(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiohahari dječaci koji izvode psine, dišpete i sitne krađe
No audiohahuljica kapuljača
audiohavarija veće oštećenje broda ili teži kvar na brodskom motoru zbog kojeg brod ne može ploviti
No audiohći(ći) kći
No audiohćier(ćier) kćer"un ima tri hćere, a sve su lipe, ne znaš kua je lipša od kie."
No audiohinben pohlepan, nezasitan
audiohititi žuriti
audiohladijati hladiti,osvježavati "ko lipo hladijua!"
No audiohluad hlad, hladovina
No audiohljadrovina ribe iz porodice hrskavičnjača: morski pas, morska mačka, raža, golub, itd.
No audiohljib kruh
No audiohljibčić maleni oblik kruha okrugla oblika
No audiohljidi propušiva
No audiohljincati plakati
No audiohljinče jeca
No audiohljinbućati mućkati tekućinu u nekoj posudi, stvarati zvukove mućkanjem tekućine (u boci, bačvi ili sl.)
No audiohljindura grudica, grumen
No audiohljipavi jecavi
No audiohoditi hodati
No audiohohljišćati se neobuzdano se smijati
audiohomo ća hajdemo, ajmo
No audiohotiti htjeti, željeti
No audiohrbav grbav, neravan
No audiohrieb/hrib (množ. hrieblje ) korijen od stabla
No audiohripelji nosnice
No audiohropiti hrkati
No audiohrstati 1. hrskati, mrviti hranu zubima prije nego se pojede 2. preneseno: mrmljati, gunđati za sebe
No audiohruaniti sakriti
No audiohrziti klizati, proklizati
No audiohtiti htjeti
No audiohuda mala, sitna, nevaljala (osoba ili maslina sitnije, krhke i mršave građe)
No audiohunjati žaliti se