(ukoliko želite pretraživati samo zvučne zapise u tražilicu upišite "audio")

No audioabak tablica množenja
No audioabolanta ambulanta
No audioafam nesvjestica
No audioagač lubin/brancin
No audioaganjač kuka u obliku slova "S" koju rabe ribari dok krpaju mrežu
No audioagust kolovoz, august
No audioakuža dobitak bodova u kartaškim igrama pri dijeljenju
audioala uzrečica ili pozdrav "ala da mi nisi kupi ča san ti rekla?" , "e, ala, a ovo pu grada da grin!"
No audioalaj (stati alaj) vezati se brodom paralelno uz drugi brod ili paralelno uz rivu: "stani alaj rive."
No audioalbiest azbest
audioaltroke kamoli
No audioancipres čempres
No audioanđel anđeo
No audioangulja jegulja
No audioanke čak
No audioapetid apetit
No audioarđuav zao, zločest
No audioarganie tanki konop dužine oko 50-100 m, koristi se za mreže stajaćice
No audioarivati stići, doći, doploviti
audioarmelin vrsta šljive
No audioarmiž ribolovni alat i oprema jednog ribarskog broda
No audio as, najjača karta u briškuli
No audioatakati napasti
audioavancati (vancati) napredovati
No audioavuto auto
No audioažma astma, kronični bronhitis