(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiodamnjana pletenka, demižon, obično opletena, staklena boca za vino, zapremnine obično 3-20 l.
No audiodanguba gubljenje vremena
No audiodangubiti gubiti vrijeme
No audiodanuas (danuaska) danas
No audiodanun danju, po danu
No audiodatuli vrsta školjke: prstaci
No audiodažiti kišiti
audiodebel debeo
No audiodebeliti se debljati se
No audiodeboleca bolest, slabost
No audiodeboto skoro, zamalo
No audiodek dekagram
No audiodelati nožem skidati komade s površine (obično drva)
No audiodenjati se udostojiti se "ne denjua se niti juaviti."
No audiodenjuož ljubazan, srdačan, susretljiv
No audiodepeša pismena obavijest, brzojav
No audiodepiju višak, zaliha
No audiodepožit manji metalni rezervoar za gorivo
No audioderić pomoćni jarbol na ribarskom brodu
No audiodestak desetak
No audiodešperadun razočaran
No audiodešperati se razočarati se
audiodešpiet nestašluk, inat, prkos, zlodjelo
No audiodeštrigati dovršiti, privesti kraju
No audiodetrinko dokraja, temeljito, posve
No audiodežgruacija velika nevolja, nesreća
audiodi gdje, kamo
No audiodica djeca
No audiodičina pogrdno: djeca
No audiodičiti resiti, ukrašavati "lipo cviće diči dvuor."
audiodid djed
No audiodie dio
No audiodignuti se ustati se, ustati se iz kreveta "ka si se diga segutra, ka si cielu nuoć vunka bi?"
No audiodihati disati
No audiodikodere gdjekad, ponekad
No audiodikoli ponekad, ponegdje
No audiodimblje dublje
No audiodimboko duboko
No audiodimbuok dubok
No audiodindilalo njihalo, sve što se njiše
No audiodindilati ljuljati
No audiodišperuana očajna
No audiodišpetljivac nevaljivac
No audiodišprecati prezreti
No audiodite dijete
No audioditelina djetelina
No audiodiver djever, mužev brat
No audiodivljaka divlja, neotesana djevojka ili žena
No audiodivljie divlje
No audiodivljua divlja
No audiodivuojka djevojka
No audiodiža manja drvena posuda s ručkom za grabljenje vina
No audiodnievi dani
No audiodobadnuti dotaknuti, dodirnuti
No audiodobasizati dosezati, sezati
No audiodobića plaća, dobit, zarada
No audiodoburdižati dojedriti
audiodoćunfati saznati, doznati, nanjušiti
audiododijati dosaditi
No audiodofin čak, k tomu
No audiodogljedati skrbiti se o starijoj ili nemoćnoj osobi sve do časa njezine smrti
No audiodohoditi dolaziti
No audiodoktur 1. odvjetnik, advokat 2. doktor medicine, liječnik
audiodoli dolje
No audiodolidrobun potrbuške
No audiodoliglavač skočiti u more na glavu
No audiodomuaći domaći, poznati (čovjek)
audiodoniesti donijeti
audiodopuasti dopasti
No audiodosiegnuti dosegnuti
No audiodoštrigati dovršiti (privesti kraju)
No audiodota miraz
No audiodrakmuar maleno sidro koje služi za hvatanje predmeta iz dna (mora, gusterne)
No audiodrhat drhtavica, drhtanje "ajme meni, ča mi je vo zima, drhat me je ćapua."
No audiodrhćati drhtati
No audiodricati ravnati, izravnavati
No audiodriti ravan
No audiodritina ravnina, dugačka ravna površina (pr. put ili cesta)
No audiodrito ravno
No audiodriveni drveni
No audiodrivo drvo
No audiodrobnjača vrsta masline sitnog zrna, drobnica
audiodrosnuti pasti, izvaliti se na pod
No audiodrško dugačka drška (najčešće drvena)
No audiodruago drago
No audiodruaguost dražest, ljupkost
audiodruob trbuh
No audiodržati se biti u ljubavnoj vezi
No audioduaćna darežljiva "jie ona bi ti to duala, nako duaćna ča je."
No audioduari darovi, pokloni
No audioduavati 1. davati 2. imati miris po nečem "vo drivo duaje po tufini."
No audioduaž kiša "ni dažja, more se izuajti vunka."
No audioduće klupko konopa
No audioduga dugačke, svinute daske širine dlana od kojih se sastoji bačva
audiodugasto dugačko
No audioduhuat teško bolestan "duhuat je, ono leži na postelji, jedva diše."
audioduklec dokle
No audiodumbina 1. dubina 2. velika dubina: "dumbina je to!" - "velika je to dubina!"
No audiodumideca vlaga
No audiodun dan
No audioDuočić kaljsko mjesno groblje
No audioduone (dunlec) do tamo „rastijegni konuop od duovle duone“
No audiodugača vrsta smokve (ujedno je i petrovka)
No audioduognati donijeti neki teret na domaćoj životinji "duogna'ću drv na tovaru"
No audioduojti doći
No audioduola udolina
No audioduoljnjaci kaljski naziv za ljude s Dugog otoka
No audioduoškati čekati, vrebati
No audioduove dokle
No audioduovle dovle, do tu
No audioduperati duperivati upotrebljavati, koristiti
No audiodupla kolotura s dva kotača koja dolazi u kombinciji s još jednom takvom koloturom
audiodurancija trajanje, trajnost
audiodurati trajati
No audioduro kruto, čvrsto, tvrdo
No audiodusti kopati, iskopavati, kopanjem vaditi iz zemlje "dusti kumpiri"
No audiodušuak(na dušuak) na iskap, na "eks"
No audiodvi dvije
No audiodvorani bliži susjedi koje su u zgusnutim naseljima povezivala zajednička dvorišta
No audiodvua dva
audiodvuor dvorište