No audiomašćati praviti narez na metalnoj cijevi ili šipci
No audiomaškara osoba koja se maskirala povodom karnevala
No audiomaškarati se navući na sebe masku povodom karnevala
No audiomaškare karneval, fašnik, maskenbal
No audiomašketina pogrdno: mačketina
No audiomaštie(u maštelu) vrsta drvene posude sa kružnim dnom i tri ručke u kojoj se pralo rublje; riječ se koristi i za plastične posude
No audiomaštor vrsta ribe: gira koja je rastom promijenila spol iz ženskog u muški
No audiomatahun udarac šakom "ko ti dun matahun, sve će ti zubi u grlo poletiti! ali ga je izmatahunua."
No audiomatahunati tući šakama
audiomati(množ. matere) majka
No audiomatraka toljaga
No audiomatrijua materijal
No audiomauš kartaška igra koja se igrala isključivo za novac
No audiomaušari osobe koje su se često igrale na mauš (kartaška igra)
No audiomažin drveni mlinac za prženi ječam (žito) od kojeg se kuhala kava (kafa)
No audiomećati stavljati
No audiomedecina lijek, lijekovi "si popila medecinu?"
No audiomeja međa
No audiomeju među, između
No audiomekinje ostaci, ljuske žitarica (pšenice, ječma, kukuruza ili raži) koje su se davale kao hrana svinjama
No audiomelura stjenovito dno gdje se zadržava kvalitetna bijela riba
No audiomelja količina maslina potrebna za jednu meljavu, dovoljna da se napuni mlin
audiomenut (množ. menuti) minuta
No audiomenjedite meningitis, upala moždane ovojnice praćena jakom glavoboljom
No audioMerika Amerika
No audioMerikunci Amerikanci
No audiomeruojde hemeroidi
No audiomesarna mesarnica
audiomesto mjesto
No audiomeštar majstor, stručnjak, znalac
No audiomeštraluada jači maestral
No audiomeštrovica učiteljica
No audiomeštrua vjetar maestral
No audiomicka lagano kiši
No audiomiečje mekana sredina kruha koja se obično odvaja maloj djeci
No audiomied med
No audiomieko meko, mekano
No audiomiena mjesečeva mijena
No audiomieso meso
No audiomiesti mesti
No audiomietla metla
No audiomiežiti gnječiti, stiskati rukama
No audiomilun dinja
No audiomiljet maleni ukrasni stolnjak ili podloška od ručno vezene čipke
No audiomina dinamit, eksploziv za razbijanje stijena
No audiominda zamjerka, primjedba "vaik mi mindu nuajdeš."
No audiomindula badem
No audiominuac mirna osoba, dobrica, nevinašce "ni ga ni čuti, ko minuac je.", "tobože da je minuac, a nuajgori je."
No audiominjati mijenjati
No audiomirina zidovi urušene kuće, stara napuštena kuća bez krova
No audiomiritati zavrijediti
No audiomiriti mjeriti
No audiomirlić čipkasta traka
No audiomiruač geodet
No audiomiruakul čudo, mirakul
No audiomisec mjesec
No audiomisečina mjesečina
No audiomisiti mijesiti
No audiomišancija 1. mješavina 2. količina izmješane različite vrste riba 3. alkoholno piće sa sokom
No audiomititi 1. mimoići 2. preneseno: ostati bez nečeg, proći bez nečeg "ne buoj se nieće te mititi."
No audiomitraljati 1. mitraljirati, pucati iz mitraljeza 2. Preneseno prditi
No audiomiza niz "malo ča nis pua miza skale"
No audiomizbrdo nizbrdo
No audiomižerna bijedna, jadna, siromašna
No audiomižierija jad, bijeda, siromaštvo
No audiomladica mlad izdanak neke biljke npr. masline
No audiomladić 1. mlad muškarac, momak 2. dečko neke djevojke
audiomlađarija mladež
No audiomlice sok (mlijeko) nekih vrsta biljaka (najčešć nezrelih plodova smokava ili smokvinog lišća)
No audiomlikarice 1. mjekarice 2.saveznički avioni koji su svakodnevno jutrom oblijetali i mitraljezima gađali zadarsko područje pod talijanskom upravom u II. sv. ratu
audiomliko mlijeko
No audiomliti 1. mljeti, mljevenjem prerađivati (masline, pšenicu, kukuruz i sl.) 2. puno govoriti "ko more mliti, ni stala oka' je došla."
No audiomluad mlad
No audiomluada 1. pridjev: mlada 2. imenica: mladenka
No audiomluadi zaručnik
No audiomluak neodlučan, mlakonja
audiomluako mlako
No audiomluati štapovi kojima se tuklo žito da se rastrese sjeme
audiomljohav labav,slab
No audiomobilje namještaj
audiomocira suhozid
No audiomoćan imućan, dobrostojeći
No audiomoći moći (jed.: muogu, moreš, more; množ.: moremo, morete, moru)
No audiomodunte gaćice
No audiomoguć bogat, imućan "uduaj se u Rurinih oni su mogući"
No audiomohunjica mahuna
No audiomola zapovijed ispuštanja konopa ili mreže
No audiomolati ispustiti, odvezati
No audiomolivati puštati ili popuštati konop ili mrežu iz ruku
No audioMoluat otok Molat
No audiomontura kaput i hlače za rad, obično plave boje (ribarstvo i poljoprivredu)
No audiomonuade bespotrebne komplikacije, izvoljevanja
No audiomorbin nestašlost, objesna dječja igra
No audiomorbinati zadirkivati
No audiomorebiti možda, moguće, vjerojatno
No audiomorina veliki, snažni valovi
No audiomorski puas vrsta ribe: morski pas
No audiomot gestikulacija koja se koristi za sporazumijevanje umjesto govora
No audiomotorbicikla motorkotač, moped
No audiomotorin 1. moped 2. mali, vanbrodski motor na čamcu
No audiomrčiti crniti
No audiomriža mreža
No audiomrižica 1. mali komad mreže 2. mrežasti plamenik od azbesta na starim ribarskim feralima
No audiomrižina veliki komad mreže bez pluta, olova i konopa
No audiomrmoriti mrmljati, nezadovoljno mrmljati
audiomrsno komadi uglavnom usoljenog, sušenog svinjskog mesa
No audiomrta mirta (mediteranska biljka)
No audiomrtvač mrtvilo, bezvoljnost, opustjelost, nedostatak živosti
No audiomrtve bande oplata broda podignuta iznad razine palube koja služi kao zaštitna ograda
No audiomrtvuaško cviće krizanteme
No audiomrva mrvica
No audiomrzlina hladnoća
No audiomrzlo hladno
No audiomu(l) 1.pristanište brodova, lučica
No audiomuačuak mačak
No audiomuaći maleni, sitni
No audiomuajiti brinuti se o dojenčetu
No audiomuajo vok. majko
No audiomuali 1. pridjev: mali, maleni 2. imenica: dječak, maleni
No audiomualta mješavina cementa i pijeska, beton
No audiomuariti mariti, voditi brigu
No audiomuaslina maslina: stablo ili plod masline
No audiomuast 1. vinski mošt "mastili smo gruozje učiera." 2. mast, masnoća
No audiomuašje unutrašnjost krošnje, gusto granje s grančicama i lišćem na stablu
audiomuaška mačka
audiomuaškica mačkica
audiomuazast razmažen, plačljiv
No audiomuaziti se maziti se, milovati se
audiomučati šutjeti
No audiomućuak pokvareno jaje
No audiomućuon inćun
No audiomudrijati razmišljati, mudrovati
No audiomufa pokvareno vino
No audiomuhar vrsta tkanine za lancun
audiomuhto besplatno
No audiomuka brašno
No audiomuku čak "muku uru vrimena je govori."
No audioMul priobalje sjeverne luke u Kalima
No audiomularija pogrdno: djeca, dječurlija
No audiomulica 1. djevojčica rođena u vanbračnoj vezi 2. pogrdno: za neposlušnu djevojčicu od desetak godina
No audiomulingin pregradni zid
No audiomuluac 1. dijete bez oca 2. dijete od desetak godina
No audiomulja glava od hobotnice
No audiomuljati 1. miješati 2. preneseno lagati
No audiomulje vrtlozi, virovi
No audiomunat velik teret koji preteže na jednu stranu, "velik mu je no munat, sve će mu se izvualiti."
No audiomunita sitni novac, sitno
No audiomunkul bitva na brodu (gajeti, leutu) za privez
No audiomunjelo pogrdno: luđak
No audiomunjenica 1. ludilo, živčanost, navala bijesa, 2. pogrdan izraz za ženu
No audiomunjiesati 1. izvoditi gluposti, mahnitati, divljati "lje ga ča čini, pomunjiesua je!" 2. zadavati nekome suvišan posao
No audiomunjiešćina ludost, bedastoća
No audiomunjin lud, osoba koja nije prisebna
No audiomuod preneseno: ćud, karakter "un ti je svoga muoda."
No audiomuodrag (množ. muodrazi) vrsta ribe: modrak
No audiomuol vrsta ribe: oslić
No audiomuorast crn, crnomanjast, crnoput
No audiomuore more
No audiomuorica crnokosa, tamnoputa djevojka ili djevojčica
No audiomuoro nadimak za crnoputa čovjeka (pa i životinju)
No audiomuorša škrip (koristi se u slolarstvu ili brodogradnji)
No audiomuost most
No audiomuoviti maknuti, pomaknuti
No audiomuožanje moždani, mozak
No audiomurka talog od ulja
No audiomurva dud
No audiomuškadin muškarčina, frajer
audiomuški muškarac "niki muški te iskua.", "kupati se po muškinu."
No audiomuštrati 1. tjerati u red, podvrgavati disciplini; uvježbavati, vježbati 2. gnjaviti, dosađivati
No audiomušun muzgavac
No audiomuta naziv ili nadimak za nijemu ili gluhonijemu ženu
No audiomutica pogrdno: "mutice, ka nieš da poslušaš!"
audiomuto uvredljivo: mutavac, mutavče "a ti, muto jedan, ko te plesnin! a muto, ka ne razumiš."
No audiomutrija lice, oblik lica, crte lica "poznua san ga odma po mutriji."
No audiomutrije mudrovanja, razmišljanja
No audiomutuor 1. motor, motor s unutarnjim sagorijevanjem 2. motorkotač, moped
No audiomužika muzika, glazba
No audiomužikati 1. glazbati, svirati, pjevati 2. govoriti bez veze ili puno govoriti
No audiomužina metalna kasica za novac