(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audioladahnije laganije
No audiolagun orkan
No audiolahat lakat "pua mi je nuož u more, dosieži ga, ni ti nego do luahta ruku umočiti."
No audiolajuona žena sklona svađi, koja uvijek izaziva i traži verbalne okršaje
No audiolako lagano; laglje, nuajlaglje
No audiolamarin metalne ploče od kojih se izrađuju željezni ili oblažu drveni brodovi
No audiolamica lametica, žilet za brijanje
No audiolampadina ručna svjetiljka, baterija
No audiolampati sijevati "lje ko lampua sa'zmuorca, duaž će!"
No audiolampijun veliko svjetlo pod kojim se u moru skuplja riba
No audiolanbik drveni stožasti otvoreni sud volumena više od 500 l (po veličini između urne i badnja)
audiolancun plahta
No audiolantierna svjetionik
No audiolantina dugačka drvena motka za koju bi se pričvrstilo (latinsko) jedro
No audiolapiž olovka
No audiolastra prozorsko staklo
No audiolašćiti se sjajiti se
No audiolaškati popustiti previše zategnut konop na brodu "laškuaj malo tu cimu, da se more bruod povući."
No audiolaštik rastezljiva guma za tekstil
No audiolata lim
No audiolaterništa svjetioničar
No audiolaurati raditi "vridan čovik vajk nič laurua."
No audiolavandiera pralja
No audiolavandin umivaonik
No audiolavur rad
No audiolazar onaj koji se šulja
audioledina neobrađen, zapušten, u korov i travu obrastao komad zemlje
No audiolegadina završno glađenje, glatki završni sloj
No audiolemućier tegljač, remorker
No audiolemuozina milodar u crkvi
No audiolemurć tegalj
No audiolemurćati tegliti, vući drugi brod
No audioleruoj sat
audiolešati iskuhati u vodi
No audiolešo kuhano u vodi
No audiolešuada obilan obrok kuhanog mesa ili ribe
No audioletera pismo
No audioletno ljetno
audioleto ljeto
No audioletoska ljetos
No audioletratati se slikati se, fotografirati se
No audioletrika električna svjetiljka
No audiolevanat 1. strana svijeta: istok 2. vjetar: istočnjak
No audiolevantarun izrazito jak vjetar istočnjak
No audiolevuntuara vjetar istočnjak koji obično puše zimi, a prati ga izrazito loše, hladno i oblačno vrijeme
No audiolevuorver revolver
No audiolezierva, lizierva rezerva
No audioležati 1. ležati, mirovati, spavati 2. noćiti, negdje privremeno boraviti
No audiolibar ( množ. libri ) knjiga "vrag ti libri skroji"
audioliberati se ostaviti se, maknuti se od nečeg ili nekog "liberuaj me se, dodija si mi više!"
No audiolibrić mala knjižica, blokić
No audioliebra rebra
No audiolied led
No audioliehtati skupljati (preostala) zrna masline s tla
No audiolielati se njihati se
No audioliešto brzo, žustro
No audiolikarija lijek "popila san likariju segutra posli kafie."
No audiolikuar liječnik, doktor
No audiolindrati teturati
audiolipo (lipše) lijepo (ljepše)
No audiolipota ljepota
No audiolisti puzati "ve kako zmija lizie."
No audiolišaji mahovina
No audiolišina karta koja ne nosi vrijednost (u igri briškuli ili trešeti)
No audiolišo 1. glatko 2. lišo pruojti - preneseno: proći bez kazne "a ča si misli da ćeš lišo pruojti?!" 3. u kartaškoj igri - bez boda 4. prazno
No audiolitrat portret
No audiolitruaš mjera za volumen: sto litara
No audiolivaka lijeva ruka
No audiolivakar lijevoruk
No audiolivie vrsta zidarskog alata: razulja, libela, vaservaga
No audiolizati gmizati
No audiolizuol snažno i otrovno sredstvo za dezinfekciju
No audiolokadur čovjek sklon piću, alkoholičar
No audiolokoća jednakomjeran šav nastao spajanjem dviju fersa (mreža)
audiolokuarda vrsta ribe: lokarda, plavica
No audiolopotika vrsta makije
No audiološpunja lupina, vanjski omotač nekog bobičastog voća ili povrća (grah, grašak, grožđe i sl.)
No audiolovica domaća mačka koja dobro lovi miševe
audioLovrinja blagdan sv. Lovre, zaštitnika Kali koji se slavi 10. kolovoza
audiolovuasati zavirivati u svaki kutak kuće ili prostorije "ne lovuasaj mi po buorši!"
No audioluađina zavjetrina
No audioluamati lomiti
No audioluastavica lastavica
No audioluaz jedva prohodan puteljak ili prolaz u "intruadi" (za magarca), obično kroz razvaljen suhozid (mociru)
No audiolucmarin ružmarin
No audioluće grudice zemlje
No audiolug pepeo
No audioluj srpanj, juli
No audioluk češnjak
No audioLukorun mjesto Lukoran
No audioLukorunci mještani Lukorana
No audioLukorunka mještanka Lukorana
No audiolulav blesav
No audiolulavac blesan
audioluliti sisati prst (uobičajena radnja kod male djece)
No audiolumbardati udarati, tući (u smislu zvuka: grmljavine, eksplozija i sl.) "ko lumbardua!"
audiolumbrela kišobran
No audiolumer broj
No audiolumin žižak, plamičak, uljanica
No audioluminij aluminij
No audiolunbati se udubiti se, iskriviti se, izobličiti se uslijed udarca
No audiolunbrelin suncobran
No audioluncijati svečano zvoniti za blagdan "Lovrinja je, luncijua cielo jutro."
No audioluncijuana svečana misa uz korištenje zvona (luncijana)
audiolunda komad, kriška
audioluoj loj, masni dio životinjskog mesa ili zgrušana životinjska mast
No audioluokva lokva
No audioluozje granje vinove loze
No audiolupiež lopov
No audiolustrun ulašten
audiolušija lužina, prljava voda od pranja rublja
No audioluštrati polirati, trljanjem činiti neki predmet sjajnim
No audioluzuarij krunica
No audiolužina vrsta ribe: gira oštrulja
No audiolužnica prašak za robu napravljen od luga