(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiogaće 1.hlače, 2. u izrazu: "ee, široke si ti gaće obuka!" djetetu ili osobi koja radi psine
No audiogajeta tip dalmatinskog broda za ribolov i prijevoz, dužine oko 7m, pokretanog jedrom ili veslima
No audiogaletine keksi, vrsta jednostavnog četvrtastog keksa, bez kreme i preljeva
No audiogamela zdjelica s dvije ručice
No audiogarambatul vrsta morskog raka
No audiogaruoful karanfil
No audiogabina kabina
No audiogete pletene vunene čarape (ispod kojih se obično nosila dulja tanka čarapa)
No audiogibirati pripadati, sljedovati nešto po pravu ili dužnosti
No audiogirica vrsta ribe: mali primjerak gire oblice (manji od manule)
audioglavuoč vrsta ribe: glavoč
No audiogliežnji gležnjevi
No audiogluadan gladan
audiogluava glava
No audiogluavnja cjepanica
audiogljedati 1. gledati 2. preneseno: skrbiti se o nekome
No audiogljedati se pokazivati znakove sviđanja (između djevojke i mladića)
No audiogodišće godina
No audiognjala blato, glib
audiognjuat dio svinjećeg mesa, potkoljenica
No audiognjuazdo gnjezdo
audiogojiti uzgajati "divojka je garuoful gojila."
No audiogoldun kondom, prezervativ
No audiogolužati privlačiti, mamiti
No audiogolužuasti (ili goluž ) izbirljiv
No audiogori gore (smjer)
No audiogoriti gorjeti
No audiogospoja gospođa
No audiogospojica gospođica
No audiogosposki fino, učeno, kako to rade ili govore gospoda
No audiogozdeni željezni
No audiogranbučela vrsta masline sitnog ploda
No audiograncolet raskošni kolar (ovratnik)
No audiograncolin volan "poslala mi je ujna iz Merike veštu na grancolini"
audiogrančati grebati
No audiograndele gradele, roštilj
No audiogrdelin vrsta male ptice pjevice
audiogrditi se svađati se
No audiogrebuač alat za struganje motike
No audiogriblja međa, granica, brazda
No audiogribljenik susjed s kojim graniči posjed
No audiogriede 1.drvene grede 2. tavan "ajme to mi je lipo gori na gredami."
No audiogriešta nedozreo
No audiogrieštavo nezrelo, zeleno voće (kruška, grožđe, jabuka i sl.) 'ma ča ćeš to brati ka je grieštavo?!'
audiogrihota bespotrebna šteta ili propust "grihota je tuaj komad robe zahititi."
No audiogrila škure
audiogrin idem
No audiogrintati stalno prigovarati
No audiogrintav zajedljiv, čangrizav
audiogriz ugriz, zalogaj
No audiogrlin najdeblja vrsta konopa, debelo uže
No audiogrmualj vrsta priobalnoga raka
No audiogrofnuti pasti odnekud (primjerice kad čovjek padne sa stabla)
No audiogruad grad
No audioGruad Zadar
audiogruana grana
audiogrubo ružno
No audiogrug vrsta ribe: ugor
No audiogrum grom
No audiogrunditi mrštiti se
No audiogrundual krovni vijenac, izbočeni rub građevine u visini krova
No audiogungurati pjevušiti, mumljanjem oponašati pjesmu ili melodiju
No audiogrunica 1. kocka šećera 2. grumen nekog kristala (pr. modre galice)
No audiogruozje grožđe
No audiogruževina meso ribe ugora "puoč je kil gruževine?"
No audioguajba krletka
audioguc gutljaj
No audiogucalj gutljaj
No audiogucati gutati
No audioguća potkošulja
No audiogudić mala svinja, težine do 10kg
No audiogujba sitne školjke koje se hvataju za dno broda
audiogujina zmija
No audioguliti čupati
No audiogundulica sandolina
audioguo gol
No audioguobav grbav
No audioguod godišnjica, nadnevak smrti
No audioguoditi uživati
No audioguolica 1. nedorasla riba skuša 2. golo žensko dijete
No audioGuornjaci Vlasi, ljudi iz zaleđa ili okolice Zadra
No audioGuospe Gospa, Blažena Djevica Marija
No audioguovno izmet, govno
No audioguozje gvožđe, željezo
audiogustati koštati
audiogustierna zidana cisterna, veliki zidani spremnik za vodu u sklopu ili ispod kuće
No audiogustopupica vrsta crnog grožđa, sitnih bobica od kojeg se pravi vino
audiogušćerica primorska gušterica
No audiogušno ukusno
audiogušt užitak
No audioguštati uživati
No audiogvantijera poslužavnik, pladanj
No audiogviera rat