(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audiocaklo staklo
No audiocapeta motičica sa dugim drškom
No audiocapun pijuk, trnokop, kramp
No audiocapunati obrađivati capunom
No audiocavate grublje papuče kućne izrade, papuče natikače
No audiocenije jeftinije
No audiocerot povoj za rane
No audioceruada 1. tenda, nepromočivo platno 2. ribarska kabanica od nepromočivog platna
No audiocesarica carica
No audiocica dojka
No audiocicati sisati
No audiocicela vrsta ribe: lumbrak
No audiocicigulja škrtava osoba
No audiocielo cijelo, čitavo, potpuno.npr.za vino: "ćeš cieloga, oli da ti malo razvuodnin?"
No audiociklun jak, olujni vjetar: ciklun juga, ciklun bure
No audiociko pokraj, vrlo blizu, tik uz "ciko mene je proša.", "štokua se je ciko mene."
No audiocikvantin zrna kukuruza od kojih se prave kokice
audiocima konop za privez broda
No audiocimatuorij groblje
No audiocimbanić vrsta ptice: carić, crvendać
No audiocimbarati 1. svirati na usnu ili pravu harmoniku "ko lipo cimbarua, divota ga je slušati." 2. neumjereno piti alkohol: "ali si se nacimbarua, jedva na nogami stojiš."," ko si to liešto pocimbarua."
No audiocimenat cement
No audiocimentati betonirati
No audiocimilast izbirljiv, razmažen u vezi jela (izraz koji se najčešće koristi za djecu)
No audiociminiera brodski dimnjak (obično se tako nazivalo dimnjak parobroda)
No audiocindalin privjesak
No audiocinturina stara kovanica
No audiocipalovica ožiljak koji ljudima trajno ostane na nadlaktici od cijepljenja u djetinjoj dobi
No audiocirkuluar kružna pila za drvo
No audiocivela potkoljenica
No audiocmariti peći na otvorenoj vatri uz dim i cvrčanje
No audiocmariti se 1. peći namirnice trpeći vrućinu i dim 2. sunčati se, pržiti se na suncu
No audiocotati šepati
No audiocotav šepav
No audiocoto šepavac "Coto-Vitlov" (nadimak)
No audiocovati psovati
No audioCrikva Crkva, institucija katoličke Crkve "su li se po Crikvi vinčali?"
audiocrikva crkva (građevina)
No audiocrkveno crkveni posjed "iza onie mocire, pa pu naprid, to ti je sve crkveno."
No audiocrljeni crveni
No audiocrljin crven
No audiocrljinka vrsta smokve
No audiocrv 1. bojilo, npr. za mrežu, odjeću 2. opruga na škarama za rezidbucrviti obojiti teg mreže crvom
audiocukar šećer
No audiocunculati ljuljuškati dijete laganim njihanjem
No audiocuokule teške cipele
audiocupati se bacati grude snijega, grudati se
No audiocupnuti ubaciti
No audiocurikati uzmaknuti, povući se unatrag
audiocvit cvijet
No audiocvito bijelo brašno