(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audioidere igdje
No audioidro jedro
No audioiglun vrsta ribe: sabljarka
No audioigrati se na hranjivalovice igrati se skrivača
No audioika' ikad
No audioiljada tisuća
No audioimberlati se iskriviti se uslijed različitih vanjskih utjecaja
No audioimperpieto neprekidno
No audioin im, njima "a ki in je kriv, zuač su to pošli činiti?"
No audioinbroj čvrst konop ili čelično uže za stiskanje dna mreže u ribolovu
No audioinbutida (imbutida) poplun deblji pokrivač punjen vunom, perjem ili grubom vatom
No audioindoruani utkani, upleteni
No audioinfišun umišljen, zaokupljen
No audioinglieški engleski
No audioingriezo grubo, sirovo, neodgojeno
No audioingvaštar crnilo
No audioinkarat žbuka
No audioinkartati ožbukati
No audioinkartivati žbukati
No audioinkaštrati ukliještiti se, zaglaviti
No audioinkoluano zalijepljeno ljepilom za drvo
No audioinpastar flaster za liječenje reume
No audioinpetati se dodati, pridodati
No audioinpoštati poslati pismo ili pošiljku
No audiointeštardati se zatreskati se, zaljubiti se "inteštardua se je u nju."
No audiointima jastučnica
No audiointimela jastučnica
No audiointruada polje
No audioinženjati smisliti
No audioinženjivati smišljati nešto što zahtijeva pomno planiranje i razradu
No audioIrud Herod, židovski kralj poznat iz Matejevog evanđelja
No audiois sa
No audiois/iš s, sa
No audioisfregati izribati
No audioisfrigati ispržiti na ulju
No audioiskalumati baciti mrežu, potopiti mrežu metar po metar u more
No audioiskarocati izvoziti kolicima, tačkama
No audioiskasati iskrčiti, obraditi šikaru
No audioiskati tražiti, zahtijevati
No audioiskra komadić 'daj mi iskru kruha, da vo pomočin ča je ostalo u pijatu.'
No audioiskrićati iskretati
No audioiskrienuti iskrenuti
No audioiskuhati skuhati, pripremiti jelo
No audioiskunjsati istrgati, iskidati
No audioiskupiti pokupiti, sabrati na jedno mjesto, pospremiti (stuol iskupiti, iskupiti mrvice sa stola)
No audioislandati iskomadati
No audioismiežiti zgnječiti
No audioismočin mokar, pokisao
No audioismočiti se 1. smočiti se 2. pokisnuti
No audioispalicati istući palicom ili rukom (pr. istući palicom rublje kad se pralo uz more)
No audioispatinati ulaštiti cipele smeđom ili crnom pastom (patinom)
No audioispecigati na sitno ili na tanko isjeći
No audioispečin ispečen
audioispieti se popeti se
No audioispištati nasjeckati, usitniti i zgnječiti
No audioispleskati rukom (dlanom) izudarati "nuaš ko ću te ispleskati po guzici ko ne budeš dobar!"
No audioispliesti isplesti
No audioisplisniviti ispljesniviti
No audioispljiehati (se) potpuno oplahnuti, isprati vodom 'dobro si se ispljiehala.'
No audioispo ispod
No audioispobukati izudarati pobukom (ruagulun) morsku površinu da bi se ribe preplašile i pobjegle u mrežu
audioispotiti se oznojiti se
No audioispovid ispovijed
No audioispovidati ispovjedati 'ka je puop reka da ispovida prid Uskrs?'
No audioispoviti se ispovjediti se
No audioisprahnoviti pretvoriti se u prah
No audioispri isprijed
No audioisprsiti uz oklijevanje dati sav novac, isprazniti džepove "ajde, isprsi šuoldi, sve ča imaš!"
No audioisprvine isprva
No audioispuznuti iskliznuti "glavuoč mu se spuznu."
No audioisrizati izrezati
No audioistanburati dobro natući nekoga
No audioistareno izbrisano
No audioistepliti ugrijati
No audioisti jesti
No audioistiegnuti 1. istegnuti 2. istiegnuti mriže - dignuti mreže iz mora
No audioistikati istjecati, propuštati tekućinu
No audioistirati istjerati
No audioistiskuana izjedena
No audioistoćati (potoćati) umakanjem pojesti umak
No audioistrafigati izpremještavati, završiti prijevoz
No audioistrapati preorati, trnokopom obraditi zemlju u škrapi
No audioistrlicati istrljati
No audioistrti izbrisati
No audioistrtoljun izgužvan, isprevrtan, neuredno složen
No audioistrumbuljati tresenjem izmiješati tekućinu (u posudi)
No audioistrunbuljuano izmješano tresenjem posude
No audioistučin izudaran
audioisvući se skinuti se, svući se
No audioiša ajde (uzvik ohrabrenja prilikom teškog fizičkog napora, npr. guranja teškog tereta)
No audioišporkati uprljati
No audioizazuad otraga, pozadi
No audioizbadati izbosti "bolje ti je ne pačati se u to, tuote su ti ose, sviega će te izbadati."
No audioizbadiljati izokretati, ispremjestiti nešto lopatom
No audioizbahnuti nenadano se pojaviti, iznenada doći negdje 'najedunpu je izbahnu, ki je znua da će duojti.'
No audioizblantati uprljati blatom (obuću ili obućom pod), izblatnjaviti
No audioizbrindati izbrljati jelo, isprebirati jelo po tanjuru bez reda i ne pojesti ga do kraja
No audioizbrškati išarati (npr. bilježnicu ili knjigu)
No audioizbruštulati završiti prženje kave
audioizbuditi 1. probuditi nekoga 2. izbuditi se - probuditi se
audioizbužati napraviti, izvrtati rupe
No audioizbužun probušen
No audioizdebeliti se udebljati se
No audioizdelati obraditi komad drva dlijetom ili nožem, izrezbariti
No audioizditi izdjenuti, izvaditi nešto s nečega (pr. neke kuke ili sl.), otkačiti
No audioizduoklec odakle
No audioizduovlec odavde
No audioizdurati izdržati
No audioizduriti se ukočiti se
No audioizglancati ulaštiti
No audioizgoriti izgorjeti
No audioizgrančun izgreben
No audioizgrdašati ostrugati
No audioizgrdašun izgreben
audioizguliti iščupati
audioizlamenati se prekrižiti se
No audioizlampiti postati zaboravljiv, senilan
No audioizlivati izlijevati
No audioizlizati izgmizati
No audioizlulaviti poblesaviti
No audioizmandati izljuljati lijevo-desno
No audioizmaškarati se izmazati se po licu
No audioizmatahunati istući nekoga šakama
No audioizmiriti izmjeriti
No audioizmrčen zacrnjen
No audioizmunjiesati se izmoriti se nekim suvišnim poslom
audioiznaopak naopačke
No audioiznaviguano oplovljeno, preplovljeno
No audioiznebuha iznenada
audioiznemi izvadi
No audioizneverati glagol kojim se opisuje dolazak olujnog nevremena
No audioizniesti iznijeti, izvaditi
No audioiznimati vaditi
No audioiznogunguzičati izudarati nogom po stražnjici 'svih ću vas iznogunguzičati ko vas tamo vidin.'
No audioizrigati se ispovraćati se, izbljuvati se
No audioizuajti izaći
No audioizvitrin ishlapljen
No audioizvitriti 1. ishlapjeti 2. preneseno: izgubiti bistrinu uma, poblesaviti
No audioizvoljiti se zasititi se, izgubiti zainteresiranost za nečim
No audioizvrgnuti pobaciti, abortirati
No audioizvrnjen izvaljen, prevrnut
No audioizvunka izvani
No audioiž njie, iž njega iz nje, iz njega