(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

audiobaba baka
No audiobabica vrsta raka: rakovica
No audiobabin puas duga
No audiobabulj kamen veličine šake
No audiobabuljati se bacati kamenje
audiobaciljati mariti, voditi računa
No audiobadati bosti "kumarice me cielo jutro badaju, ma jua ne znun ča je vo!?"
No audiobadilj lopata
No audiobadunj vrsta velike otvorene drvene posude u kojoj se pravi vino ili čuvaju masline
No audiobađivati slušati, pratiti kazivanje, obraćati pažnju
audiobafi dio kose ispred uha na muškoj frizuri
No audiobagaj teret, prtljaga
No audiobagatela neznatna i više nego jeftina cijena
No audiobagulina ukrasni štap za šetnju kojeg koriste stariji muškarci (gospoda)
No audiobaja vrsta veće drvene (ili danas najčešće plastične) otvorene posude
No audiobajin otvor na krovu
No audiobajok velika kovanica
audiobakakuava vrsta ribe: čača, bežmek, batovina
audiobakaluar bakalar
No audiobakćati se baviti se s nečim naizgled uzaludnim
audiobakula buba
audiobalancuana patlidžan
No audiobalati jahati
No audiobalaustra zaštitna ograda na brodu
No audiobalega izmet manjih kopnenih životinja
No audiobaliniera kuglični ležaj
audiobaliti 1.sliniti, 2. govoriti gluposti
No audiobalota lopta, kugla
No audiobalotati 1. igrati se loptom 2. boćati se
No audiobalsamun balzamiran, preneseno: kome nedostaje živosti, okretnosti
No audiobanak klupa
audiobanda 1. strana "okrieni duasku na drugu bandu." 2. strana (bok) broda
No audiobandunati zanemariti, zapustiti; "vie bandunua se je" (čovjek koji ne mari za sebe)
No audiobandunuana ostavljena
No audiobankina lukobran
No audiobankuc vrlo jednostavna kartaška igra koja se igrala za novac (igra na sreću)
No audioBanja veče Badnja večer, Badnjak
No audiobanjaduora kanta za zaljevanje
No audiobarakuda vrsta mreže od prozirnog najlona, visoka oko 2m, dobra za lov trlja
No audiobarameša bezvezna ili nemoralna djevojka, pravilica
No audiobaratati rukovati
No audiobarati mreškanje površine mora uzrokovano komešanjem jata riba
No audiobarbaruoža ukrasna biljka lončanica: pelargonija, điran
No audiobarilo bačvica za soljenje ribe
No audiobarin barem
No audiobarmuku barem
audiobaseti niski, maleni
No audiobaso nisko
audiobaškotin dvopek
No audiobaštuord neplodan, bez roda
No audiobatača pribadača
No audiobatana vrsta pomoćne brodice kod ribolova
No audiobatela čamac plosnata dna i odrezane krme
No audiobatimura igra s novčićima o zid (novčić se odbije o zid, komu je bliži njegov je)
No audiobatipan udarač za tepihe
No audiobatuda ritmičan i prepoznatljiv zvuk rada brodskog motora
No audiobatuka drvenasti komad stabljike sa zadebljalim dijelom korijena (pr. palica masline)
audiobaul kovčeg, sanduk "došli su in bauli iz merike."
No audiobazgivati krpanjem spajati dva kraja mreže
audiobecina komadić razbijenog stakla
No audiobeleca pogrdno: ljepota, ljepotan, ljepotica
No audiobeloguza vrsta ptice, obično pravi gnijezda u šupljinama suhozida (mocira)
No audiobeluajka plavokosa djevojka ili djevojčica
No audiobeljavina 1.bijelina, bljedilo, 2.jelo: jušno jelo sa tjesteninom bez dodatka rajčice
No audioberekin dijete koje radi psine, nevaljalac
No audioberikata 1.grkljan 2. za čovjeka: berikuat - onaj tko ima jak glas "ku berikatu ima!"
No audiobesida besjeda, riječ
No audiobeštija životinja, zvijer (pogrdno)
audiobeštima psovka
No audiobeštimadur čovjek koji previše psuje
No audiobeštimati psovati
No audiobeteg bolest
No audiobetiežan sklon bolesti
No audiobevandika loše vino
No audiobevunda loše vino
No audiobež njega bez njega
No audiobež njie bez nje
No audiobicikla bicikl
No audiobičva čarapa
No audiobiće valjda, vjerojatno, možda "biće u selo poša ka ga ni doma."
audiobićerin čašica manja od pola decilitra za rakiju ili druga žestoka alkoholna pića
No audiobiedra ( množ. biedre ) bedra, butine, mišićni dio natkoljenice
No audiobielo bijelo
No audiobiguli (ili biguloti ) dugačka šuplja tjestenina
No audiobikuar mesar
No audiobikuariti rasjeći životinju, tranširati meso "poša je prajca obikuariti."
No audiobilica vrsta smokve
No audiobilj debela vunena deka
No audiobiljetin karta, ulaznica, kartica, pozivnica, poziv na sud, sastanak
No audiobis bijes
No audiobisan bijesan
No audiobišavo drvo izjedeno crvotočinom
No audiobišeš morao si "bišeš puojti na muasline, a ne doma stuati."
No audiobita stupić na brodu ili kopnu koji služi za privez broda
audiobitica 1.vjenčani prsten, 2. željezni prsten na mreži
audiobižati bježati
No audiobiži grašak
No audioblak smola kojom su se u staro vrijeme premazivali brodovi
No audioblantati gaziti po blatnjavoj zemlji
No audioblied blijed
No audiobliejati 1. glasati se poput ovce 2. pogrdno: govoriti gluposti "ne blieji!"
No audioblišćiti bljeskati
audiobluago životinja; "bluago bez konopa" uvredljivi izraz za osobu koja se divlje (neotesano) ponaša
No audiobluažin blažen
No audiobljihnuti zapljusnuti nešto mlazom vode
No audiobljuza 1. izvorno: kratka strukirana ženska košulja (starinskog kroja) 2. općenito: ženska košulja
audiobobuk kruh pržen na ulju
No audioboceta staklenka
No audiobocun vrstaboce
No audioboća 1. kugla za boćanje 2. preneseno: "kua boća mi je na stumku." osjećaj težine i mučnine u stomaku (uzrokovan nekim teškim problemom)
audiobogatun bogataš
No audioboja ubojica
No audiobojse najvjerojatnije
No audiobokua(l) vrč, pokal za vodu ili vino
No audiobokun zalogaj, komad
No audioboliti boljeti
No audiobolotura terasa
No audiobolunča vaga
No audiobonaca utiha
No audiobonagracija karniša za zavjese
No audioborami bogme, uistinu
No audioborbeni vojni borbeni (torpedni) čamac
No audioborme bogme
No audiobotun gumb
No audiobožidrivuac božje drvce, vrsta bilja koje se koristilo kao dobra hrana ("brime") za koze i ovce
No audiobrac konop kojim se zateže jedro
No audiobraga komad konopa koji se koristi prilikom dizanja tereta u brod
No audiobragati stisnuti bragom "braguaj to""
No audiobrageše široke muške hlače za svaki dan
No audiobranculet narukvica
No audiobrankeljati vucarati, vući nešto za sobom
No audiobravalin podbradak
audiobravinac mrav
No audiobražuolica 1. kvalitetniji komad mesa bez kosti 2. preneseno: u tuči "primi si dobru bražuolu"
No audiobrbolj zračni mjehur u vodi ili moru
No audiobrenzati kočiti, zaustavljati
audioBrgačielj naziv dužmorja prema Preku
No audiobrijaća britva na sklapanje
No audiobrime teret koji se nosi na ramenu ili na glavi
No audiobrincati zvoniti s prekidima
No audiobrindati prebirati, brljati hranom po tanjuru, a ne jesti u redu
No audiobritaš novčanik
No audiobriva inercija broda "brivu je ćapua."
audiobrižan mio, netko prema kome osjećamo suosjećanje
No audiobrke brkovi
No audiobrodarina novac koji se plaća za prijevoz brodom ili trajektom
No audiobroka krčag, veći vrč za vodu (u kojem se nosila voda za pranje i umivanje i sl.)
No audiobro'ski skraćeno bro'ski svićuar tj. vođa palube
No audiobrškati šarati
No audiobrtulin džepni nožić
No audiobruak stjenovito izdignuće morskog dna
No audiobruav vrsta ovna
No audiobrudati (se) močiti (se) u vodi
No audiobrudet vrsta dalmatinskog ribljeg
No audiobrudetac manji brudet bez krumpira, sprema se kad je riba sitnija pr.manule ili je nema dovoljno
audiobrukva čavao
No audiobrunče škrge
audiobruntulati (ili bruntuljati ) puno govoriti, mrmljati, prigovarati, gunđati "vaik nič bruntuljuaš."
No audiobruntuljuožast gunđav
No audiobruod (množ. brodi ) brod
No audiobruškin četka za ribanje
No audiobruštulati pržiti kavu u bruštulinu
No audiobruštulin sprava za prženje sirove kave
No audiobruzin metalni lonac za kuhanje na otvorenoj vatri
No audiobruzinić mali lonac za kuhanje od 1-2l
No audiobuačva bačva
No audiobuarba 1. izraz poštovanja prema starijem muškarcu 2. zapovjednik broda
No audiobuava lagan vjetrić
No audiobubac udarac u tijelo
audiobubica 1. vrsta jednostavnog, slatkog peciva 2. preneseno za čovjeka: "miran je ko bubica."
audiobubnuti udariti, sudariti se
No audiobubrig bubreg
No audiobucie (množ. buceli )koloturnik, paranak
No audiobudie želudac kod ribe
No audiobujiel unutarnja guma
No audiobukalina noćna posuda, vrčina
No audiobukaporta poklopac na otvoru potpalublja
No audiobukara drveni vrč
No audiobuklija drvena posuda zapremnine 3-5 l. u kojoj se težacima u polju nosilo vino
No audiobula 1. pjegava bolest na listu trsa 2. žena muslimanu (pokrivene glave ili lica) 3.poštanska marka
No audiobulin mala kugla u boćanju
No audiobumbeta zaštitno zaobljeno staklo na brodskom feralu
No audiobumbiti neumjereno piti alkohol, lokati
No audiobumbuak pamuk
No audiobunčić klupica za sjedenje
No audiobuniestra vrsta mediteranskog bilja: žuka, brnistra
No audiobuodul otočanin
No audioBuog Bog
No audiobuok manja uvala "Koliegin bouok"
No audiobuoni dobri
No audiobuorša torba
No audiobuova plutača za privez
No audioburdižati 1. općenito: jedriti 2. jedriti u vjetar u naizmjeničnom (cik-cak) smjeru
No audioburin manja bura, bura slabije jačine i kraćeg trajanja
No audioburma oluk, cijev za odvodnju oborinske vode s krova
No audioburnji sjeverni "sa'z burnje struanie" - sa sjeverne strane
No audiobus busen
No audiobuskavica vrsta ribarske mreže kojom se love gire (manule)
No audiobusnuti lupiti glavom
No audiobušinak vrsta raslinja
No audiobušinjak sitno drvenasto raslinje koje se bralo za ogrijev
No audiobušivati se ljubiti se
No audiobušnuti poljubiti
No audiobušta koverta, omotnica
No audiobuštram bršljan
No audiobutarguana pridjev koji opisuje ribu koja je puna ikre
No audiobuteljun boca zapremnine oko 2l
No audiobutida debeli pokrivač, jorgan
No audiobutiga trgovina, prodavaonica
No audiobutuarga riblja jaja, ikra
No audiobuzdo glupan
audiobuža rupa
No audiobužati praviti rupu
No audiobužjuak rupa; tijesan, taman prostor "ko te stavin u bužjuak!"