(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audioka' kad, kada
No audiokabua kabao, vjedro
No audiokabun zimska ribarska kabanica domaće izrade
No audiokacavida odvijač
audiokacuo duboka žlica za vađenje jela
No audiokadena lanac
No audiokadija usjeklina u kamenu, živoj stijeni uz morsku obalu
audiokadinjak metalna posuda za kađenje tamjanom (u crkvi ili po kućama uoči Božića)
No audiokaditi 1. dimiti dodavanjem tamjana u kadilo 2. obilaziti kuće s kadilom i tamjanom (božićni običaj)
audiokafa 1. napitak: kava 2. kaljski običaj na dan svadbe: marenda uz kavu u kućama mladenaca
No audiokafeno smeđe
No audiokaiš remen
No audiokajić čamac
No audiokajin posuda za pranje
No audiokakava kakao, napitak sličan današnjem kakau koji se također miješao s mlijekom
No audiokako kao
No audiokakoder kao
No audiokalafatati graditi, popravljati brod
No audiokalafuat zanatlija koji gradi ili popravlja drvene brodove
No audiokalamita magnet, gromobran
No audiokalati spustiti
No audiokaldaja posuda ili kotao za grijanje vode u peći na drva
No audiokaldofiero čelična sajla, čelično uže
No audiokale ulice
No audiokaleb galeb
No audiokalebarija galebovi, jato galebova
No audiokaligier postolar
No audiokalivati se spuštati se
No audiokaloćuali dvogled
No audiokalom dio konopa koji povezuje predmet na dnu mora (npr. sidro ili mrežu) sa nečim na površini
No audiokaluada zapas mreže kod ribolova plivaricom
No audiokalumivati puštati mrežu da preko ruku (dlanova) klizi u more
No audiokalun bitva, ukopani željezni stup na obali za privez brodova
No audiokamara soba
No audiokamarin malena prostorija u sklopu kuće koja služi za odlaganje raznih stvari
No audiokamenica 1. kameni sud za čuvanje ulja, 2. u masliniku prirodno udubljenje u kamenu gdje se skuplja voda koju piju ljudi i životinje
No audiokamik 1. kamen 2. kristali modre galice koji se upotrebljavaju u vinogradarstvu
No audiokaminje kamenje
No audiokamižela uličica, stiješnjen prolaz
No audiokamižot radni kaput od grublje taknine
No audiokamomila kamilica
No audiokampanije zvonik
No audiokanaštrela plivarica
No audiokančuolica pričica, zgoda, vic
No audiokandela viseći svijećnjak u crkvi, kandilo
No audiokandelica svijeća
No audiokanela pipa na bačvi
No audiokanica 1. kapljica 2. crveni pojas koji se nekad nosio oko struka
No audiokantar vrsta ribe: kantara, kantor
No audiokantati pjevati
No audiokantir komad grede (građe)
No audiokantun 1. ugao,kut. 2. kraj kruha
No audiokantunual ugaoni, pravilno isklesani kamen na vanjskom, nosivom zidu kuće
No audiokanuata kraj, svršetak sezonskog branja maslina
No audiokanuti kapnuti
No audiokanja morski pas, morska neman, proždrljivac
No audiokanjati loviti kanjce (vrsta morske ribe, nekad česte u zadarskom arhipelagu) udicom
No audiokanjuara udica za lov kanja, kanjaca
No audiokapac kadar, sposoban, u stanju "pa da nisi kapac duojti ko mene ovi dani?!","biti u Kali pa ni kapac mi se ne juaviti!"
No audiokapelin šešir kakav nose dame
No audiokapeluada ćuška
No audiokapišanat (gradsko) groblje
No audiokapot 1. kaput 2. potpuna pobjeda u kartaškoj igri trešeti, u kojoj protivnik nije osvojio ni boda
No audiokapotina stari, izderani, grubi kaput
No audiokapsa mrtvački sanduk
No audiokaramun vrsta jela: lignje ili sipe pirjane na crvenom luku s krumpirima
No audiokaratie (u karatelu) manja bačva (do 200-300l)
No audiokarbun ugljen
No audiokarić niska kolica sa četiri malena kotača i dugačkom ručkom za vuču, služe za prijevoz tereta
No audiokarig teret, težina
No audiokarijuola tačke, kolica za teret s jednim kotačem i dvije ručke
No audiokarituad milosrđe, karitativna pomoć, karitas
No audiokaroc produžetak na provi broda (gajete)
No audiokarocati vozati nešto naokolo
audiokarota mrkva
No audiokartafina papir za zamatanje duhana u cigaretu
No audiokartun karton, kartonski papir
No audiokartušina stari, zgužvani papir ili karton
No audiokaruba stablo i plodovi rogača
audiokašeta sanduk, kutija; drvena ili plastična kutija u kojoj se stavllja ulovljena riba
No audiokašetivati grabiti ribu u kašete
No audiokašnje kasnije, poslije
No audiokaštaldica članica bratovštine Guospine skule, zadužena da pazi i uređuje crkvu i crkvene oltare
No audiokaštig 1. Božja kazna 2. kazna djetetu koje nije bilo poslušno (pr. kad se dijete pošalje u kut) 3. danak: jedanput godišnje se na blagdan Velike Gospe plaća kaštig "Guospnoj skuli"
No audiokaštigati 1. primiti kaznu 2. primiti kaznu od Boga
No audiokaštigun kažnjen
No audiokaštradina dimljeno i osušeno meso
No audiokaštuald član crkvene bratovštine, zadužen da vodi brigu o crkvenom dobru (pašnjacima, maslinicima..)
No audiokašun 1. drveni sanduk s poklopcem 2. drvena oplata za nalijevanje betonskih zidova
No audiokatafalak odar
No audiokatafić zabačena maslina na vrlo oskudnoj zemlji
No audiokatinela zadnje krmeno veslo na leutu ili gajeti
No audiokatkoli katkada
No audiokatram katran
No audiokatramati premazati katranom
No audiokatrida stolica
No audiokaul cvjetača, karfiol
No audiokaumišta konop kroz koji prolazi čelična sajla radi dodatne čvrstoće
No audiokauštik natrijeva lužina koja se prije koristila se za pravljenje sapuna
No audiokavalet konjić, drveni četveronožni nosač kojeg koriste stolari i brodograditelji
No audiokavicua plutača koja označuje položaj potopljene mreže
No audiokavija zašiljeni komad drva koje se koristi prilikom "pijumbivanja"
No audiokažierma vojarna
No audiokažin javna kuća, bordel
No audiokažot malena, jadna kućica, potleušica
No audiokec ! uzvik kojim se tjeraju, pokreću, gone koze ('kec, kec! kec vamo!')
No audiokelja ženka magarca (tovara)
No audioki koji
No audiokiće skupni naziv za ubrani brst (koji može poslužiti kao hrana kozama ili za ogrijev nakon što koze pobrste lišće)
No audiokie kakve, koje
No audiokierna vrsta ribe: kirnja
No audiokika zatiljak; pogrdno: glava
No audiokikoder kojikod, tkogod
No audiokikoli tkogod, netko
No audiokil kilogram
No audiokilav spor, trom, teško pokretan
No audiokilavica talijanska bočica potpuno zaobljena, nije mogla samostalno stajati
No audiokimenat prorez između rasušenih dasaka na brodu
No audiokin kim, kime "is kin je poša na ribe?"
No audiokinđuriti se (neukusno) se kititi, šminkati
No audiokiput pokatkad, ponekad
No audiokisati kvasati, fermentirati, proces fermentacije prilikom kojeg se tijesto napuhuje
No audiokita grana s lišćem
No audiokitica 1. stručak cvijeća 2. maleni molitvenik
audioklampanati tući ."ne klampanuaj po podu, sve će se prosiesti"
No audiokliepuac tučak zvona, klatno
No audiokluasti staviti, npr."ma di san ga no kluala?"
No audiokluati staviti
No audiokljema zadnja rakija kod pečenja
No audiokljesen zaleđeni ocjedak vode, ledena siga
No audiokljica klica, još nerazvijen izdanak biljke
No audiokljin (množ. kljini) klin
audiokljiške kliješta
No audiokljiškuar vrsta škorpiona
No audiokljuati kleti, prokljinjati
No audiokljuatva kletva
No audiokljuka kuka za trešnju maslina
No audiokniez vrsta ribe: knez
No audioknjajasta (ruka, noga) nefunkcionalna ili djelomično funkcionalna (od rođenja, ili zbog ozljede i bolesti)
No audioko 1.ako: ko'š ko nie'š 2. kako: "ko mi je bilo dobro sinoć."
No audiokobuogda akobogda
No audiokobuotnica hobotnica
No audiokoćarica vrsta ribarskog broda koji lovi mrežom koćom
No audiokoćeta uzglavlje ili podnožje kreveta
No audiokodluak vukodlak
No audiokofa 1. košara od pruća (za rublje, za parangale i sl.) 2. ograđena promatračnica na vrhu jarbola većeg ribarskog broda
No audiokogakoder ponekog, nekoga
No audiokogakoli nekoga
No audiokokoša kokoš
No audiokokuruz kukuruz
No audiokolačati osloboditi zakačenu udicu željeznim prstenom (kolačem)
No audiokolap srčani ili moždani udar 'kolap mu je pua, ni dobro.'
No audiokolarin ovratnik
No audiokoleda velika vatra na otvorenom
No audiokoleno koljeno
No audiokolet ovratnik
No audioKoliegini 1. toponim: priobalni dio Kali oko Ravnice 2. osobe (rodom) prezimena Kolega
No audiokolino koljeno, naraštaj, potomstvo
No audiokolo 1. oko, okolo, uokolo, 2. otprilike, približno
No audiokolotura boja
No audiokoltrine zavjese
No audiokoluač okruglo, slatko pecivo (stavlja se na barjak prilikom svečanosti vjenčanja)
No audiokoluajna ogrlica
No audiokoluar ovratnik
No audiokoludrica redovnica, časna sestra
No audiokolumba 1. brodska kobilica 2. kralježnica
No audiokolumbuar krug
No audiokoluona 1. nosivi stup 2. željezni stup za privez broda
No audiokolur boja
No audiokolura kolera 'kolura te satrla!'
No audiokomadant broda zapovjednik broda: vojnog ili civilnog
No audiokomanda 1. zapovjedništvo 2. zapovijed
No audiokomande kontrole smjera kretanja i gasa na brodu
No audiokomo komoda, sobni ormar s ladicama u kojem se obično držalo rublje
No audiokomod udobnost
No audiokomodan izraz za čovjeka koji voli ugoditi sebi, na svakom mjestu i prilici
No audiokomora vrsta crnogoričnog grma, zelenika, lat. Phillyrea latifolia
No audiokomukoli nekomu
No audiokomuoštre vrsta žičanog lanca za vješanje bruzina (lonca) iznad komina
No audiokonalica crijep (kupa) kanalica
No audiokontrašušur muk, tišina, mir
No audiokonua morski kanal
No audiokonuac konac
No audiokonuop konop
No audiokopanjica drvena posuda za mjesenje kruha
No audiokoper antivegetativna boja kojom se zaštićuje dno broda, obično je crvenkaste nijanse
No audiokopuniera kokošinjac
No audiokopus jestiva biljka: kupus
No audiokoram tvrdo obrađena koža,donji, kožni dio cipele, od kože teleta ili odraslog goveda
No audiokorenat morska struja
No audiokorito 1. kamena ili betonska posuda iz koje svinja uzima hranu 2. korito od broda, kostur
No audiokorniž zaštitni rub (pr. rub na terasi zbog otjecanja vode ili ukrasno-zaštitni rub stola)
No audiokosavica skosavica
No audiokosmuat dlakav, gunjav
No audiokoso-treso neuredno, nepravilno ili netemeljito napravljeno, npr."kako si to namesti sve koso treso"
No audiokošćica koštica
No audiokošćie životinjske kosti koje ostanu nakon što se pojede meso
No audiokošet 1. dio životinjskog mesa: zadnjica, but 2. pren.: stražnjica u žene 'dobri košeti va Muare ima!'
No audiokoštati se pristati brodom (bočno) uz obalu, rivu
audiokotiti dobiti mlade,okotiti se
No audiokotua bakreni kotao u kojem se peče (pravi) rakija
No audiokotula suknja
No audiokovačija mjesto gdje majstor kovač radi, kovačnica
No audiokovuač 1. zanatlija koji kuje željezo i popravlja željezni alat 2. vrsta ribe: kovač
No audiokozuc tanka drvena greda, kozuci zajedno sa gredama čine drvenu konstrukciju krova
No audiokožun kožni kaput, kratak ili dugačak
No audiokračun zasun, sprave za zatvaranje i zaključavanje vrata, prozora, npr."zakračunuaj to dobro"
No audiokrcuat krcat, pun
No audiokrčalo drveno kriještalo sa zupcima na kolutu koji se okreće vrtnjom "did mu je učini krčalo da more na Veli pijetuak puojti sa drugun dicun krčati po selu."
No audiokrčati zvuk dobiven vrtnjom krčala
No audiokrela krila
No audiokrepati crknuti, uginuti
No audiokrepivati preneseno: biti bezvoljan i nemoćan od iscrpljenosti nakon teškog rada ili neprospavane noći
No audiokrepun krepan, crknut
No audiokrešiti narasti, porasti
No audiokreza kroza
No audiokrieda kreda za pisanje
No audiokrijunca uljudnost
No audiokrila podsuknja
No audiokrip krepko hranjivo jelo "to ti je krip, zavajun je krip"
No audiokripno hranjivo, zdravo i zasitno "malo je kripnoga poi"
No audiokriži donji (lumbalni) dio leđa "križi me bolu, cijeli dan san kopala jučier."
No audiokrkoljati krkljati
No audiokrličati urlikati 'ne krliči tuote, ne muogu te više slušati!'
No audiokrma zadnji dio broda
No audiokrmežljiv krmeljiv
No audiokrmina karmine
No audiokrnevua 1. karnevalska lutka, krnjo 2. preneseno: pogrdni izraz za neku osobu
No audiokrnjav krezub
No audiokrok vrsta zahvatnoga uzla i pojasa kod potezanja mreže trate na ruke
No audiokrokati zahvatiti konop krokom (prilikom potezanja mreže trate)
No audiokrokir sprava za mješanje žbuke
No audiokronuti kapnuti, uliti malu količinu nečeg "kroni mi malo mlika u kafu.","kroni malo ulja vuode."
No audiokropinica otvor gusterne
No audiokroštuli vrsta jednostavnog kolača od tijesta koji se priprema prženjem na ulju
No audiokrožat prsluk
No audiokrpaš krpena lopta za dječju igru kućne izrade
No audiokrsticije krstitke, svečanost povodom kršenja djeteta
No audiokruaj 1. kraj, završetak 2. obala, kopno, čvrsto tlo (za razliku od mora i broda)
No audiokruajna konop za privez broda
No audiokrualj kralj
No audiokrug veliki kamen, velika živa stijena uz morsku obalu, greben
No audiokruna pogrebni vijenac
No audiokrupa vrsta padalina: tuča
No audiokruto jako, snažno, čvrsto
No audiokrvie vrsta školjke: Petrovo uho "oči su mu ko krveli."
No audioku koju
No audiokua koja
No audiokuakoli poneka
No audioKuale Kali
No audioKualjanin Kaljanin
No audioKualjka Kaljka
No audiokualjski kaljski
No audiokuanj kanjac, kanj, vrsta proždrljive morske ribe koja se odlično lovi udicom
No audiokuap kap, kapljica
No audiokuar teretna kočija koju vuku konji
No audiokuarta 1. papir 2. geografska karta, mapa 3. igraća karta
No audiokuaštriti sjeći granje, odvajati debele grane od tankih grančica i lišća
No audiokuava kamenolom, jama
No audiokuburiti preživljavati, snalaziti se unatoč materijalnim teškoćama
No audiokučilo dječja igračka: zvečka "daj mu kučilo da ne plače."
No audiokučiti lupati, stvarati buku
No audiokučma štap sa kukom na vrhu "zakučmati" - kučmom zakačiti
No audiokućerin žličica
No audiokuder kuda
No audiokufet bombon
No audiokugod koju god, bilo koju
No audiokuhun kuhan, prokuhan
No audiokukati jadikovati, plakati "ajme i ti, vajk kukaš!"
No audiokukumar krastavac
No audiokukuriku(l) usta glavonožaca: sipe, lignje, hobotnice "si li izne kukurikul vuoj kobuotnici?"
No audiokulaf otvoreno more, pučina
No audiokulati se vući se, puzati (provjeriti vo)
audiokumarica (množ. kumarice) komarac
No audiokumbulj zamršena nakupina ribarske mreže
No audiokumpanija društvo
No audiokumpir krumpir
No audiokumplet odijelo, komplet
No audiokumpuari kumovi; dobri prijatelji
No audiokundot toalet, nužnik
No audiokunferiti prijati, goditi "kunferi ti to" - prija ti to
No audiokunica dječji krevetić
No audiokunpot kompot
No audiokuntinun zadovoljen
No audiokuntruada ulica, prostor izvan kuće
No audiokunj klin
No audiokunj konj
No audiokunjka vrsta školjke
No audiokunjsati trgati, komadati
No audiokuo koje
No audiokuogo kuhar
No audiokuogoma lončić za kavu, čaj ili mlijeko s poklopcem i nosem, dolje širok, gore uzak
No audiokuogul zaobljeni kamen težak 1-2 kg
No audiokuokoli kojegod, neko "moga si mi kuokoli drivo ostaviti."
No audiokuola ljepilo
No audiokuolpo srčani udar, šlag
No audiokuoluac kolac, drvena zašiljena motka za pridržavanje mladih stabljika
No audiokuomu kome
No audiokuorda fitilj
No audiokuoslata niska drvena posuda sa kvadratnim otvorom na vrhu za prijevoz vinskog masta iz vinograda, zapremnine 900 l
No audiokuost kost
No audiokuozica morska kozica
No audiokup hrpa
No audiokupa krovni crijep
No audiokupačke kupaće gaćice
No audiokupina komad razbijena crijepa (kupe)
No audiokurac ud, muško spolovilo
No audiokuraj hrabrost
No audiokurba prostitutka, laka žena
No audiokurbaluk kurvarluk, razvrat
audiokurbetina bludnica,pogrdan izraz za djevojku laka morala "ni u te vire kako ni u kurbetine!"
No audiokurbovati se odlaziti prostitutkama, bludničiti
No audiokurdela konop unutar petrolejke
No audiokurijuož znatiželjan
No audiokurijuoža znatiželjna
audiokuriti 1.dobro se prodavati, ići "daj robu di kuri!" 2.pušiti/dimiti
No audiokus komad, dio, djelić
No audiokus miša, kus tice šišmiš
No audiokusasto (ili kusavo ) neuredno, neskladno, nepravilno (često za odjeću koja osobi ne stoji dobro)
No audiokusati pohlepno jesti
No audiokusierba zajednica dvaju ili više ribarskih brodova u kojoj se ulov dijeli na jednake dijelove
No audiokušati probati neko jelo
No audiokušierva koncentrat rajčice koji se dodaje jelima
audiokušin jastuk
No audiokušinet ležaj na koji se vijcima pričvrsti brodski motor
No audiokušivati probavati neko jelo
No audiokuvierta 1. paluba, 2. pokrivač, deka, 3. poštanska omotnica
No audiokuželj mjehurić zraka u vodi ili moru
No audiokuželjati vrijeti, vriti
No audiokuželjua kuha, vrije
No audiokužina kuhinja
No audiokvarat 1. četvrtina, 2. razdoblje mjeseca, 3. četvrtina sata
No audiokvartežin mala limena posuda
No audiokvartir prednji ili zadnji dio broda (proveni i krmeni kvartir)
audiokvasina ocat
No audiokvintual mjera za težinu (100 kg)
No audiokvuadar okvir za sliku
No audiokvuas kvasac