(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiojaciera ledenica
No audiojaketa kratak kaput, jakna
No audiojakoša jak čovjek (pejor.)
No audiojaplenica (ili japnenica ) vapnenica, kućica od kamena unutar koje se naloži jaka vatra da bi se od kamena dobilo vapno
No audiojaprk jug
No audiojarbolati preneseno: besposleno stajati na mjestu
No audiojarbun vrsta ribe: arbun
No audiojardura oštrina
No audiojarugola drška brodskog kormila (izravno povezana s listom kormila)
No audiojatrva žena muževa brata
No audiojavor lovor
No audiojazik jezik
No audiojedun jedan
No audiojelica brodski propeler
No audiojelita vrsta kobasice u koju se stavlja: pšenica, grožđice, šećer i svinjska krv, a jede se pečena
No audiojena jedna
No audiojerbo jer
No audioješka mamac (za lov ribe)
No audioješkati mamiti
No audiojetikljiv boležljiv, slab, zarazan, sušičav
No audiojid ljutnja, sržba
No audiojidie jede
No audiojidieš jedeš
No audiojidrina čvrsto, tvrdo platno, pogodno za izradu jedra
No audiojidriti jedriti
No audiojie potvrda nečega: da, jest
No audiojiež jež
No audiojil ilovača
No audiojimati imati
No audiojime ime
No audiojimuanje 1. imanje 2. genitalije
No audiojisti jesti
No audiojolanda oleandar lat. Nerium oleander
No audiojope opet
audiojua ja
No audiojuaje jaje
No audiojuapno vapno
No audiojuariti 1. podsticati vatru, žariti 2. preneseno: činiti nekog ljutim i razdraženim
No audiojuarbu(l) jarbol
No audiojuašćerica prištić na jeziku ili usnoj šupljini
No audiojuava 1. jama 2. pren.: zaklon 'nuode in ne puše, ono ko da su u juavi.'
No audiojuca moždani ili srčani udar
No audiojučiera jučer
No audiojugo strana svijeta: jug "di grete na ribe, na jugo, oli na zmorac?"
No audioJugovina (kraljevina) Jugoslavija
No audiojunjčić janje, janješce
No audiojuokati jaukati
No audiojur već "jur si došla"
No audiojuštati namjestiti, ispraviti, izravnati.npr. "juštuaj mi uru, ko da mi puar menuti napri grie."
No audiojušto točno, ispravno, taman, po mjeri
No audioJužani ljudi sa južnodalmatinske obale i otoka
No audiojužin lagani južni vjetar
No audiojužina 1. vjetar jugo, južni vjetar 2. vrijeme koje prati vjetar jugo, a koje neki ljudi slabo podnose