(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audioća drugdje, dalje, odavde (u smislu odlaska odnekud) 'aj ća!', 'grin ća izduovle.',' poša je ća iz Kali.'
No audioćaćo tato (vok.)
No audioćakula čavrljanje, neobavezan razgovor
No audioćakulati čavrljati, neobavezno razgovarati
No audioćakuluona brbljava osoba, koja uvijek ima o nečemu i s nekim govoriti
No audioćamuariti 1. stalno zvati mater ("mamo") 2. neprestano dozivati nekoga 'vajk me ćamuari.'
audioćapati 1. uhvatiti, dohvatiti 2. preneseno: "ćapati" miris - dobiti miris po nečemu
No audioćapin ukosnica, štipaljka za kosu
No audioćapivati loviti, hvatati
No audioćapuada navala na jelo: ukoliko je više ljudi nego jela za nahraniti ih, pa tko prije dohvati
No audioćarati se meteorološki pojam: razvedravati se
No audioćielonja/ćiele ćelavac
No audioćifal vrsta ribe: cipal
audioćikara šalica za čaj, mlijeko ili bijelu kavu (2-5dl)
No audioćikarica malena šalica (za crnu kavu)
No audioćikati činiti nekoga još ljućim i uzrujanijim "još me ćikua, da se još više ljutin."
No audioćiket eksploziv, dinamit
No audioćikopelnica pepeljara
No audioćikuluata čokolada
No audioćimak (množ. ćimci ) vrsta nametnika: stjenica
No audioćiverica glava "ko te po tuoj ćiverici opualin"
No audioćofnuti kljucnuti
No audioćorav slijep
No audioĆozoti talijanski ribari koji su nekad u dalmatinskom priobalju potezali koću na jedra
No audioćuar 1. bistar, jasan 2.budan, trijezan, priseban
No audioćuaro nebo vedro nebo
No audioćubati kljucanjem otkidati
No audioćuća 1.duda varalica, 2. plutača koja se veže za kraj mreže koće
No audioćufit tavan
No audioćuh dašak
No audioćuok (množ. ćoci ) vrsta ptice: kos
No audioćuš uzvik prilikom tjeranja magarca
No audioćutiti osjećati, osjećati bol "dite ćuti da ga boli."